Od absencie predvolebných diskusií v DTV k prirovnaniu k Matovičovi a Putinovi

Adrián Jankovič

Ide o ďalší bizarný príbeh z miestnej politiky. Väčšia časť poslancov hlasovala proti môjmu návrhu vysielať predvolebné diskusie kandidátov v komunálnych voľbách v Devínskonovoveskej televízii. Keď som na to upozornil, starosta s poslancami začali tvrdiť, že DTV na to potrebuje špeciálnu licenciu, ktorú nemá, potom ma prirovnali k Matovičovi a Putinovi. Žiadna taká licencia však neexistuje, výhovorku si vymysleli zamestnanci DTV, aby ich nemuseli organizovať. Vládnuci politici, aby nemuseli znášať v DTV konkurenciu, ju vďačne alebo bez overenia šírili ďalej.

píše: Adrián Jankovič
autor kandiduje za poslanca miestneho zastupiteľstva DNV

Na poslednom riadnom zasadnutí som povedal, aké je bezcharakterné, keď na jednom z minulých zasadnutí zastupiteľstva poslanci odmietli zaradiť do programu bod, v ktorom som žiadal o vysielanie predvolebných diskusií kandidátov v komunálnych voľbách v Devínskonovoveskej televízii, aj vzhľadom na to ako sú miestne médiá neobjektívne a nekriticky nastavené.

Ako odpoveď prišli ako vždy výhovorky ako sa to nedá spojené s klamstvami. Vicestarostka Janatová, poslanec Tešovič, starosta Krajčír tvrdili za pritakávania ich poslancov, ako je na to potrebná špeciálna licencia, ktorú je náročné získať a strašili obrovskými pokutami. Ako mi potvrdila bývalá zamestnankyňa televízie a Rada pre vysielanie a retransmisiu, žiadna takáto licencia neexistuje. Je nutné sa riadiť len špecifickými pravidlami pre takýto druh diskusie (rovnomerný čas pre každého účastníka atď.). Stanovisko rady:

Diskusné programy v rámci volebnej kampane môžu vysielať všetci „oprávnení vysielatelia“ v zmysle zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách (predtým „vysielatelia s licenciou“ v zmysle zákona č. 308/2000 Z. z.), medzi ktorých spadá aj dotazovaná televízia, a to za splnenia podmienok, ktoré sú podrobnejšie popísané v stanovisku Rady k zákonnému rámcu vysielania v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami.

predvolebné diskusie

Potom som bol prirovnaný v kuse klamajúcim starostom s nesplnenou drvivou väčšinou svojho programu k Matovičovi, neskôr aj k Putinovi… :

Ty sem ideš hodiť predvolebnú bombu, prídem, rozhodím, rozblbnem a potom vy si to už riešte. (…) Myslím si, že by si mal zavolať tomu, kto rozpútal rozbroje na východe, lebo takouto taktikou zjavne ten človek rozmýšľa tak, ako ty.

Ako riešenie situácie navrhujeme spolu s kandidátmi na poslancov v koalícii okolo Jána Žatka zmenu koncepcie obecných médií. Obecné média nesmú slúžiť ako hlasné trúby propagandy politikov pri moci. Zavedieme v prospech objektívnosti a informovaní aj o vopred o chystaných rozhodnutiach. Zmeníme koncept a zvýšime dôveryhodnosť miestnych novín Devex aj v rebríčku Transparency International (v súčasnosti 63. miesto z 84 hodnotených médií s označením „nedôveryhodné“ noviny). Devínskonovoveská televízia – pre zistenie záujmu obyvateľov o TV objednáme prieskum jej sledovanosti, v prípade záujmu bude vysielať v modernej podobe s témami, ktoré aktuálne zaujímajú občanov. Odvysiela predvolebné diskusie kandidátov v komunálnych voľbách, prípadne reportáže aj o kauzách poslancov (v súčasnosti sa oboje nedeje).

Kandidáti na miestnych poslancov, ktorí sú združení v koalícii Sme rodina, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Spolu – občianska demokracia, podporujúci tieto opatrenia:

4. Elena Fabová
5. Lubomír Frolek
13. Adrián Jankovič
14. Ivan Jankovič
18. Tomáš Lencz
25. Robert Ondrejkovič
27. Peter Rajkovič
36. Ján Žatko

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.