2021

Moje rozpočtové priority

V stredu 8. decembra bude miestne zastupiteľstvo naposledy v súčasnom zložení schvaľovať rozpočet mestskej časti. Bude to teda volebný rozpočet. Starosta Dárius Krajčír predkladá návrh vyrovnaného rozpočtu. Na bežné výdavky chce minúť zaokrúhlene 10,8 milióna eur a na kapitálové výdavky 11,9 milióna eur. Aké sú moje rozpočtové priority? (pokračovanie článku)

Žiadne pravidlá pre nášho pána starostu zjavne nejestvujú

Žiadne pravidlá pre nášho pána starostu zjavne nejestvujú. Potom, čo zvolal zasadnutie miestneho zastupiteľstva 20. 5. 2021 v rozpore so zákonom o obecnom zriadení, potom, čo do dnešného dňa odmieta zverejniť zápisnicu z tohto zastupiteľstva, potom, čo na miestnom zastupiteľstve 23.  6. 2021 dal poslancom schváliť všeobecne záväzné nariadenia, ktoré im vôbec nepredložil, sa pán starosta opäť raz predviedol. Zorganizoval galavečer pri príležitosti odovzdávania ocenení Devínskonovoveská holubica, na ktorý neumožnil prístup obyčajným Devínskonovovešťanom. Mimochodom, svojim voličom. Na dôvažok pritom porušil platný rokovací poriadok miestneho zastupiteľstva Devínska Nová Ves (pokračovanie článku).

Kde zostali Devínskonovovešťania?

Druhý októbrový víkend sa v Devínskej Novej Vsi niesol v znamení osláv Dňa obce. Vyvrcholením osláv bol slávnostný galavečer usporiadaný pri príležitosti odovzdávania ocenení Devínskonovoveská holubica. Keď som si pozrel v televízii reportáž z tohto galavečera, pýtal som sa sám seba, kde zostali Devínskonovovešťania (pokračovanie článku).

Devínska opäť ocenila významné osobnosti

Pred dvomi rokmi založila súčasná samospráva v Devínskej Novej Vsi novú tradíciu. Osobnostiam, ktoré sa významným spôsobom pričinili o rozvoj alebo reprezentáciu našej mestskej časti, odovzdala ocenenie Devínskonovoveská holubica. Prvými ocenenými sa v roku 2019 stali Milan Beláček, Viktor Hulík, Jozef Klačka a Jozef Rajchl. Pred týždňom Devínska opäť ocenila významné osobnosti. K laureátom pribudli Jozefína Daničová, Dagmara Dudeková, Daniela Lipková, Karol Moravčík a Rastislav Šimkovič (pokračovanie článku).

Koho zastupuje poslanec Rastislav Tešovič v mestskom zastupiteľstve Bratislavy?

Minulý rok poriadne zdvihol žlč obyvateľom rodinných domov v Devínskej Novej Vsi nový vrecový systém zberu separovaného odpadu. Tento systém bol zavedený po schválení VZN Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Bratislavy. Na online zasadnutí miestneho zastupiteľstva DNV dňa 23. júna 2021 sa okrem iného poslanci zaoberali aj pripomienkami k novele tohto VZN (pokračovanie článku).

Kocúrkovo v Devínskej

Som poslancom miestneho zastupiteľstva už takmer tri roky. Za ten čas som už zažil všeličo. Ale to, čo sa udialo pred viac ako mesiacom, prekonalo všetky moje doterajšie skúsenosti. Poslanci schválili pánovi starostovi bez mihnutia oka materiál, ktorý im vôbec nepredložil. Myslíte si, že to nie je možné? U nás áno. Kocúrkovo v Devínskej (pokračovanie článku).

Zverejnenie Devexu sa odkladá

Čo ste vy, pán Žatko, urobili pre Devínsku? S takýmito otázkami sa občas stretnem, keď si dovolím kritizovať vedenie našej mestskej časti. Nuž, môžem úprimne povedať všetkých tým, ktorí mi kladú takéto otázky, že pre osamelého poslanca je naozaj niekedy ťažké hocičo v miestnom zastupiteľstve presadiť, keď tam nie je vôľa devínskonovoveskej vládnej koalície. Jedným z príkladov je aj taká na prvý pohľad banalita, ako je návrh na zverejnenie archívu Devexu na internete (pokračovanie článku).

Adrián Jankovič žiada Rastislava Tešoviča o odstúpenie z funkcií

Záver online miestneho zastupiteľstva Devínskej Novej Vsi 23. júna 2021 bol veľmi emotívny. Postaral sa o to poslanec Adrián Jankovič, ktorý požiadal svojho kolegu Rastislava Tešoviča, aby sa vzdal funkcie predsedu finančnej komisie miestneho zastupiteľstva DNV a členstva v miestnej rade. Dôvodom bola informácia zverejnená Trasparency International Slovensko, že štyria bratislavskí mestskí poslanci Rastislav Tešovič, Tomáš Korček, Rastislav Olekšák a Soňa Svoreňová čerpali koronadotácie z Ministerstva hospodárstva v celkovej výške 137 tisíc eur veľmi podozrivým spôsobom (pokračovanie článku).

