Nalejme si čistého vína

Ján Žatko

Keď som sa pred necelým rokom uchádzal o dôveru obyvateľov Devínskej Novej Vsi v komunálnych voľbách, mojou prioritnou motiváciou bolo zúfalstvo nad tým, kde Devínsku Novú Ves priviedol bývalý starosta a odsúdený kriminálnik Milan Jambor. A zároveň zúfalstvo nad tým, že mu poslanci miestneho zastupiteľstva to jeho bezbrehé bačovanie umožnili. Prepáčte mi tento expresívny úvod, ale nalejme si čistého vína.

píše: Ján Žatko

Diskusia o návrhu na výstavbu parkoviska na terase

Minulý týždeň som informoval v článku Parkovisko na terase Milana Marečka nebude, že vlastníci bytov nad terasou na Ulici Milana Marečka sa v ankete výraznou väčšinou vyjadrili proti tomu, aby bolo na terase vybudované parkovisko. Problematika večne rozbitej terasy rezonuje vo verejnosti už dlhé roky a tak nečudo, že aj tento článok sa stretol s veľkým ohlasom. Svedčia o tom aj ohlasy na sociálnej sieti, z ktorých ma zaujal najmä názor môjho kolegu poslanca miestneho zastupiteľstva Jozefa Tittela (SaS, Sme rodina, Nova). Tu je jeho vyjadrenie:

Jozef Tittel

Zdravý rozum je vždy najlepší recept. Kto by chcel aby sa mu priamo pred vchodom premávali autá. Nebodaj by tam niekoho zrazilo. Nechcem sa nikoho dotknúť, ale nechápem ako mohol niekto takýto návrh vôbec podávať… Tento nepodarený návrh mal zostať niekde hlboko v šuflíku a za seba hovorím, že by som sa hanbil otravovať život ľuďom s takýmto návrhom… Aký malo zmysel zavolať si obyvateľov a pýtať sa na ich názor na tento scestný návrh ? Žiaden.

nalejme si čistého vína
Návrh na výstavbu parkoviska na terase odmietnutý občanmi.

Kto podal tento scestný návrh?

Nuž tento status si naozaj zaslúži komentár. Priznám sa, že keď som ho čítal, tak ma zdvihlo zo stoličky. Že prečo? Veď Jozef Tittel má vlastne pravdu. Ani ja nechápem, ako mohol niekto takýto absurdný návrh vôbec podávať. Ale podal. Môj kolega Jozef Tittel dokonca veľmi dobre vie, kto tento absurdný nápad vymyslel. Ja mu ho len pripomeniem slovami Michala Čurdu:

Môj osobný tip na dotyčného „s nezdravým rozumom“ zahľadeného do seba a sústreďujúceho sa na svoje kšefty poškodzujúce Devínsku Novú Ves – naštastie už nie je starostom… Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, koľko primitibizmu, hlúposti a arogancie sa v jednom človeku môže nachádzať. Žasol som.

Ešte stále Jozef Tittel nevie o kom sa hovorí? Nuž ja mu pomôžem. Hovorí sa o Milanovi Jamborovi, ešte donedávna samovládcovi Devínskej Novej Vsi. Áno, parkovisko pre 50 áut na terase na Ulici Milana Marečka vymyslel ten istý Milan Jambor, ktorý si ešte do minulého roku v Devínskej Novej Vsi mohol robiť čo sa mu zachcelo. Prečo si to mohol dovoliť? Nuž preto, lebo mu jeho vtedajší verní poslanci hrdinsky držali chrbát do poslednej chvíle. Až do dňa, kedy odovzdal starostovskú reťaz Dáriusovi Krajčírovi. Hneď nasledujúci deň sa šiel kajať do Pezinka a priznal sa k tomu, že je úplatkár. Obyvatelia Devínskej Novej Vsi, pamätáte sa ešte, ako vás viac ako rok svätosväte presviedčal, že je čistý ako ľalia a že sa to proti nemu spriahli nejaké neurčité temné sily?

Odsúdený Milan Jambor odchádza s úsmevom z pojednávacej miestnosti.

