Miestne zastupiteľstvá budú začínať o hodinu neskôr

Ján Žatko

Miestne zastupiteľstvá, na ktorých rozhodujú poslanci o zásadných veciach v našej mestskej časti, sú verejné. To znamená, že sa ich môže zúčastniť každý občan a môže na nich aj aktívne vystúpiť. Od začiatku tohto volebného obdobia začínali miestne zastupiteľstvá vždy o 15.00. Ozvalo sa mnoho občanov, že pre pracujúcich ľudí to je príliš skoro. Preto som dal návrh na to, aby miestne zastupiteľstvá začínali o hodinu neskôr.

píše: Ján Žatko

Je nevyhnutné priblížiť miestnu samosprávu občanom

Tento návrh vychádzal z môjho presvedčenia, že je nevyhnutné priblížiť miestnu samosprávu občanom. Že je nevyhnutné, aby sa dôležité rozhodnutia poslancov netvorili pod pokrievkou, ale pod dohľadom verejnosti. A aby sa aj verejnosť mala možnosť k týmto rozhodnutiam vyjadriť. Preto som chápal pripomienky pracujúcich občanov, ktorí by sa radi osobne zúčastnili rokovania miestneho zastupiteľstva bez toho, aby si museli vziať kvôli tomu dovolenku. A vychádzal som pritom nielen z podnetov občanov, ale aj z praktických skúseností. Urobil som si prehľad toho, ako dlho trvali doterajšie miestne zastupiteľstvá v tomto volebnom období. Zistil som, že priemerný čas trvania rokovania miestneho zastupiteľstva bol menej ako dve hodiny a iba raz sa stalo, že zastupiteľstvo trvalo dlhšie ako 3 hodiny. Takže posunutie začiatkov miestneho zastupiteľstva na 16.00 naozaj nemôže poslancom spôsobiť žiaden problém.

Stretnutie poslanca Jána Žatka s občanmi 4. 3. 2019 na tému protestu proti plánovanej výstavbe ubytovne pri rybníku.

Občianka Angelika Švecová

Angelika Švecová na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 13. 11. 2019 kritizovala, že miestne zastupiteľstvá začínajú príliš skoro nasledujúcimi slovami:

Prvá moja poznámka je k tým časom zasadnutia zastupiteľstva. Čas o tretej je dosť nevhodný pre ľudí, aby vôbec na toto zastupiteľstvo mohli prísť. Každý pracujúci človek väčšinou má pracovnú dobu do 16.00, do 17.00.

miestne zastupiteľstvá
Angelika Švecová

Reakcia zástupkyne starostu Beaty Janatovej (SaS, Sme rodina, Nova)

Čas zasadnutia v minulom volebnom období bol vždy doobeda. Práve preto, aby mohli občania prísť , sme dali ten čas o tretej a v podstate od štvrtej je možnosť vystúpiť občanom. Čiže ja si myslím, že naozaj, keď niekto má potrebu alebo nejaký problém, tak o tej štvrtej je relatívne celkom slušná doba, aby tam ten občan prišiel. To je po prvé a po druhé, my zase nemôžeme dať to zastupiteľstvo o piatej, šiestej. Pretože jednoducho niektoré zastupiteľstvá naozaj trvajú tri, štyri hodiny a v tom prípade by sme tu už pomaličky nocovali. Takže naozaj sme vyšli v ústrety občanom s tým, že už nie sú zastupiteľstvá tak ako bývali osem rokov doobeda, ale sú zastupiteľstvá o tretej poobede.

miestne zastupiteľstvá
Beata Janatová

Videozáznam DTV z diskusie na túto tému

Občan Tomáš Komorník

Opätovne túto tému otvoril na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 10. 6. 2020 aj Tomáš Komorník. Pripomenul aj to, že posunutie začiatkov miestneho zastupiteľstva požadovali občania aj na verejnej diskusii s občanmi 26. 11. 2019:

Mám pripravené tri otázky. Začal by som tým, čo bolo diskutované ešte 26. 11. 2019 na verejnej diskusii s občanmi. Kedy budú tieto stretnutia v nejakom reálnom čase a schodné aj pre občanov, lebo už prešiel celkom hodný čas od toho. Poviem vám úprimne, že je to stále nereálne, tá šestnásta hodina na to, aby to zastúpenie ľudí tu bolo vo väčšom počte. Ak mi môžete dať nejakú reakciu kam sme sa posunuli.

miestne zastupiteľstvá
Tomáš Komorník

Reakcia starostu Dáriusa Krajčíra (SaS, Sme rodina, Nova)

Zatiaľ je dohoda v zastupiteľstve ponechať tento čas, keďže je schválený harmonogram.

