Zachránili sme Devínsku Kobylu pred pilčíkmi. Teraz ju musíme zachrániť pred sebou

Ján Žatko

Milovníci prírody majú dôvod na oslavu, pretože sme spoločne zachránili Devínsku Kobylu pred pilčíkmi. Včera sme sa dozvedeli potešujúcu správu: „Hlavné mesto SR Bratislava uzavrelo prelomovú dohodu s podnikom LESY SR o obmedzení ťažby dreva v štátnych lesoch na území Bratislavy. Štátne lesy, ktoré spravujú viac ako polovicu lesných porastov na území Bratislavy, znížia ťažbu dreva o polovicu a na 55% územia bude úplne vylúčená hospodárska ťažba dreva.

píše: Ján Žatko

Pozastavená ťažba dreva na Devínskej Kobyle

devínsku kobyluNie je to ani tak dávno, čo stovky milovníkov prírody začali biť na poplach. Začiatkom roku 2018 sa na Devínsku Kobylu vrhli ťažobné mechanizmy, ktoré sa s chuťou zahryzli do mohutných stromov. Štátny podnik LESY SR potreboval speňažiť čo najviac dreva z Devínskej Kobyly. Našťastie sa tento chorý zámer stretol s odporom nielen občanov, ale aj niektorých starostov. Žiaľ, nášmu starostovi Milanovi Jamborovi rúbanie stromov na Devínskej Kobyle evidentne nevadilo. Viac sa dozviete z článku z februára 2018: „Pozastavená ťažba dreva na Devínskej Kobyle„.

Nedovoľme výrub stromov na Kobyle

devínsku kobyluNa základe protestov verejnosti aj  niektorých starostov LESY SR výrub stromov na Devínskej Kobyle dočasne pozastavili do konca júla 2018. Medzitým malo prísť k dohode o obmedzení ťažby dreva v rámci pracovnej skupiny tvorenej zástupcami ministerstva, štátneho podniku LESY SR, ako aj odbornej a občianskej verejnosti. Napriek tomu, že došlo k niekoľkým stretnutiam pracovnej skupiny, na ktorých sa o problematike ťažby dreva a rekreačnej funkcie lesa diskutovalo, k žiadnej konkrétnej dohode týkajúcej sa obmedzenia ťažby nedošlo. Preto som sa rozhodol iniciovať petíciu pod názvom „Zabráňme výrubu lesa na Devínskej Kobyle. Viac sa dozviete z článku zo septembra 2018:Nedovoľme výrub stromov na Kobyle„.

Prečo je dôležitá petícia proti výrubu lesa na Devínskej Kobyle

Do záchrany lesa na Devínskej Kobyle sa veľmi iniciatívne zapojili aj milovníci prírody združení v iniciatíve Naše Karpaty. Preto ma veľmi potešila ich podpora petície za záchranu stromov na Kobyle:

devínsku kobyluMasívnu ťažbu dreva na Devínskej Kobyle sa zatiaľ darí prácne odďalovať, naším cieľom je však dlhodobé riešenie – využívať tento cenný les na rekreáciu v súlade s princípmi ochrany prírody. Žiadna ťažba dreva na hospodárske účely. Sme preto radi, že aj miestni obyvatelia Bratislavy vyvinuli iniciatívu a prichádzajú s petíciou za Devínsku Kobylu. Podpisujeme a podporujeme!

Viac sa dozviete z článku z októbra 2018: „Prečo je dôležitá petícia proti výrubu lesa na Devínskej Kobyle„.

Otvorený list ministerke pôdohospodárstva

devínsku kobyluNapriek snahám verejnosti aj ochranárov o záchranu stromov na Devínskej Kobyle, sa tam začiatkom októbra 2018 opäť zjavili pilčíci. V mene viac ako 1 700 ľudí, ktorí dovtedy podpísali petíciu  Zabráňme výrubu lesa na Devínskej Kobyle,  som napísal otvorený list ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriele Matečnej, ministrovi životného prostredia László Sólymosovi a generálnemu riaditeľovi štátneho podniku LESY SR Marianovi Staníkovi, v ktorom som ich žiadal o pomoc pri zastavení plánovaného masívneho a necitlivého výrubu lesov v tejto oblasti, aby sa tak predišlo nenávratným škodám. Viac sa dozviete z článku z októbra 2018: „Otvorený list ministerke pôdohospodárstva„.

List štátnemu podniku LESY SR

devínsku kobyluEšte v tom istom mesiaci napísala kvôli výrubu stromov na Devínskej Kobyle varovný list štátnemu podniku LESY SR aj pracovníčka SAV Dobrota Pucherová. Aj ona v liste žiadala, aby LESY SR prehodnotili využívanie lesov na Devínskej Kobyle podľa názorov nezávislých odborníkov – ekológov, environmentalistov a klimatológov, ktorí už dlhé roky podávajú dôkazy o tom, že štátny podnik LESY SR sa nestará o lesy tak, aby to prospievalo našej krajine a jej občanom. Viac sa dozviete z článku z októbra 2018: „List štátnemu podniku LESY SR„.

