Vraciame sa do čias Milana Jambora?

Ján Žatko

Bývalého starostu Milana Jambora stanoviská odborných komisií miestneho zastupiteľstva absolútne nezaujímali. Rozhodoval o Devínskej Novej Vsi sám, pretože on sám všetko najlepšie vedel. Zo začiatku tohto volebného obdobia sa zdalo, že súčasný starosta Dárius Krajčír bude mať iný prístup. Po ostatnom rokovaní Komisie výstavby a životného prostredia a ostatnom rokovaní miestneho zastupiteľstva sa však začínam obávať, či sa nám nezačína vracať história.

píše: Ján Žatko

Rekonštrukcia Klubu dôchodcov

Predsedníčka Komisie výstavby a životného prostredia Beata Janatová (SaS, Sme rodina, Nova) zaradila na program komisie dňa 20. 05. 2020 aj zaujímavý bod pod názvom „Informácia o rekonštrukcii klubu dôchodcov„. V rozpočte mestskej časti na rok 2020 schválili poslanci na rekonštrukciu budovy Klubu dôchodcov 350 tisíc eur.

milana jambora
Budova Klubu dôchodcov.

Ide sa realizovať paškvil

Členom komisie bola priamo na komisii predstavená architektonická štúdia tejto rekonštrukcie. Reakcia členov komisie bola veľmi emotívna a evidentne pani predsedníčku prekvapila. Všetci okrem nej jednoznačne predložený návrh odmietli ako veľmi nekvalitný, neproporčný ba priam až barbarský. Čudovali sa, že starosta si chce postaviť taký ohyzdný pamätník. Jeden z členov komisie sa dokonca vyjadril, že sa mu otvára nožík vo vrecku nad tou nekvalitou a dodal:

Ak chcete takto produkovať architektúru v našej mestskej časti na našich zariadeniach, myslím že to nebude nejaká hrdosť. A potom zistíte po čase, že síce to vybielim zvonku ale zvnútra sa stane z toho nejaký paškvil a tváriť sa že to je architektúra…

Vraciame sa do čias Milana Jambora?

Iný člen komisie pripomenul, že sa vraciame do čias Milana Jambora:

Toto je presne to, čo robil aj predchádzajúci starosta. Starosta sa rozhodol, starosta si vymyslel, starosta urobil. Z tohto hľadiska sa nič nezmenilo.

milana jambora

Prečo neprebehla architektonická súťaž?

Ďalšou dôležitou výčitkou členov komisie bola námietka, že na rekonštrukciu Klubu dôchodcov neprebehla architektonická súťaž, ale bol vybraný priamym zadaním zhotoviteľ projektu. Zdôraznili:

Tu ide o princíp, keď mám tri návrhy a vyberám z nich, je to iné, keď vyberám iba z jediného.

Čerešnička na torte

Čerešnička na torte prišla na záver. Keď chceli členovia komisie uznesením odmietnuť predložený zámer, tak sa zistilo, že to už vlastne ani nemá zmysel. Skritizovaný projekt bol už totiž predtým starostom Dáriusom Krajčírom predložený do stavebného konania. Až vtedy členovia komisie zistili, že pán starosta vlastne nebol zvedavý na ich odborný názor k projektu, ale chcel od nich iba dodatočné odsúhlasenie svojich vlastných krokov. Toho sa však nedočkal. Nikto z prítomných členov komisie nesúhlasil s takou formou rekonštrukcie Klubu dôchodcov ako bola komisii predložená. Keďže však už bola predtým odsúhlasená pánom starostom a predložená do stavebného konania, nemalo zmysel odmietavé stanovisko komisie. Z toho všetkého vyplynul úplne absurdný záver. Predsedníčka komisie predložila návrh uznesenia, že komisia berie na vedomie predloženú architektonickú štúdiu. Keďže nik z prítomných nebol s touto verziou štúdie stotožnený, nik za tento návrh nehlasoval. Dokonca ani predsedníčka komisie.

milana jambora

Komisia žiada od starostu vypisovanie súťaží

Prešlo však iné uznesenie, za ktoré hlasovali všetci členovia komisie vrátane jej predsedníčky:

Komisia trvá na tom, aby každá väčšia rekonštrukcia alebo novostavba objektov mestskej časti bola riešená architektonickou súťažou, na základe ktorej sa vyberie najlepší návrh. Architektonické návrhy budú predkladané komisii na vyjadrenie.

Verím, že pán starosta si vezme tento názor odborníkov, ktorí sú členmi Komisie výstavby a životného prostredia k srdcu a podobné lapsusy sa už nebudú opakovať. Aj keď vyjadrenie pána starostu, ktoré odznelo na miestnom zastupiteľstve dňa 10. júna 2020 naznačuje, že je rozhodnutý ísť inou cestou.