Neobmedzený vládca Devínskej

Nuž ale vráťme sa k veci. Parkovisko na terase vymyslel Milan Jambor. Človek, ktorý sám o sebe samoľúbo vyhlasoval, že odborníkom na vytváranie parkovacích miest. Nielenže ho vymyslel, ale robil všetko preto, aby tú „geniálnu myšlienku“ aj zrealizoval. Tak ako množstvo ďalších geniálnych myšlienok, ktoré sú všade okolo nás. Na tento Jamborov projekt existuje už aj územné rozhodnutie. Bolo podpísané ešte v minulom volebnom období.

Pripomínam slová vtedajšieho aj dnešného poslanca miestneho zastupiteľstva Rastislava Tešoviča, ktorý na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 9. mája 2018 kritizoval svojvôľu bývalého starostu Milana Jambora aj týmito vetami:

Bolo tu teraz dosť plasticky vykreslené ako sa niekedy získavajú ťažko informácie, ako sa komunikuje medzi obyvateľmi a volenými zástupcami. Žiaľ, niekedy je to aj problém medzi volenými zástupcami a mestskou časťou. Ja musím povedať, že viacerí z nás sú svedkami toho, že sa dozvedáme o pripravovaných stavebných zámeroch a investičných akciách žiaľ z okna autobusu vtedy, keď vidíme, že niekde začal nejaký výkop. Alebo sa o tom dočítame z Devexu alebo z facebooku. To je veľmi smutné, pretože také vážne veci ako je príprava stavebnej činnosti v réžii mestskej časti by mala byť určite konzultovaná s dotknutou verejnosťou a v neposlednom rade s odbornou Komisiou výstavby, dopravy a životného prostredia a s miestnym zastupiteľstvom.

nalejme si čistého vína
Zľava Rastislav Tešovič a Jozef Tittel.

Uznesenie o informovanosti občanov

Preto Rastislav Tešovič (Devínska Inak) navrhol uznesenie, ktorým miestne zastupiteľstvo požiadalo starostu Milana Jambora, aby o každej zamýšľanej stavebnej činnosti mestskej časti Devínska Nová Ves informoval dotknutých občanov a umožnil členom Komisie výstavby zúčastňovať sa na kontrolných dňoch týchto stavieb. Unesenie bolo na prekvapenie schválené, keď okrem klubu poslancov Devínska Inak a Miroslava Encingera hlasovali zaň aj dvaja poslanci z Jamborovho tábora Beata Janatová a Denis Ružovič. Predsedníčka komisie Beata Janatová dokonca podporila návrh uznesenia nasledujúcimi vetami:

Ja v tom problém nevidím. Všetky nové stavby, ktoré sa realizujú, musia ísť minimálne na ohlášku  na príslušný stavebný úrad. Takže keď sa bude posielať ohláška na príslušný stavebný úrad, tak kópia tej ohlášky pôjde aj na komisiu a sme informovaní. Ja v tom žiaden administratívny problém nevidím.

nalejme si čistého vína
Zľava Beata Janatová a Denis Ružovič.

Jozef Tittel za uznesenie, ktorým miestne zastupiteľstvo nechcelo od starostu Milana Jambora nič iné, iba aby informoval občanov o svojich staviteľských aktivitách a aby umožnil členom Komisie výstavby zúčastňovať sa kontrolných dní, nehlasoval.

Uznesenie bolo síce v máji 2018 schválené, ale Milan Jambor si z neho nič nerobil. Jednoducho ho nepodpísal a tým bol výkon uznesenia pozastavený. To znamená, že bývalý starosta si naďalej robil čo chcel ako neobmedzený samovládca Devínskej Novej Vsi bez ohľadu na názory obyvateľov a bez ohľadu na názory miestneho zastupiteľstva. Zákon o obecnom zriadení pamätá aj na takýto prípad. Pozastavenie uznesenia môže miestne zastupiteľstvo prelomiť, keď ho opätovne trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdí. Trojpätinová väčšina je v prípade Devínskej Novej Vsi osem poslancov. Práve toľko, koľko hlasovalo za pôvodné uznesenie.

