Milan Jambor sa priznal k úplatkárstvu

Ján Žatko

To načasovanie bolo ako z amerického akčného filmu. Milan Jambor v utorok 27. 11. 2018 večer slávnostne odovzdal starostovské insígnie novému starostovi Dáriusovi Krajčírovi a s úsmevom si z jeho úst vypočul poďakovanie za vykonanú prácu. Málokto z prítomných vtedy tušil, že už nasledujúci deň dopoludnia sa na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku prizná k tomu, že je vinný z trestného činu nepriamej korupcie.

píše: Ján Žatko
poslanec miestneho zastupiteľstva DNV

Sudca schválil dohodu o vine a treste

V stredu večer bola Devínska Nová Ves zásluhou Milana Jambora opäť stredobodom pozornosti televíznych správ. Dozvedeli sme sa z nich, že Špecializovaný trestný súd v Pezinku schválil dohodu i vine a treste medzi Milanom Jamborom a prokurátorom. Milan Jambor sa priznal k spáchaniu trestného činu nepriamej korupcie a výmenou za to dostal iba symbolický trest – pokutu 3 000 €. Rozsudok je právoplatný a nie je možné sa voči nemu odvolať.

Milan Jambor
Milan Jambor odchádza z pojednávania.

Milan Jambor figuroval v prípade ako sprostredkovateľ

Bývalý starosta Milan Jambor sa v korupčnej afére znížil k úlohe sprostredkovateľa uplácania medzi súkromnou firmou a úradníkom. Koncom januára 2017 ponúkol zamestnancovi Okresného úradu v Bratislave úplatok 5 000 € za vydanie súhlasu na zhodnocovanie odpadu pre jednu súkromnú firmu. Starosta ale netušil, že zamestnanec úradu začal spolupracovať s políciou. Milanovi Jamborovi hrozili za nepriamu korupciu dva roky za mrežami. Uzavretím dohody o vine a tresne sa tomuto nepríjemnému scenáru vyhol.

Reportáž TA3 z 28. 11. 2018

Čo z rozsudku vyplýva

Z rozsudku vyplýva to, čo väčšina obyvateľov Devínskej Novej Vsi už tušila. Že im Milan Jambor takmer dva roky bez hanby do očí klamal, keď tvrdil, že je nevinný a stal sa obeťou premysleného úskoku. Že aj potom ako bol obvinený z trestného činu korupcie naďalej podpisoval zmluvy a faktúry v hodnote miliónov eur. Naďalej osobne vyberal dodávateľov stavebných prác. Naďalej podpisoval rozhodnutia v stavebnom konaní a naďalej ignoroval pri svojom rozhodovaní názory odborných komisií a verejnosti. Znamená to, že Devínsku Novú Ves viedol osem rokov starosta úplatkár. A v tejto súvislosti sa mi natíska neodbytná myšlienka. Bol ten prípad úplatkárstva pri ktorom ho prichytili naozaj jediný ktorého sa dopustil? Naozaj mal takú smolu, že mu pri prvom porušení zákona na to prišli? Alebo sa skôr uplatnilo príslovie, že dovtedy sa chodí s džbánom na vodu, kým sa nerozbije? To sa už asi nikdy nedozvieme. Kde niet žalobcu, tam nie je ani sudca.

Milan Jambor so svojim právnym zástupcom a exposlancom Robertom Bardáčom.

Perfektné načasovanie

Už v úvode článku som spomenul tú neuveriteľne zaujímavú časovú súvislosť. 27. 11. 2018 starostovi Milanovi Jamborovi zložením sľubu nového starostu skončil mandát uplynutím funkčného obdobia. Už na druhý deň bol Milan Jambor právoplatne odsúdený za trestný čin. Podľa  § 13a ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení „mandát starostu zaniká právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin„. Čo to znamená? Že keby bolo ustanovujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva zvolané napríklad na dnes, už by ho neviedol Milan Jambor, pretože mandát starostu by mu zanikol zo zákona.  Starostovské insígnie by v tom prípade odovzdával Dáriusovi Krajčírovi zástupca starostu Peter Krug.

Milan Jambor
Milan Jambor odovzdáva Dáriusovi Krajčírovi slávnostné insígnie.

Praktický dôsledok perfektného načasovania

To perfektné načasovanie má ešte jeden veľmi praktický dôsledok. Človek by ani nepovedal, aký je niekedy dôležitý rozdiel jedného jediného dňa. V § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest (znenie účinné k dnešnému dňu) je uvedená takáto veta:

Po zániku mandátu starostu z dôvodu skončenia funkčného obdobia patrí starostovi odstupné z rozpočtu obce vo výške trojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dlhšie ako šesť mesiacov.

