Ja a Chorváti v Devínskej Novej Vsi

Chorváti
Ján Žatko

K Devínskej Novej Vsi neodmysliteľne patrí aj pôsobenie Chorvátov. Chorváti prišli na územie dnešného Slovenska v polovici 16. storočia po bitke pri Moháči. V štyroch slovenských obciach si dodnes zachovali svoj jazyk, svoje zvyky a hrdosť na svojich chorvátskych predkov. Devínska Nová Ves je jednou z nich.

Slováci a Chorváti v Devínskej Novej Vsi

Som rád, že práve Devínska Nová Ves poskytuje pozitívny príklad dobrého spolužitia a spolupráce slovenského národa a národnostnej menšiny. Takéto príklady Slovensko potrebuje ako soľ, pretože nie všade takéto spolužitie existuje. Aktivity chorvátskej menšiny v Devínskej Novej Vsi zastrešuje Chorvátsky kultúrny spolok, ktorý vznikol ešte v roku 1990. Odvtedy sa tento spolok zaslúžil o množstvo kultúrnych a spoločenských aktivít, ktoré obohatili spoločenský život v Devínskej Novej Vsi.

Chorváti
Festivalový sprievod v roku 2007.

Udržiavanie chorvátskej kultúry

Chorváti založili množstvo súborov, ktoré šíria pozitívny obraz o Devínskej Novej Vsi aj za hranicami Slovenska. Rosica, Črip, Grbarčiata… A čo je najdôležitejšie, priťahujú pod svoje krídla deti a mládež, aby vedeli zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Práve v Devínskej Novej Vsi vznikol a stále pretrváva Festival chorvátskej kultúry. V tomto roku sa uskutočnil už jeho 30. ročník. Od roku 2006, hlavne zásluhou samosprávy, bolo v Devínskej Novej Vsi otvorené Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, ktoré významne obohatilo svojimi výstavami a akciami spoločenský život v Devínskej Novej Vsi.

Chorváti
Výstava Chorváti na Slovensku – Devínska Nová Ves v roku 2018

Spolupráca Matice slovenskej a Chorvátskeho kultúrneho spolku

Ku kultúre väčšinového národa neodmysliteľne patria aj kultúrne aktivity národnostných menšín. Preto, hoci nie som Chorvát, som vždy podporoval aktivity chorvátskej menšiny v Devínskej Novej Vsi. Preto som sa vždy usiloval ako predseda Miestneho odboru Matice slovenskej o spoluprácu Matice slovenskej a Chorvátskeho kultúrneho spolku. Preto som v roku 2009 podpísal za devínskonovoveských matičiarov Memorandum o regionálnej kultúrnej spolupráci medzi Maticou slovenskou v Devínskej Novej Vsi, Maticou slovenskou v chorvátskej obci Lipovljani, Maticou chorvátskou v Kutine a Chorvátskym kultúrnym zväzom na Slovensku.

Chorváti
Podpis Memoranda o regionálnej kultúrnej spolupráci: zľava Juraj Cvečko, predseda Chorvátskeho kultúrneho zväzu na Slovensku, Ján Žatko, predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Devínskej Novej Vsi, Josip Krajči, predseda Matice slovenskej Lipovljani a Dragutin Pasarič, predseda pobočky Matice chorvátskej Kutina.

Preto budem podporovať naďalej aktivity chorvátskej menšiny v Devínskej Novej Vsi aj z pozície poslanca miestneho zastupiteľstva.