Diskusia o rekonštrukcii Klubu dôchodcov na miestnom zastupiteľstve

Diskusiu na túto tému otvoril poslanec Adrián Jankovič v rámci bodu vystúpenia občanov. Reagoval na vystúpenie občana Tomáša Komorníka a na jeho kritiku nedostatočnej komunikácie vedenia mestskej časti s občanmi. Jeho vystúpenie a aj reakcie jeho kolegov aj starostu prinášam v plnom znení.

milana jambora
Miestne zastupiteľstvo 10. júna 2020.

Adrián Jankovič, poslanec (Team Vallo)

Ide o tú formu komunikácie. Mám pocit, že sa z toho stáva taký systémový problém. Napríklad ani rekonštrukcia Klubu dôchodcov nebola odkonzultovaná v Komisii výstavby alebo s verejnosťou a už je v stavebnom konaní. Pričom už aj laici si všimli pri prezentácii vizualizácie na komisii, že sú tam viaceré otázniky alebo chyby. Napríklad rampa pre vozíčkárov tam nie je podľa normy, je otázna kompozícia alebo zmena dispozícii miestností, pôsobí to veľmi problematicky a celkovo sa dá povedať, že má gýčovitý výraz. Naozaj by sa mohla zlepšiť tá forma komunikácie a nie je to ani o financiách, ani o pandémii.

Vpravo Adrián Jankovič.

Dárius Krajčír, starosta (SaS, Sme rodina, Nova)

Pán poslanec, ja si neodpustím dnes, fakt si neodpustím otázku na vás. Ako ste sa vy pričinili k slušnej komunikácii s úradom a s občanmi? Čo ste robili počas krízy? Telefón máte, mohli ste zavolať kolegom, nikto vám nebráni zverejňovať informácie. Mali ste podklady na komisii, tam ste sa vyjadrili. Áno? Vy si myslíte, že to nebolo odkomunikované? Koho sa týka Klub dôchodcov? Pre koho bol robený Klub dôchodcov? Klub dôchodcov alebo Denné centrum pre seniorov je robený prioritne pre nich. Ja som veľmi rád, že kolegovia našli cestu a odkomunikovali Klub seniorov so seniormi, ktorí tam budú prioritne fungovať. Dovolím si povedať, že práve tým, že sa nezaháľalo, tak ste dostali už hotový materiál. A opäť stavebné konanie. To nie je hodené do luftu a postavené za tri mesiace. Je tam stavebné konanie. A každý jeden poslanec ktorý mi zavolá alebo napíše, alebo sa na úrad ozve, pokiaľ je to naozaj možné, tak vy ste prví, ktorí dostávate informácie. To ako ich zverejníte vy ďalej, za to samozrejme ja nemôžem. Ale jednoducho vy dostávate prví tie informácie. A keď kydáte na úrad, tak kydáte aj na seba pán poslanec.

Dárius Krajčír

Ján Žatko, poslanec (KDH, OĽaNO)

Musím sa kolegu Jankoviča zastať. Problém nie je v tom čo hovoríte, že by kydal na niekoho. Problém je v tom, že Komisia výstavby a životného prostredia dostala pre informáciu projekt rekonštrukcie Klubu dôchodcov s ktorým s výnimkou jedného člena komisie nikto iný z prítomných nesúhlasil. A keďže už ten projekt je v stavebnom konaní, jednoducho komisia nemala možnosť nič iné urobiť iba nehlasovať o tom, že zoberie tento projekt na vedomie. Je to veľmi smiešne uznesenie ale kolega Jankovič sa tu snažil povedať, že by bolo vhodné keby tie projekty na odborné komisie išli včas a vtedy by sa to mohlo s tými odborníkmi, ktorí tam sedia prediskutovať.

Ján Žatko

Beata Janatová, predsedníčka komisie (SaS, Sme rodina, Nova)

Ja som teda po tom našom konaní išla na úrad a začala som zisťovať veci. Tak napríklad tá rampa v stavebnom projekte je v úplnom poriadku a je podľa normy. To je niekedy dobré si preveriť. Druhá vec je, že áno ja tiež zastávam, bolo mi vysvetlené, že ten projekt bol naozaj v prvom rade odkomunikovaný so seniormi. Ja stále zastávam ten názor a nie názor pána architekta, že ten kto užíva tú stavbu sa má prispôsobovať architektovi a ten architekt má čerpať z toho, čo sú potreby toho pre koho tá stavba má slúžiť. To je bohužiaľ stále môj názor a naozaj mi bolo prezentované, že to bolo odsúhlasené vedúcou Klubu dôchodcov aj dôchodcami, takže ja si myslím, že tá účelnosť je naozaj o tom, aby slúžila tomu, pre koho je to určené. Dobre viete, že ja som tiež zdieľala niektoré veci ale v globále, ak to vyhovuje dôchodcom pre koho je to určené, zvonku sa vizuál stavby nemení a v podstate aj tá rampa alebo tie technické veci, ktoré sme vyčítali sú v stavebnom konaní poriadku, tak som sa s tým vysvetlením stotožnila. Takže možno do budúcna tak ako som sa ja bola pozrieť, možno sa vám to potom ozrejmí lepšie. Ale tiež beriem to, že budem rada, keď to dostaneme ešte v tom štádiu štúdie.