Poslanec Rastislav Tešovič (Devínska Inak)

Ja som sa zhodou okolností včera zúčastnil časti zastupiteľstva v mestskej časti Lamač. Začínalo o desiatej hodine. Väčšina mestských častí začína v doobedňajších hodinách o deviatej, o desiatej, o jedenástej. Mestské zastupiteľstvo rokuje od deviatej. Áno, my sa snažíme vychádzať v ústrety. To znamená, že je to o šestnástej (pozn. autora: vystúpenia občanov). Nebránim sa ani tomu, aby sa to prípadne posunulo na neskôr. Ale môžem povedať, že sme asi jedna z naj mestských častí, ktorá vychádza v ústrety v tomto smere.

Videozáznam DTV z diskusie na túto tému

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva 16. 9. 2020

Na zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 16. 9. 2020 som predložil návrh na posunutie začiatkov miestneho zastupiteľstva o jednu hodinu na 16.00 s účinnosťou od najbližšieho zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Zároveň som predložil návrh na zmenu rokovacieho poriadku zastupiteľstva tak, aby sa vystúpenia občanov posunuli na 17 hodinu. Prinášam vám prepis diskusie na zastupiteľstve na túto tému.

miestne zastupiteľstvá
Zasadnutie miestneho zastupiteľstva 16. 9. 2020.

Ján Žatko (KDH, OĽaNO)

Predkladám tento materiál aj v súvislosti s požiadavkami občanov a s diskusiami s kolegami poslancami a poslankyňami. Na úvod chcem zdôrazniť, že už na začiatku tohto funkčného obdobia sme poslanci spoločne s pánom starostom prijali rozhodnutie, že zastupiteľstvá sa budú konať popoludní o 15 hodine. Na rozdiel od minulého volebného obdobia, keď sa konali ráno a prakticky sa ich občania nemali možnosť zúčastni. Čiže to bol taký náš spoločný ústretový krok voči občanom. Vzhľadom k tomu, že som sa stretol s viacerými  sťažnosťami, že tá pätnásta hodina je príliš skoro, tak predkladám tento návrh posunúť začiatky zastupiteľstiev na 16 hodinu. Tak, aby sa naozaj veľká väčšina občanov, ktorí majú záujem, mohli zúčastniť týchto rokovaní.

Mám otázku na členov miestnej rady. Ten návrh uznesenia s posunutím od 1. januára mi je jasný, ale miestna rada nezaujala stanovisko k dodatku č. 1 rokovacieho poriadku. Pretože ak prejde tento návrh, ak schválime začiatky rokovania miestneho zastupiteľstva o 16 hodine, tak by bolo potrebné aj schváliť vystúpenia občanov na 17 hodinu. To je práve predmetom toho dodatku č. 1 rokovacieho poriadku. Čiže moja otázka na členov miestnej rady je, ako to mysleli so svojim stanoviskom k tomuto materiálu.

miestne zastupiteľstvá
Ján Žatko

Rastislav Tešovič (Devínska Inak)

Ja môžem povedať, že toto sú organizačné veci, ktoré by som bol najradšej, keby išli konsenzom a nie rátaním hlasov, že kto má viac a kto má menej. Lebo toto je taká spoločná zodpovednosť. Čo zaznelo na miestnej rade bolo asi to, že nás čakajú ešte dve riadne zastupiteľstvá. Ten harmonogram už niekde visí, už je to nejakým spôsobom naštartované. Je teda otázka namieste, či by sme nemohli ísť do nejakého konsenzu, že dobre. Dajme to na tú 16 hodinu ale s tým, že by to takto platilo a bolo účinné až od harmonogramu, ktorý by začal platiť až od 1. 1. 2021. To je otázka na pána Žatka.

Rastislav Tešovič

Dárius Krajčír (SaS, Sme rodina, Nova)

Tam bola skôr otázka týkajúca sa zmeny rokovacieho poriadku. Ja to možno zhrniem za kolegov, ktorý tam to stanovisko miestnej rady dávali. V prípade, ak bude schválený tento návrh, tak do 1. 1. máme priestor zmeniť rokovací poriadok. Predpokladáme, že ho budeme meniť ešte aj v iných bodoch. Tak sme chceli dať na  rokovanie miestneho zastupiteľstva komplexný materiál, aby sme teraz nemenili rokovací poriadok, v novembri alebo prípadne v decembri. Čiže to je na vysvetlenie z mojej strany. Ale samozrejme tým, že miestna rada súhlasila so zmenou začiatku zastupiteľstiev, ale logicky teda od 1. 1. 2021.

Dárius Krajčír

Ján Žatko

Ďakujem za vysvetlenie pán starosta. V takom prípade sťahujem svoje návrhy uznesenia a osvojujem si návrh uznesenia predložený miestnou radou.

Hlasovanie o návrhu

Potom, ako som ako predkladateľ  návrhu súhlasil s tým, že posunutie začiatkov miestneho zastupiteľstva bude účinné až od 1. januára 2021, všetci prítomní poslanci môj návrh schválili. Za to im patrí vďaka. Nielen moja, ale aj občanov, ktorí sa takejto zmeny dlhodobo domáhali.

Videozáznam DTV k diskusii k tomuto bodu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.