Čo tají pán starosta pred svojimi občanmi?

Najdôležitejším bodom online miestneho zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 23. júna, bolo schválenie záverečného účtu mestskej časti Devínska Nová Ves za rok 2020. Diskusia o tomto bode bola veľmi búrlivá. Nakoniec poslanci záverečný účet schválili v predloženej podobe, aj keď sa občania z neho veľa nedozvedia. Čo tají pán starosta pred svojimi občanmi (pokračovanie článku)?

Vyrastú na Slnečnom vrchu rodinné domy, alebo vežiaky?

V stredu 2. júna 2021 sa v Košťálke uskutočnila Komisia výstavby a životného prostredia. Najdôležitejším bodom programu bolo zaujatie stanoviska k Správe o hodnotení zmeny navrhovanej činnosti „Obytný súbor Slnečný vrch I , Bratislava – Devínska Nová Ves“ vypracovanej podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Na komisii sa zúčastnilo aj viacero občanov. Najviac ich zaujímalo, či na Slnečnom vrchu vyrastú rodinné domy, alebo vežiaky (pokračovanie článku).

Prečo čúram do polievky pánovi starostovi?

Minulý týždeň som informoval obyvateľov Devínskej Novej Vsi o tom, že pán starosta pri zvolaní mimoriadneho zastupiteľstva porušil zákon.  Vyslúžil som si za to od jedného svojho čitateľa komentár, že „každému čúram do polievky„. Neviem prečo napísal každému, keď jediný koho som kritizoval, bol pán starosta, ale to je vedľajšie. Otázka je, ako sa má zachovať volený zástupca občanov, keď vidí, že sa dejú veci proti záujmu tých, ktorých zastupuje. Má sklopiť uši a tváriť sa, že nič nevidí, aby bol za pekného? Alebo má otvorene povedať, že sa deje niečo, čo nie je s kostolným poriadkom a riskovať takú reakciu, aká sa dostala mne? Čo si myslíte vy (pokračovanie článku)?

Rastislav Tešovič má problém

Za udalosť týždňa v bratislavskej mestskej politike možno nepochybne označiť zverejnenie informácie Trasparency International Slovensko, že štyria bratislavskí mestskí poslanci Rastislav Tešovič, Tomáš Korček, Rastislav Olekšák a Soňa Svoreňová čerpali koronadotácie z Ministerstva hospodárstva v celkovej výške 137 tisíc eur veľmi podozrivým spôsobom. Udalosť už mala dohru aj v mestskom zastupiteľstve. „Hriešnici“ skončili v jednotlivých dozorných radách bratislavských mestských podnikov a Rastislav Tešovič sa vzdal aj funkcie predsedu mestskej finančnej komisie. K tomu, či sa plánujú vzdať aj poslaneckých mandátov, sa zatiaľ žiaden z nich nevyjadril (pokračovanie článku).

Zvolal starosta Dárius Krajčír mimoriadne zastupiteľstvo v rozpore so zákonom?

O priebehu narýchlo zvolaného mimoriadneho online zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo minulý týždeň vo štvrtok 20. 5. 2021, som už písal v predchádzajúcom článku. Záver zastupiteľstva bol dosť emotívny. Protestoval som proti spôsobu, akým ho starosta Dárius Krajčír zvolal, pretože to bolo podľa mňa  v rozpore so zákonom o obecnom zriadení. Dárius Krajčír si to nemyslí (pokračovanie článku).

Tak trochu spackané mimoriadne zastupiteľstvo

Minulý týždeň vo štvrtok 20. 5. 2021 sa uskutočnilo narýchlo zvolané mimoriadne online zasadnutie miestneho zastupiteľstva Devínskej Novej Vsi. Hlavným dôvodom bolo zaujatie stanoviska k návrhu VZN mesta Bratislavy o dočasnom parkovaní. Starosta Dárius Krajčír však doplnil program rokovania predložený na mimoriadne zastupiteľstvo tak trochu nečakane aj o viacero bodov týkajúcich sa majetku zvereného do správy mestskej časti DNV (pokračovanie článku).

Zachránili sme Devínsku Kobylu pred pilčíkmi. Teraz ju musíme zachrániť pred sebou

Milovníci prírody majú dôvod na oslavu, pretože sme spoločne zachránili Devínsku Kobylu pred pilčíkmi. Včera sme sa dozvedeli potešujúcu správu: „Hlavné mesto SR Bratislava uzavrelo prelomovú dohodu s podnikom LESY SR o obmedzení ťažby dreva v štátnych lesoch na území Bratislavy. Štátne lesy, ktoré spravujú viac ako polovicu lesných porastov na území Bratislavy, znížia ťažbu dreva o polovicu a na 55% územia bude úplne vylúčená hospodárska ťažba dreva.“ (pokračovanie článku)

Počká rekonštrukcia terasy Milana Marečka až na budúceho starostu?

