2022

Nové vedenie Matice slovenskej v DNV

25. júna 2022 sa uskutočnilo valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej v Devínskej Novej Vsi. Bolo na ňom zvolené nové vedenie a schválený plán činnosti na najbližšie obdobie. Staronovým predsedom sa stal Ján Žatko (pokračovanie článku).

Bojíme sa fyzickej účasti občanov na zastupiteľstve?

Vzhľadom na pandemickú situáciu sa väčšina rokovaní miestneho zastupiteľstva DNV v poslednom období konala cez počítač online a tak občania nemali možnosť aktívne sa ich zúčastniť. Pandémia však pominula a aprílové zastupiteľstvo sa opäť konalo iba online. Prečo? Bojíme sa fyzickej účasti občanov na zastupiteľstve? Dokedy sa ešte pred nimi budeme schovávať? (pokračovanie článku)

Rastislav Tešovič zostáva predsedom finančnej komisie

Na ostatnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva DNV predložil poslanec Adrián Jankovič návrh na doplnenie programu zastupiteľstva o bod s názvom: „Odvolanie predsedu Komisie legislatívy, financií, mandátovej a kontroly“. Predsedom tejto komisie je Rastislav Tešovič. O dôvodoch pre ktoré dal Adrián Jankovič tento návrh a o tom ako to nakoniec dopadlo sa dozviete v ďalšom texte. Aj keď názov článku už veľa napovedá. Rastislav Tešovič zostáva predsedom finančnej komisie (pokračovanie článku).