Prečo čúram do polievky pánovi starostovi?

Ján Žatko

Minulý týždeň som informoval obyvateľov Devínskej Novej Vsi o tom, že pán starosta pri zvolaní mimoriadneho zastupiteľstva porušil zákon.  Vyslúžil som si za to od jedného svojho čitateľa komentár, že „každému čúram do polievky„. Neviem prečo napísal každému, keď jediný koho som kritizoval, bol pán starosta, ale to je vedľajšie. Otázka je, ako sa má zachovať volený zástupca občanov, keď vidí, že sa dejú veci proti záujmu tých, ktorých zastupuje. Má sklopiť uši a tváriť sa, že nič nevidí, aby bol za pekného? Alebo má otvorene povedať, že sa deje niečo, čo nie je s kostolným poriadkom a riskovať takú reakciu, aká sa dostala mne? Čo si myslíte vy?

píše: Ján Žatko

Rozširujeme Základnú školu Ivana Bukovčana

Po mojom konflikte s pánom starostom, keď som mu na zastupiteľstve vytkol, že porušuje zákon a požiadal som ho, aby sa to už nepakovalo, mi pán starosta zavolal. Ospravedlnil sa mi za svoju emotívnu reakciu na zastupiteľstve. Navrhol mi, aby sme sa stretli a vyjasnili sme si navzájom svoje pozície. Naozaj sme sa aj stretli a ja som mal z toho stretnutia veľmi dobrý dojem. Pán starosta mi potvrdil, že má záujem o vzájomnú spoluprácu a ja som mu potvrdil to isté. Zdá sa však, že naša predstava o vzájomnej spolupráci je úplne odlišná. Presvedčil ma o tom už veľmi skoro status pána starostu z 3. 6. 2021 na sociálnej sieti, kde s veľkou slávou oznámil obyvateľom Devínskej Novej Vsi, že:

rozširujeme Základnú školu Ivana Bukovčana pre dostupné vzdelávanie našich najmladších Devínskonovovešťanov.

čúram do polievky
Dárius Krajčír

Nevydalo

Je to naozaj super správa, pretože naše základné školy praskajú vo švíkoch. Je naozaj najvyšší čas, aby sa ich kapacita navýšila. Preto miestne zastupiteľstvo schválilo už v decembri 2019 v rozpočte na rok 2020 pol milióna eur na vybudovanie nových tried na Základnej škole Ivana Bukovčana s nasledujúcim odôvodnením (doslovná citácia):

Z dôvodu nedostatku učební je potrebné rozšíriť kapacitu základnej školy na ulici Ivana Bukovčana 3 formou prístavby školy. Uvedený projekt je v súvislosti so zabezpečením povinnej školskej dochádzky realizovať v najbližšom rozpočtovom roku náklady na investíciu sa odhadujú vo výške 500 000 €.

Čítate dobre, peniaze mal pán starosta k dispozícii už v roku 2020. Nové triedy však na škole nepribudli. Nevydalo. Ušetrili sme.

čúram do polievky
Základná škola Ivana Bukovčana 3.

Architektonické súťaže – neznámy pojem v DNV

Minulý rok sa síce nové triedy nepostavili, ale aspoň sme dostali informáciu o štúdii o plánovanej prístavbe a nadstavbe základnej školy na Komisii výstavby a životného prostredia dňa 20. 5. 2020. Na komisii odznela kritika (nie z mojich úst), že na nadstavbu a prístavbu školy neboli vypracované alternatívne architektonické štúdie. Jeden z členov komisie to charakterizoval veľmi trefne:

Keď máme iba jeden návrh, tak nie je z čoho vyberať. Kvalita sa získava výberom.

Keďže nešlo iba o ojedinelý prípad, ale rovnaká situácia sa zopakovala aj pri predložení architektonickej štúdie na rekonštrukciu budovy Klubu dôchodcov, komisia prijala ďalšie uznesenie nasledujúceho znenia:

Komisia trvá na tom, aby každá väčšia rekonštrukcia alebo novostavba objektov mestskej časti bola riešená architektonickou súťažou, na základe ktorej sa vyberie najlepší návrh. Architektonické návrhy budú predkladané komisii na vyjadrenie.

Mimochodom, toto uznesenie pánovi starostovi žily netrhá. Dovtedajšia prax sa až dodnes vôbec nezmenila.

Výstavba nových tried v priebehu prázdnin

Ale vráťme sa k plánovanej prístavbe a nadstavbe. Komisia s predloženou štúdiou súhlasila, pretože nám bolo povedané, že pre realizáciu rozšírenia školy zvolil miestny úrad formu drevostavby montovaným sendvičovým systémom hlavne preto, že bude možné zrealizovať prístavbu aj nadstavbu počas nasledujúcich prázdnin a neovplyvní to negatívne vyučovací proces. Inými slovami, výstavba sa mala zrealizovať v priebehu júla a augusta  a v septembri mali žiaci nastúpiť už do nových tried. Aj preto komisia odobrila predložený projekt. Aj preto zažmúrila oči nad tým, že nebola urobená architektonická súťaž.

čúram do polievky
Vnútroblok ZŠ Ivana Bukovčana.

Výučba na stavenisku. Prečo?

O to viac ma šokovalo vyjadrenie pána starostu na sociálnej sieti, citujem:

Dostavba by mala podľa stanovených podmienok trvať 5 mesiacov od odovzdania staveniska úspešnému uchádzačovi verejného výberového konania. So začiatkom stavebných prác sa počíta počas letných prázdnin a vynovenú základnú školu by sme mali dokončiť v priebehu budúceho školského roka.

Takže naše deti nenastúpia v septembri do novopostavených tried, ale budú sa takmer celý polrok motať po stavenisku.

Komisia je opäť piatym kolesom na voze

Vrchol všetkého je skutočnosť, že na zasadnutí Komisie výstavby a životného prostredia 2. 6. 2021 (teda iba deň pred zverejnením jeho statusu na Facebooku) pán starosta informoval členov komisie o tom, že bola  zverejnená výzva na predkladanie ponúk pre dostavbu Základnej školy Ivana Bukovčana 3. Akosi ale pozabudol spomenúť, že práce budú namiesto dvoch mesiacov trvať minimálne päť.

Nuž, takto si pán starosta predstavuje spoluprácu s komisiami a poslancami. Čúram do polievky pánovi starostovi, keď poviem, že mi to vadí?

Radujme sa, veseľme sa

Radujme sa, veseľme sa. Naše deti na ZŠ Ivana Bukovčana strávia prvý polrok budúceho školského roka na stavenisku. Poďakujme sa za to pánovi starostovi. Radujme sa, veseľme sa.

Súvisiaci článok

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.