Hlasovanie o zaradení prelomenia veta do programu

Poslanec Rastislav Tešovič skutočne predložil na úvod zasadnutia miestneho zastupiteľstva 27. 6. 2018 návrh na zaradenie bodu týkajúceho sa pozastaveného uznesenia do programu zastupiteľstva. Poslanci sa s týmto návrhom vysporiadali veľmi rýchlo a jednoducho. Neschválili jeho zaradenie do programu a tak sa nakoniec o pozastavenom uznesení nemohlo ani rokovať. Poslanci rezignovali na informovanosť občanov. Návrh nepodporil ani jeden z prítomných poslancov koalície SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD. Jozef Tittel bol medzi nimi.

Hlasovanie o zaradení do programu prelomenia veta starostu.

Poslanecký klub Devínska Inak sa odhodlal ešte na posledný pokus dostať veci v Devínskej Novej Vsi do normálu. Požiadali o zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva, ktorého jediným bodom malo byť opätovné schválenie uznesenia a tým pádom prelomenie starostovho veta. Zastupiteľstvo bolo zvolané na 17. 7. 2018.  Nekonalo sa však. Siedmi poslanci vopred ospravedlnili svoju neúčasť. Boli medzi nimi všetci poslanci za koalíciu SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD, vrátane Jozefa Tittela. V Košťálke sa tak odohrala iba fraška. Starosta o 9:00 skonštatoval, že miestne zastupiteľstvo nie je uznášaniaschopné a po polhodinovej prestávke zhromaždenie rozpustil. Medzitým ešte stihol povedať poslancovi Rastislavovi Tešovičovi, že nie je možné aby všetky stavebné činnosti, ktoré realizuje mestská časť a jej organizácie, boli vždy vopred zverejnené a prerokované v odborných komisiách mestskej časti, pretože by to celý proces zdržalo a mestská časť na to nemá dostatok zamestnancov. Punktum. Bodka.

Prečo ten výlet do nedávnej histórie?

Prečo sa dnes vraciam k temnému obdobiu Devínskej Novej Vsi, ktoré je už chvalabohu nenávratne za nami? Len preto, aby som pripomenul môjmu kolegovi Jozefovi Tittelovi, že on nie je nepopísaný list. On patril medzi tých poslancov, ktorí Milanovi Jamborovi držali dve volebné obdobia chrbát pri všetkých jeho činnostiach. Súhlasím s jeho vetou

Tento nepodarený návrh mal zostať niekde hlboko v šuflíku a za seba hovorím, že by som sa hanbil otravovať život ľuďom s takýmto návrhom…

Lenže tento nepodarený návrh Milana Jambora nezostal hlboko v šuflíku iba kvôli tomu, že to pripustili jeho verní poslanci v minulom volebnom období. Vrátane Jozefa Tittela, ktorý sa nad týmto nezmyslom dnes veľmi spravodlivo rozhorčuje. Dokonca na tento nepodarený návrh už jestvuje aj územné rozhodnutie. Veľmi dobre súčasnú situáciu s terasou charakterizuje Vladimír Kočvara, ktorý bol členom komisie výstavby v minulom volebnom období a je ním aj dnes:

Toto je krásny príklad toho ako sa dá demokracia ohýbať. Ak by bol bývalý starosta Milan Jambor vládol ešte ďalšie 4 roky, som si istý, že to parkovisko by tam bolo.

A ešte s jednou vecou v statuse Jozefa Tittela nesúhlasím. Tvrdí:

Aký malo zmysel zavolať si obyvateľov a pýtať sa na ich názor na tento scestný návrh ? Žiaden.

Nuž, k tomu dve poznámky. Po prvé, nikto si obyvateľov nikde nezavolal. Tento scestný návrh Milana Jambora bol riadne zaradený na zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia. Dokonca dvakrát. Obyvatelia na to druhé zasadnutie komisie prišli z vlastného popudu jednoducho preto, že sme ich ja a poslanec Adrián Jankovič upozornili, že na komisii sa bude hovoriť aj o návrhu na výstavbu parkoviska na terase. Obyvatelia prišli, pretože sa ich tento problém dotýka a vyjadrili na komisii svoj názor. Po druhé si myslím, že je pre poslancov vždy dobré pýtať obyvateľov na ich názor. Keď ich chceme zastupovať, mali by sme ich názor poznať.

nalejme si čistého vína
Občania na Komisii výstavby a životného prostredia dňa 4. 9. 2019.

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.