Všimnite si tú nenápadnú formuláciu „…z dôvodu skončenia funkčného obdobia…“ Tá je veľmi dôležitá. Už vidíte, v čom bolo to správne načasovanie dôležité? Ak nie, tak vám pomôžem. Keďže starostovi Milanovi Jamborovi skončil mandát z dôvodu skončenia funkčného obdobia, má nárok a bude mu aj vyplatené odstupné vo výške trojnásobku jeho priemerného mesačného platu. Podľa materiálu predloženého na rokovanie ustanovujúceho miestneho zastupiteľstva bola priemerná mzda Milana Jambora 14, 8315 € za hodinu. Podľa plánovacieho kalendára mzdovecentrum.sk majú tri mesiace 524 pracovných hodín. Vychádza mi z toho, že Milan Jambor dostane vyplatené odstupné vo výške cca 7 770  €. O tieto peniaze by prišiel, keby sa konalo ustanovujúce rokovanie miestneho zastupiteľstva včera alebo dnes. No a keď vezmem do úvahy, že sme Milanovi Jamborovi na zastupiteľstve schválili aj preplatenie nevyčerpanej dovolenky  vo výške 2 781 €, tak naozaj nebude mať problém uloženú pokutu zaplatiť.

Koho mi je ľúto

Rozhodne mi nie je ľúto bývalých poslancov z poslaneckého klubu SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD, ktorí poslušne kryli Milanovi Jamborovi chrbát, aj keď už bolo všetkým nad slnko jasnejšie, že starosta sa dopustil trestného činu. Tak isto mu poslušne kryli chrbát, keď ignoroval uznesenia miestneho zastupiteľstva, ignoroval názory odborných komisií a hlavne ignoroval požiadavky občanov. Tí s týmto svojim postojom budú musieť žiť. Je mi však ľúto obyvateľov Devínskej Novej Vsi, ktorí sa musia zmieriť s tým, že na čele ich mestskej časti bol podvodník, luhár a úplatkár. Najviac je mi však ľúto súčasného starostu Dáriusa Krajčíra. Okrem toho, že bude musieť riešiť množstvo nášľapných mín, ktoré mu zanechal Milan Jambor (včera na stretnutí s občanmi hovoril o niekoľkých z nich), bude musieť presvedčiť obyvateľov Devínskej Novej Vsi, že on s praktikami bývalého starostu nemá nič spoločné. A hlavne že bude konať úplne inak ako jeho predchodca a učiteľ. To určite nebude jednoduché. Našťastie už jeho prvé kroky v kresle starostu naznačujú, že by to mohol zvládnuť. Ja sa mu v tejto snahe budem snažiť pomôcť ako len budem môcť.

Milan Jambor
Slávnostný príhovor Dáriusa Krajčíra.

Mimoriadne miestne zastupiteľstvo

Na tomto mieste bude určite užitočné vrátiť sa jeden a pol roka dozadu a pripomenúť si, čo sa udialo na mimoriadnom zastupiteľstve, o zvolanie ktorého požiadali kvôli korupčnej kauze starostu poslanci klubu Devínska Inak hneď po jej vypuknutí. Zastupiteľstvo sa uskutočnilo  6. apríla 2017. Zúčastnilo sa ho 11 poslancov, poslanec Jozef Tittel svoju neúčasť ospravedlnil zo zdravotných dôvodov.

Milan Jambor
Mimoriadne miestne zastupiteľstvo 6. apríla 2017.

Vyjadrenie Milana Jambora na zastupiteľstve

Milan Jambor (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD) na mimoriadne búrlivom rokovaní miestneho zastupiteľstva na ktorom sa zúčastnilo aj množstvo občanov rezolútne poprel svoju vinu. Podľa neho sa stal obeťou premysleného úskoku. Pripájam jeho celé vtedajšie vyhlásenie:

Dnešné mimoriadne zastupiteľstvo zvolali niektorí vybraní poslanci preto, lebo sa nechali počuť a vyjadrili svoje prianie, aby som odstúpil z funkcie starostu našej mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Týmto vybraným poslancom by som úvodom rád pripomenul, že legitimita môjho mandátu je odvodená priamo od občanov. Dôveru v komunálnych voľbách som dvakrát za sebou získal priamo od občanov a preto sa aj zodpovedať budem priamo občanom a teda nie Vám, ktorí žiadate moje odstúpenie… Človek žiaľ, počas svojho aktívneho života, hlavne ak berie svoju prácu zodpovedne a s plnou vážnosťou, získa neprajníkov, alebo dokonca nepriateľov. Úskok, ktorého som sa stal obeťou, bol urobený veľmi premyslene a mal za cieľ jediné – očierniť ma pred verejnosťou aj pred blízkymi ľuďmi… Vzhľadom na to, že celý prípad je v štádiu vyšetrovania, nebudem komunikovať o ňom s médiami a nebudem sa k nemu bližšie vyjadrovať, kým sa prípad riadne nevyšetrí a neuzavrie.