Odpoveď ministerstva životného prostredia

Ešte v októbri 2018 som dostal odpoveď na môj otvorený list z ministerstva životného prostredia. Dozvedel som sa z neho, že z hľadiska ochrany prírody, za súčasne platnej legislatívy, nemá ministerstvo možnosť ťažbe zabrániť. Nevyhovujúcemu stavu by mala zabrániť novela zákona o ochrane prírody, ktorú minister László Sólymos už predstavil a ktorá má za cieľ posilniť dosah rezortu na schvaľovací proces programov starostlivosti o lesy. Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná, ani riaditeľ štátneho podniku LESY SR Marian Staník nepovažovali za potrebné na môj list akokoľvek reagovať. Viac sa dozviete z článku z októbra 2018: „Odpoveď ministerstva životného prostredia„.

Protest za záchranu našich lesov

Koncom októbra 2018 napriek protestom verejnosti prebiehala na Kráľovej hore nad Dlhými dielami tzv. výchovná ťažba a podľa schváleného plánu mala čoskoro začať na viacerých miestach Kobyly tzv. obnovná ťažba. Problém masívnej ťažby dreva však neohrozoval iba Devínsku Kobylu ale aj lesy na celom Slovensku. Preto naplánovala ochranárska iniciatíva MY SME LES na sobotu 27. 10. 2018 prvý verejný protest za záchranu slovenských lesov v Banskej Bystrici. Viac sa dozviete z článku z októbra 2018: „Protest za záchranu našich lesov„.

Masaker na Devínskej Kobyle

V novembri 2018 ukázal štát svoju aroganciu v plnej miere. Napriek dôraznému nesúhlasu laickej aj odbornej verejnosti, primátora, Bratislavského samosprávneho kraja aj starostov Karlovky, Dúbravky a Devína a prebiehajúcej petícii, začal štátny podnik LESY SR masívnu ťažbu dreva na Devínskej Kobyle a na Vydrici. Nešlo už o prebierky mladých porastov, ani o kalamitnú ťažbu suchých stromov. Šlo o regulárnu ťažbu zdravých stromov v obľúbených rekreačných miestach so všetkými negatívami, ktoré to prináša. Viac sa dozviete z článku z novembra 2018: „Masaker na Devínskej Kobyle„.

Zápas o stromy na Devínskej Kobyle pokračuje

V januári 2019 nastal v boji o záchranu lesov na Devínskej Kobyle dôležitý posun. Novozvolení predstavitelia samosprávy Bratislavy, bratislavských mestských časí a Bratislavského samosprávneho kraja predostreli širokej verejnosti konkrétne kroky smerujúce k zastaveniu ťažby zdravých stromov na území hlavného mesta a Bratislavského samosprávneho kraja. Na podporu tohto kroku  som 14. 2. 2019 spolu s dvomi ďalšími aktivistami odovzdal petíciu za záchranu lesa na Devínskej Kobyle na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Odovzdali sme  spolu 5 611 podpisov podporujúcich túto petíciu, z toho bolo 5 015 elektronických podpisov a 596 fyzických podpisov. Veľké množstvo podpisov bolo pritom z Devínskej Novej Vsi. Viac sa dozviete z článku z februára 2019: „Zápas o stromy na Devínskej Kobyle pokračuje„.

Mesto dosiahlo dohodu, vďaka ktorej znížia štátne lesy ťažbu v lesoch na území Bratislavy o polovicu a podporia rekreáciu

8. 4. 2021 hlavné mesto SR Bratislava informovalo verejnosť o tom, že uzavrelo prelomovú dohodu s podnikom LESY SR o obmedzení ťažby dreva v štátnych lesoch na území Bratislavy. Štátne lesy, ktoré spravujú viac ako polovicu lesných porastov na území Bratislavy, znížia ťažbu dreva o polovicu a na 55% územia bude úplne vylúčená hospodárska ťažba dreva. Finančná odplata, ktorú mesto zaplatí štátnym lesom, bude investovaná do rozvoja rekreačnej infraštruktúry a mimoprodukčných funkcií lesov v Bratislave. Vďaka spolupráci mesta, LESY SR, Mestských lesov v Bratislave a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa tak citlivá starostlivosť o lesy s podporou rekreácie rozšíri na väčšinu územia bratislavských lesov. Viac sa dozviete z článku z apríla 2021: „Mesto dosiahlo dohodu, vďaka ktorej znížia štátne lesy ťažbu v lesoch na území Bratislavy o polovicu a podporia rekreáciu„.

Zachránili sme Devínsku Kobylu pred pilčíkmi. Teraz ju musíme zachrániť pred sebou

Veľký a neľahký boj sme vyhrali. Zachránili sme Devínsku Kobylu pred pilčíkmi. Presvedčili sme štát, že les na Devínskej Kobyle má oveľa väčší význam pre zdravie obyvateľov a návštevníkov Bratislavy, ako pre štátnu kasu a príjmy za predaj spíleného dreva. Teraz ju už musíme zachrániť iba pred sebou. Aby sme si sami nezdevastovali poklad, ktorým nás príroda obdarila.

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.