Ján Žatko

Aj z vašich slov pani Janatová vyplýva, že komisia mala pravdu minimálne v tej veci týkajúcej sa rampy, že ako to bolo predložené, to nebolo v poriadku. Druhá vec, nie je mi celkom jasné pán starosta, vy hovoríte, že to bolo urobené na základe požiadaviek Klubu dôchodcov. Nie je mi jasné, načo je Klubu dôchodcov prístavba, ktorá vyzerá naozaj otrasne k tomuto historickému domu. kde bude apartmán pre účely mestskej časti. To naozaj nechápem, prečo dôchodcovia prišli s takouto požiadavkou.

Dárius Krajčír

Iba pre opravu. Ten projekt bol komunikovaný s predstaviteľmi Klubu dôchodcov alebo Denného centra pre seniorov. Nie, že to boli všetky ich požiadavky, to som nepovedal. Čo sa týka tej prístavby, my nemáme pohotovostné byty, čo pociťujem každý jeden týždeň, keď sa nám ozve nejaký občan, ktorý je v ťažkej situácii. Napríklad budeme mať živelnú pohromu, ktorá mu zoberie bývanie, alebo sa ocitne v nejakej náhlej sociálnej situácii. S týmto absolútne nemali problém ani seniori ani predstavitelia Domu seniorov. Ja by som nerád tu rozoberal jeden projekt celý komplet. Ja som dúfal, že komisia odborne či už posúdi, alebo sa vyjadrí. Mali ste možnosť, vyjadrili ste sa k tomu projektu. Ja nemám problém ten projekt nepustiť ďalej. Aby ste to nebrali tak, že ja teraz budem tlačiť niečo nasilu, také už tu bolo. Z mojej strany určite nie. Len mi ide o to, že dvere sú otvorené. Signál v Devínskej pokiaľ viem je, takže telefóny fungujú, tiež aj mobilné a mailové adresy sú funkčné a všetko sa dá riešiť.

Rastislav Tešovič, poslanec (Devínska Inak)

Ja sa budem snažiť to vrátiť do nejakej vecnej roviny. Ja by som tu rozlišoval možno medzi rôznymi typmi zámerov alebo projektov. Ja si myslím, že je rozdiel, keď konečne pristúpime k tomu, že budeme riešiť centrálne námestie, kde sa už tiež rieši nejaká projektová dokumentácia, alebo sa bude riešiť, alebo keď pôjdeme do budovania nejakých verejných priestorov. Tam je naozaj namieste, aby široká verejnosť veci pripomienkovala a aby to bolo úplne podrobené verejnej kontrole, kritike, po všetkých stránkach. Nech tam je kľudne aj súťaž. Ale pokiaľ ideme do toho, že my si spravujeme vlastný majetok, lebo Klub dôchodcov, to možno málokto vie, je v podstate súčasťou organizačnej štruktúry miestneho úradu. My si vlastne prebudovávame interné priestory. To ako keby si tuná úrad chcel zmeniť priečky, tak asi by nebolo úplne namieste, aby sa k tomu vyjadrovala celá Devínska Nová Ves. Kľudne môže, nech má informácie, ale podstatné je, aby sa k tomu vyjadrili hlavne ľudia, ktorých sa to týka, ktorí tam pracujú, ktorí si to potrebujú nejakým spôsobom riešiť pre seba, čiže toto je ten základný rozdiel týchto projektov.

Rastislav Tešovič

Jozef Tittel, poslanec (SaS, Sme rodina, Nova)

Ja by som ako predseda Komisie kultúry chcel poprosiť všetkých prítomných aby sa snažili tú diskusiu viesť trošku možno viac kultúrne. Máme tu nejaký rokovací poriadok, ktorý hovorí, že vystúpenie občanov má trvať 5 minút. Takže ja by som navrhoval, aby sa to do budúcna dodržiavalo. To je prvý moment. A druhý moment, skúsme, keďže tento bod sa volá vystúpenie občanov, viac reagovať na to, čo občania za tých 5 minút, ktoré sú im dané, nám povedia a nie diskutovať tu medzi sebou.

Pár viet na záver

Keďže mi rokovací poriadok už neumožnil viac vystúpiť, dovolím si napísať pár viet na záver. Pán starosta evidentne nezvládol túto časť rokovania zastupiteľstva. Namiesto toho, aby priznal svoju chybu, obvinil poslanca miestneho zastupiteľstva Adriána Jankoviča z okydávania miestneho úradu. Pritom ten žiadal iba to, čo žiadajú všetci členovia Komisie výstavby a životného prostredia. Aby sa neopakovali časy Milana Jambora. Aby sa pri investičných akciách mestskej časti vypisovali súťaže a nedávali zákazky formou priameho zadania a aby sa projekty dávali na posúdenie komisii ešte predtým, ako sa posunú do stavebného konania. Ale možno práve tieto požiadavky pána starostu tak rozčúlili.

Záznam DTV z prerokovania tejto problematiky

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.