o mne

Kto som

Mám 64 rokov, som ženatý, mám dospelého syna a päťročnú vnučku. Som rodák od Topoľčian ale viac ako polovicu svojho života som prežil v Devínskej Novej Vsi. Vraví sa, že človek si rodinu nevyberá, ale priateľov a partnera áno. Ja som si podobne vybral Devínsku Novú Ves ako miesto, kde chcem žiť. Začínali sme s rodinou na sídlisku Podhorské. Keď sme sa v roku 2001 rozhodli presťahovať do rodinného domu, voľba bola jednoznačná. Musí to byť v Devínskej Novej Vsi. A tak sme sa sťahovali z Podhorského na Kolóniu. Poznám preto veľmi dobre problémy ľudí žijúcich na sídlisku, ale aj v rodinnej zástavbe.

Práca

Vyštudoval som Elektrotechnickú fakultu SVŠT v Bratislave. Po skončení školy som začal pracovať ako technik na výstavbe Atómových elektrární Mochovce. Neskôr som pracoval na viacerých riadiacich pozíciách. Zriaďoval a viedol som Okresný úrad Bratislava IV, odtiaľ som prešiel na pozíciu vedúceho úradu Ministerstva práce a sociálnych vecí SR. Moja pracovná kariéra pokračovala v Devínskej. Najskôr na pozícii prednostu miestneho úradu a neskôr riaditeľa DTV. Vyskúšal som si aj postavenie muža v domácnosti. Bolo to vtedy, keď bola moja manželka diplomatka vyslaná na veľvyslanectvo SR v Kanade a Bruseli. V súčasnosti už šiesty rok pracujem na Ministerstve dopravy a výstavby SR na pozícii hlavný štátny radca. Mám na starosti dozor nad všetkými pracoviskami kontroly originality vozidiel a nad odbormi dopravy okresných úradov na celom Slovensku.

Turistika

Medzi moje záľuby patrí hlavne turistika. Aj preto mám Devínsku Novú Ves tak rád, pre krásnu prírodu, ktorá ju obklopuje. V mladosti som obľuboval stokilometrové turistické pochody. Dnes mi už stačia kratšie trasy, ktoré je schopná zvládnuť aj moja vnučka. Rád sa zúčastňujem aj Výšľapu na Devínsku Kobylu, aj keď tento ročník som bol nútený vynechať. O rok si to určite vynahradím.

Plávanie

Od mladosti mám rád aj vodu. Uprednostňujem prírodné vodné plochy, či už jazerá, rieky, alebo more. Keď som s rodinou na dovolenke, občas sa na niekoľko hodín stratím a užívam si plávanie vo vlnách. Obľúbil som si aj plávanie v Dunaji. Pred mesiacom som absolvoval už piatykrát úžasnú akciu Trans Danube Swim, kedy spoločne so mnou viac ako tisíc plavcov plávalo z Dvořákovho nábrežia pri bývalom PKO na petržalskú stranu Dunaja.

Týždeň v Devínskej

V januári 2018 som začal vydávať blog Týždeň v Devínskej, v ktorom sa už piaty rok snažím poskytovať obyvateľom Devínskej Novej Vsi informácie o dianí v našej mestskej časti a zvlášť o rozhodovaní miestneho zastupiteľstva. Za ten čas som na blogu zverejnil viac ako tisíc článkov. Napríklad v roku 2018 rezonovala medzi občanmi spackaná výmena tepelných rozvodov. Na môj podnet pán starosta prisľúbil vykonanie štátneho stavebného dohľadu. Žiaľ o výsledku sa občania ani poslanci do dnešného dňa nič nedozvedeli.

Matica a Chorváti 

Národ, ktorý zabudne na svoju minulosť, nemá žiadnu budúcnosť. Aj preto považujem pripomínanie si slovenských aj chorvátskych kultúrnych tradícií za veľmi dôležité. Devínska je svetlým príkladom spolupráce väčšinového národa a chorvátskej menšiny. V minulosti som sa ako predseda Miestneho odboru Matice slovenskej aktívne zasadzoval o túto spoluprácu. V roku 2009 som podpísal za devínskonovoveských matičiarov Memorandum o regionálnej kultúrnej spolupráci medzi Maticou slovenskou v DNV, Maticou slovenskou v chorvátskej obci Lipovljani, Maticou chorvátskou v Kutine a Chorvátskym kultúrnym zväzom na Slovensku. Pred tromi mesiacmi som bol opäť zvolený za predsedu devínskonovoveských matičiarov a chcel by som túto spoluprácu opäť oživiť.

Životné prostredie

V Devínskej Novej Vsi sa dobre žije aj kvôli nádhernej prírode, ktorá ju obklopuje. V roku 2018 bola Devínska Kobyla vážne ohrozená plánovaným masívnym výrubom stromov. Za záchranu Devínskej Kobyly som vtedy zorganizoval petíciu, ktorú podpísalo 5 611 ľudí. Vo februári 2019 som petíciu odovzdal na ministerstve pôdohospodárstva a som presvedčený, že aj vďaka týmto podpisom sa podarilo plánovaný výrub stromov odvrátiť. Podporu ochrany životného prostredia budem presadzovať aj naďalej.

Komunikácia s občanmi

Pre prácu voleného zástupcu považujem za veľmi podstatnú komunikáciu s občanmi. V marci 2019 som zorganizoval stretnutie s občanmi na tému plánovanej výstavby ubytovne pri rybníku. Uvedený projekt bol práve v štádiu posudzovania vplyvu na životné prostredie, tzv. EIA. V rámci tohto procesu mohli občania vzniesť námietky voči navrhovanej výstavbe. Pani Eva Vargová pripravila vzor individuálnej námietky, ktorý si osvojilo až 33 občanov a ja som potom týchto 33 individuálnych námietok odovzdal na okresnom úrade. Od plánovaného projektu nakoniec investor upustil.

V komunálnych voľbách pred štyrmi rokmi som bol zvolený za poslanca miestneho zastupiteľstva Devínska Nová Ves. Viac informácií o mojom pôsobení v miestnom zastupiteľstve, o tom čo sa mi tam podarilo presadiť a čo sa mi presadiť nepodarilo, nájdete na stránke Zrkadlo Devínskej.