Spackaná výmena tepelných rozvodov

výmena
Ján Žatko

Bol sa niekto z poslancov niekedy kuknúť po sídlisku ako vyzerá po tých čo menia to potrubie? Všetky trávniky zničené a tie chodníky čistá katastrofa.“ To je iba jeden z množstva zúfalých výkrikov obyvateľov sídlisk Kostolné a Podhorské, ktorí sa už nemôžu dívať na to, čo sa okolo nich deje. O čom to hovorí? Problémom je výmena primárnych tepelných rozvodov, ktorá sa podľa bývalého starostu Milana Jambora mala skončiť do začiatku vykurovacieho obdobia. Realita je žiaľ úplne iná.

píše: Ján Žatko
poslanec miestneho zastupiteľstva DNV

Výmena tepelných rozvodov začala až koncom júna

O tejto investične akcii som prvýkrát písal na tomto blogu 2. júla 2018 v článku Výmena tepelných rozvodov na sídliskách a následne v ďalšom článku Pokračuje výmena tepelných rozvodov z 21. júla 2018. Pripomínam, že stavebníkom v zmysle stavebného zákona je prevádzkovateľ tepelného hospodárstva v Devínskej Novej Vsi firma Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica. Už v júli som v týchto dvoch článkoch vyjadril pochybnosti nad tvrdením vtedajšieho starostu Devínskej Novej Vsi Milana Jambora pre DTV, že práce budú ukončené do začiatku vykurovacej sezóny. Citujem jeho vyjadrenie:

Tie práce budú samozrejme trvať celé leto a potom ešte aj na začiatku jesene tak aby sa to stihlo do začiatku vykurovacej sezóny, takže tie práce budú v mesiacoch júl, august, september, október.

Nuž a nebol som jediný, kto už vtedy pochyboval o Jamborových ubezpečeniach. Obavy o termíne ukončenia mali aj redaktori DTV, lebo svoju reportáž zakončili veľavravnou vetou:

Veríme, že sa rekonštrukčné práce nebudú ťahať do nekonečna a že štart vykurovacej sezóny v Devínskej bude bezproblémový.

Otvorené klamstvo Milana Jambora

Moje obavy a obavy redaktorov DTV sa žiaľ naplnili. Máme za sebou už prvý decembrový týždeň, vykurovacia sezóna je v plnom prúde a práce sa ani zďaleka neskončili. Iróniou je, že stavebník termín dokončenia stavby uvedený v stavebnom povolení vôbec neporušuje. V stavebnom povolení zo dňa 14. mája 2018 podpísanom Milanom Jamborom je totiž jasne uvedená nasledujúca veta:

Stavba bude dokončená do dvoch rokov od začatia stavebných prác.

Keď teda Milan Jambor koncom júna v Magazíne DTV tvrdil, že výmena rozvodov bude ukončená do októbra, tak vedome obyvateľov Devínskej Novej Vsi klamal.

Už začiatok bol zlý

Podľa môjho laického názoru to celé ani inak nemohlo skončiť ako skončilo. Lepšie povedané ešte stále neskončilo. Už na začiatku totiž vedenie mestskej časti Devínska Nová Ves urobilo dve závažné chyby. Výmena rozvodov sa začala až koncom júna a nie ihneď po skončení vykurovacej sezóny. Stratilo sa tým zbytočne veľa času. Druhou chybou bolo, že tak rozsiahly rozsah prác sa chcel urobiť naraz. Určite by nenastali žiadne problémy, keby sa práce rozdelili do dvoch rokov. Tento rok sa mohlo zrealizovať jedno sídlisko a na budúci rok zbytok. Bolo to možné urobiť bez stresov a kvalitne. Nie tak ako teraz. Mimochodom, na tabuli označujúcej stavenisko má stavebník ako termín ukončenia stavby uvedený dátum 06/2019.

 

výmena
Označenie staveniska s uvedeným termínom ukončenia 06/2019.

Zasypané staré potrubie

Možno aj so zbytočným časovým stresom súvisí pochybná kvalita prác pri rekonštrukcii rozvodov. Určite si väčšina obyvateľov sídlisk všimla, že zo začiatku dodávateľ prác staré 30-ročné potrubie odstraňoval a nové ukladal na pôvodné miesto. Od určitého času sa však technológia zmenila. Staré potrubie sa jednoducho zasypalo a nové uložilo nie do pôvodnej hĺbky, ale na tento zásyp. Mám silné pochybnosti, či bola táto zmena odsúhlasená stavebným úradom. V stavebnom povolení je totiž doslova uvedené:

Stavba sa bude realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní… ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto stavbného povolenia. Každá zmena oproti schválenej projektovej dokumentácii musí byť vopred odsúhlasená stavebným úradom.

výmena
Takto sa kládli rúry do zeme v lete.

V tejto súvislosti sa okrem možného porušenia podmienok stavebného povolenia natískajú ešte tieto dve otázky. Zasypáva nám tu stavebník vedome odpad, ktorý mal pôvodne bezpečne likvidovať? Pretože riaditeľ prevádzky Teplo GGE Devínska Nová Ves Stanislav Gajdošík v horeuvedenej reportáži DTV uviedol:

… predtým bola použitá technológia niekde na úplne inej úrovni boli to len obyčajné rúry, ktoré boli potom obalované nejakou sklenou vatou ktorá sa teraz musí bezpečne likvidovať.

