Je rekonštrukcia terasy na Milana Marečka ohrozená?

Ján Žatko

Katastrofálny stav terasy na Ulici Milana Marečka a nekonečné sľuby všetkých starostov a súčasných aj minulých poslancov o tom, že ju konečne dajú do poriadku, sú už takým devínskonovoveským evergreenom. Poslanci pravidelne každoročne  v rozpočte mestskej časti schvaľujú státisíce eur na jej rekonštrukciu. Napriek tomu sa však nikdy nepodarilo túto zakliatu rekonštrukciu ani len začať.

píše: Ján Žatko

Jesenný optimizmus týkajúci sa rekonštrukcie terasy

Minulý rok obyvatelia odmietli v ankete zámer bývalého starostu Milana Jambora postaviť na terase parkovisko pre cca 50 áut. Súčasný starosta Dárius Krajčír nás ešte v septembri minulého roku pred kamerou DTV uistil, že verí tomu, že rozpočet na rok 2020 bude posledný v ktorom svieti položka „rekonštrukcia terasy“ a že tento priestor začnú v roku 2020 riešiť naplno. V decembri poslanci schválili v tohtoročnom rozpočte na rekonštrukciu terasy 400 tisíc eur. Zdalo sa, že zakliatu terasu sa tento rok podarí konečne odkliať.

Je ohrozená rekonštrukcia terasy na Ulici Milana Marečka?

Preto ma veľmi prekvapilo, keď som sa 22. mája 2020 v Denníku N dočítal, že mestská časť Devínska Nová Ves odpovedala na otázku Denníka N „Ktoré plánované projekty ste museli pre koronakrízu odložiť?“ nasledovne:

Napriek tomu, že sme jedna z najlepšie hospodáriacich mestských častí v Bratislave, museli sme dospieť k tomu, aby sme vykonali audit a posúdili tak jednotlivé projekty a výdavky. Pri rozhodovaní, ktoré projekty pozastavíme, zrušíme alebo v ktorých budeme pokračovať, sme vychádzali z ich hodnoty za peniaze a nevyhnutnosti. Pre očakávaný výpadok príjmov predpokladáme šetrenie pri rekonštrukciách ciest a chodníkov v mestskej časti, ktoré nie sú nevyhnutné. Z dlhodobých projektov je ohrozená rekonštrukcia terasy na Ulici Milana Marečka. Vyhodnocujeme, do akej miery a rozsahu bude môcť byť realizovaná. Zároveň je posudzovaný aj projekt rekonštrukcie vodnej nádrže Mlynská. Už teraz vieme, že prístavbu a nadstavbu ZŠ Ivana Bukovčana presunieme do roku 2021.

milana marečka

Na tejto odpovedi mestskej časti ma zarazilo niekoľko vecí:

  1. Potešilo ma, že mestská časť vykonala audit a posúdila jednotlivé projekty a výdavky. Zarazilo ma však, že o výsledkoch auditu neboli informovaní poslanci na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 7. 5. 2020 ani 10. 6. 2020.
  2. Netuším, kto je to ten „my“ v odpovedi. Netuším, ktorý „my“ sa rozhodol, ktoré projekty pozastavíme, zrušíme alebo v ktorých budeme pokračovať.
  3. Netuším, ktorý „my“ rozhodol o tom, že sa bude šetriť pri rekonštrukciách ciest a chodníkov.
  4. Netuším, ktorý „my“ vyhodnocuje do akej miery a rozsahu bude môcť byť zrealizovaná rekonštrukcia terasy na Ulici Milana Marečka.

milana marečka

Kto je „my“

Viem určite, že ten neznámy „my“ nie sú poslanci miestneho zastupiteľstva. Ani v máji ani v júni nerozhodovali o žiadnom pozastavení projektov.

Viem určite, že neznámy „my“ nie sú členovia Komisie výstavby a životného prostredia. Na ostatnom zasadnutí komisie dňa 20. 5. 2020 nepadla o ohrození rekonštrukcie terasy ani o zrušení rekonštrukcie ciest a chodníkov ani zmienka.

Viem určite, že neznámy „my“ nie sú členovia Komisie ochrany verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky. Na ostatnom rokovaní komisie dňa 26. 5. 2020 tiež nepadla o zrušení rekonštrukcie ciest a chodníkov ani zmienka.

Kto je teda ten neznámy „my“, ktorý rozhoduje o takýchto zásadných veciach v našej mestskej časti?

milana marečka

Uznesenie miestneho zastupiteľstva

Priznám sa, že by som sa rád dozvedel, kto je ten tajuplný „my“, ktorý má kompetenciu zastavovať projekty schválené miestnym zastupiteľstvom. Preto som navrhol na miestnom zastupiteľstve 10. 6. 2020 nasledujúce uznesenie, ktoré všetci prítomní poslanci jednohlasne schválili:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves žiada starostu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, aby zaradil na najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva samostatný bod informáciu o stave príprav a realizácii investičných akcií z rozpočtu mestskej časti.

Pevne verím, že na základe tohto uznesenia sa už na najbližšom zastupiteľstve bude diskutovať o tom v čom je problém, že sa rekonštrukcia terasy stále nehýbe.

Súvisiace články

Záznam DTV z rokovania miestneho zastupiteľstva

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.