Pred viac ako dvomi rokmi, na druhom pracovnom zasadnutí súčasného miestneho zastupiteľstva 12. 2. 2019, sa hovorilo aj o už takmer večnej téme v Devínskej Novej Vsi – nevyhovujúcom stave terasy na Ulici Milana Marečka. Terasu už v minulosti mestská časť viackrát opravovala, napriek tomu je v posledných rokoch jej stav alarmujúci. Žiaľ, za dva roky súčasná samospráva neurobila žiaden viditeľný krok na zlepšenie kritického stavu terasy. Počká rekonštrukcia terasy Milana Marečka až na budúceho starostu (pokračovanie článku)?

Stav bývalého kina Devín je stále hanbou našej samosprávy

Na februárovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva pred rokom sa veľmi živo diskutovalo aj o neutešenom stave bývalého kina Devín oproti železničnej stanici. Budova je v správe mestskej časti a už dlhé roky chátra. Mestská časť sa dlhodobo snaží túto budovu neúspešne prenajať. V rámci vystúpenia občanov kritizoval postoj samosprávy k tejto budove bývalý poslanec miestneho zastupiteľstva za KDH Peter Rajkovič. Napriek optimistickým vyhláseniam starostu Dáriusa Krajčíra sa za rok situácia vôbec nezmenila. V rozpočte mestskej časti na rok 2021 je na kino Devín schválených 700 eur. Inými slovami, s kinom Devín sa v tomto roku nič robiť nebude (pokračovanie článku).

Podarí sa odkliať zakliatu terasu? Čo sa stalo za dva roky (časť 2/rok 2019)

V článku „Podarí sa odkliať zakliatu terasu? Čo sa stalo za dva roky (časť 1)“ som sa vrátil o dva roky späť na začiatok roku 2019. Na miestnom zastupiteľstve sa vtedy diskutovalo aj o stave terasy na Ulici Milana Marečka. Článok som skončil konštatovaním, že v rozpočte na rok 2019 miestne zastupiteľstvo schválilo na rekonštrukciu terasy 300 tisíc eur. Ako sa im podarilo tieto peniaze vyčerpať (pokračovanie článku)?

Podarí sa odkliať zakliatu terasu? Čo sa stalo za dva roky (časť 1)

Minulý týždeň uplynuli presne dva roky odvtedy, ako sa na druhom pracovnom zasadnutí súčasného miestneho zastupiteľstva dňa 12. 2. 2019 hovorilo aj o už takmer večnej téme v Devínskej Novej Vsi. Nevyhovujúcom stave terasy na ulici Milana Marečka. Terasu už v minulosti mestská časť viackrát opravovala, ale v posledných rokoch je jej stav alarmujúci. Čo sa za tie posledné dva roky v súvislosti s terasou udialo? Dozviete sa v nasledujúcej sérii článkov (pokračovanie článku).

Miestne zastupiteľstvá budú začínať o hodinu neskôr

Miestne zastupiteľstvá, na ktorých rozhodujú poslanci o zásadných veciach v našej mestskej časti, sú verejné. To znamená, že sa ich môže zúčastniť každý občan a môže na nich aj aktívne vystúpiť. Od začiatku tohto volebného obdobia začínali miestne zastupiteľstvá vždy o 15.00. Ozvalo sa mnoho občanov, že pre pracujúcich ľudí to je príliš skoro. Preto som dal návrh na to, aby miestne zastupiteľstvá začínali o hodinu neskôr (pokračovanie článku).

Milan Jambor už nie je v správnej rade Senecia

Je to už viac ako rok, odkedy som sa dozvedel, že bývalý starosta Milan Jambor bol predsedom správnej rady neziskovej organizácie Senecio.  Považoval som to a stále považujem za škandál. Človek, právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, rozhoduje o neziskovej organizácii, ktorú založila mestská časť Devínska Nová Ves. Vyzval som starostu Dáriusa Krajčíra, aby túto absurdnú situáciu riešil a vyzval som Milana Jambora, aby z tejto funkcie odstúpil. V auguste minulého roku sa tak konečne stalo.  Milan Jambor už nie je v správnej rade Senecia (pokračovanie článku).

Prečo som nehlasoval za rozpočet DNV

Pred viac ako mesiacom, v stredu 9. decembra 2020, sa v Istra Centre naposledy v roku 2020 stretli poslanci na zasadnutí miestneho zastupiteľstva Devínskej Novej Vsi. Prítomných bolo 10 poslancov a poslankýň, Zoroslav Smolinský a Veronika Veslárová ospravedlnili svoju neúčasť. Najdôležitejším bodom zasadnutia miestneho zastupiteľstva bol návrh rozpočtu mestskej časti DNV na rok 2021. Prečo som za rozpočet DNV nehlasoval? Pretože podľa môjho názoru nie je dobrý (pokračovanie článku).