Takže teraz sa rúry aj sklená vata „bezpečne“ likvidujú tak, že sa zakopávajú na sídlisku. Stavebník šetrí peniaze a čas a čo bude v budúcnosti, to ho už trápiť nebude. A to ešte nehovorím o prípade, ktorý mi spomínal očitý svedok, že do výkopu sa zasypával stavebný odpad určený na skládku. Druhou je otázka, či je hĺbka do ktorej sa ukladá potrubie v súčasnosti dostatočná.

výmena
Takto sa kladú rúry teraz.

Nevyužitá príležitosť na výmenu chodníkov

Nevyužitou príležitosťou je výmena chodníkov, na ktorej pri tejto investičnej akcii mala mestská časť trvať. Namiesto plátania starých asfaltových chodníkov novým asfaltom sa mohla urobiť kompletná výmena povrchu chodníkov za zámkovú dlažbu. Trebárs aj s príspevkom mestskej časti. Tie chodníky sa aj tak budú musieť časom vymieňať. A v budúcnosti bude stáť tá výmena oveľa viac ako keby sa to urobilo teraz.

výmena
Zaplátané asfaltové chodníky.

Na sociálnej sieti mala k spätnej úprave chodníkov trefný komentár architektka Eva Vargová:

Katastrófa – je správny výraz. V stredu Podhorské, dnes Kostolné – to čo vidím je na plač. My nezlepšujeme, my sa vraciame dozadu. Asfalt je na milimeter rezaný a dopĺňaný, často v zipsovom vzore. Aj tam, kde bola dlažba sa neurobil poriadny hutnený podsyp, už teraz je všetko zvlnené, krivé. Tie plochy sa ako obec neopovážte prevziať od dodávateľa. Im je zaťažko dokúpiť štrkodrvu na podsyp a výplň škár – tie sú iba zahlinené. Zasmiala som na puzle vzore, ktorý vznikol prerozkladaním dlažieb, na ktorých boli čiary pre parking boxy – dnes je to hlavolam. Chýbajúce dlaždičky som už videla aj zaliate betónom.

Odkaz pre starostu

Na nekvalitnú, dokonca až nebezpečnú spätnú úpravu chodníkov upozornil aj Ján 1. decembra 2018 na portáli Odkaz pre starostu nasledujúcim textom:

V druhom polroku 2018 sa na sídlisku vymieňali tepelné rozvody. Následne chodníky, ktoré boli počas výmeny rozvodov rozbúrané, boli vyasfaltované. Na okrajoch nových chodníkov ale zostali šalungy. Niekde boli dosky dokonca odstránené a zostali iba kolíky (drevené a kovové). Ľudia sa do kolíkov potkýnajú. Na konkrétnych miestach hrozí, že sa osoba do jedného kolíka potkne a na ďalší spadne. Hrozí úraz alebo vypichnutie oka. Prosím na sídlisku skontrolovať chodníky a odstrániť šalungy a nebezpečné kolíky.

Na portáli je uvedený nasledujúci stav riešenia problému: zaslané samospráve.

výmena

Znečistené cesty a chodníky

Citujem zo stavebného povolenia  vydaného stavebných úradom Devínska Nová Ves dňa 14. mája 2018:

 V zmyle cestného zákona je stavebník povinný počas stavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách.

O tom, že z uvedenej povinnosti si stavebník veľa starostí nerobí nemusím asi žiadneho obyvateľa sídliska presviedčať. Hlavne v terajšom daždivom počasí je situácia priam katastrofálna. Za všetky sťažnosti spomeniem zase portál Odkaz pre starostu, kde sa občan už 26. októbra sťažoval na znečistenú príjazdovú cestu k pošte na ulici Pavla Horova:

Príjazdová cesta k pošte na ulici Pavla Horova 16 je znečistená vozidlami vychádzajúcimi z bývalej trávnatej plochy (aktuálne slúžiacej ako odkladací priestor materiálu pri výmene rozvodov TÚV) pred domom na ulici Pavla Horova 10 a 12. Počas dažďa je cesta celá od blata a keďže tu nie je chodník, sú aj chodci nútení chodiť po blate.

Na portáli je uvedený nasledujúci stav riešenia problému: neriešený.

výmena

Nelegálna medziskládka odpadu

V citovanom stavebnom povolení vydanom stavebným úradom Devínska Nová Ves je okrem iného zapracovaná aj nasledujúca podmienka Okresného úradu, odbor starostlivosti o životné prostredie:

Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste jeho vzniku (t. j. v mieste stavby) iba v nevyhnutný čas (napríklad do naplnenia veľkoobjemového kontajnera) následne sa musí odviezť k oprávnenému odberateľovi.

Asi nemusím žiadneho obyvateľa sídliska presviedčať o tom, aká je v skutočnosti realita. Možno ju vidieť aj na nasledujúcich fotografiách. Opäť iba jedna zúfalá veta zo sociálnej siete za všetkých. Barbora Amon Berger: Ja keď som videla tu plochu pri Terne, to naše námestie, som sa skoro rozrevala.

výmena

 

výmena

Ako ďalej?

Presne pred týždňom som o tejto spackanej výmene tepelných rozvodov hovoril s novým starostom Dáriusom Krajčírom. Je to problém ktorý zdedil a ktorý bude musieť riešiť. Povedal mi, že jedno z jeho prvých rozhodnutí vo funkcii bolo nariadenie štátneho stavebného dozoru na tejto stavbe. Na základe výsledkov dozoru sa rozhodne, ako bude ďalej postupovať.

výmena
Dárius Krajčír.

Súvisiace články

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.