Programové priority

Programové priority kandidáta na starostu a na poslancov mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves za koalíciu Sme rodina, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a Umiernení, Spolu – občianska demokracia

 • Bezplatné rezidentské parkovanie v DNV s dostupnejšími podmienkami a parkovacím domom.
 • Príprava novej cesty do Devínskej, nové cyklotrasy, rekonštrukcia chodníkov a ciest.
 • Viac mestských policajtov v uliciach.
 • Viacúčelová hala pre šport a kultúru.
 • Poradenské centrum pre seniorov a ľudí v ťažkých životných situáciách.
 • Revitalizácia verejných priestranstiev.
 • Rozšírenie kapacít základných a materských škôl a investície do skvalitnenia výučby.
 • Vybudovanie centrálneho námestia.
 • Územné plány zón a regulácia výstavby pre kvalitnejšie nové štvrte s príspevkom investorov do komunálnych projektov.
 • Rozumné vynakladanie finančných prostriedkov a efektívnejší, transparentnejší a profesionálnejší miestny úrad.
 • Viac financií pre občianske združenia aktívne v sociálnej oblasti a v práci s deťmi a mládežou.
 • Jedna desatina z platu starostu každý mesiac na účet občianskych združení a spolkov v Devínskej Novej Vsi.

Kompletný volebný program nášho tímu nájdete na stránke volebný program.