Pripomeňme si vtedajšie slová niektorých poslankýň a poslancov

Milan JamborRastislav Tešovič (Devínska Inak):  Vy (Milan Jambor) momentálne tým aký biľag na vás väzí, dávate mestskú časť do neskutočnej hanby a maríte prácu mnohých čestných ľudí… Toto nie je o tom, že nejaká pani na ulici povedala, že starosta sa správa korupčne. Toto celé je o tom, že policajný prezident 20. marca verejne pred celým národom povedal, že Milan Jambor je obvinený pre podozrenie z korupcie. Jednoducho nebavme sa tu teraz o tom, či je tu nejaká prezumpcia neviny alebo viny. Keď je tu teraz takéto vážne podozrenie, je politicky korektné a slušné odísť a nechať to celé vyšetriť.

Milan JamborMichal Gašparík (Devínka Inak): Pán starosta, zvolali sme to kvôli podozreniu z korupcie, lenže ste zodpovedný aj za dodržiavanie zákonného postupu zvolania mimoriadneho miestneho zastupiteľstva. Bohužiaľ, to sa nestalo. Ja som bol nemilo prekvapený, že informácia o zvolaní mimoriadneho zastupiteľstva nebola vyvesená na úradnej tabuli, podľa toho, ako určuje zákon…  Toto konanie zo strany starostu našej mestskej časti je podľa môjho názoru účelové, hlavne ak je zvolané mimoriadne zastupiteľstvo vo veci korupcie Milana Jambora. Preto žiadam, aby sa starosta zachoval ako chlap a nechal vec prešetriť a odstúpil. Naďalej žiadam o vysvetlenie, z akého dôvodu nebola na úradnej tabuli zverejnená táto informácia a ďalej žiadam o odpovede na tieto otázky: Prečo ste vybavovali povolenie na PRESTROJ na spracovanie odpadu a aké výhody ste mali z tej dohody?

Milan JamborMiroslav Encinger (Lepšia štvrť): Tak ako som po niekoľkých hodinách po zverejnení vyzval starostu, aby zvážil svoje zotrvanie na mieste starostu, tak aj dnes ho verejne vyzývam, aby jednoducho uvoľnil miesto a aby abdikoval na všetky verejné funkcie a nepoškodzoval ďalej záujmy mestskej časti Devínska Nová Ves a jej občanov.

Milan JamborBeáta Janatová (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD): Ja by som chcela k tomuto problému pristúpiť pragmaticky. Myslím si, že v prvom rade by táto vec nemala slúžiť na predvolebnú kampaň, ani na nič podobné… Čo sa týka samotného obvinenia, možno je to tým, že som pracovala tam, kde som pracovala. Zažila som strašne veľakrát, že ľudia boli obvinení. Veľa z nich malo tú veľkú výhodu, že neboli na očiach verejnosti a keď prišlo k tomu, že to obvinenie sa zrazu nejakým uznesením stratilo, alebo bolo zastavené, žili si ďalej svojim životom a nemali žiadne problémy… Práve preto, že aj ja som robila s právom viem, že pokiaľ nie je niekto právoplatne odsúdený, tak tá prezumpcia neviny platí. A je hrozné, ak naozaj po pol, alebo trištvrte roku sa ukončí toto vyšetrovanie a skončí sa so záverom, že skutok sa nestal. Neviem, kto z nás potom bude a akým spôsobom vlastne vracať ľudskú dôstojnosť niekomu.

Milan JamborDana Hlaváčová Vanková (Devínska Inak): Tak ako pán starosta v úvode povedal, nebude sa zodpovedať zvoleným zástupcom, chce sa zodpovedať občanom, ktorí mu dali svoj mandát. S tým môžem iba súhlasiť, ale chcem sa spýtať prečo po viac ako troch týždňoch pán starosta nepodal voči obvineniam, ktoré voči nemu vzniesla NAKA žiadne vysvetlenie? Prečo sa občania nedozvedeli nič? Preto ho aj ja vyzývam nech sa vzdá svojich volených funkcií.

Milan JamborLenka Hlaváčová (Devínska Inak): Ja si myslím, že obvinenie starostu z korupcie je ozaj vážna vec. Neviem si predstaviť, ako chce prvý človek obce vykonávať ďalej svoju prácu v čase, keď je obvinený z takéhoto dosť závažného činu. Ja si myslím, že v podstate starosta by mal v prvom rade dbať na dobré meno mestskej časti a mal by zabrániť tomu, aby sa meno našej mestskej časti spájalo v súvislosti s podozrením z korupcie.

Milan JamborRóbert Bardač (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD): Prečo by sa starosta Jambor mal vzdať mandátu, ak sa cíti nevinný? Riešime tu prezumpciu neviny vážení občania. Malo by nás to viesť k zdržanlivosti preto, že sa už v minulosti potvrdilo, že takýto predčasný záver môže zasiahnuť do cti a osobnej integrity človeka. Ja si myslím, po týchto skúsenostiach je v tomto prípade na to miesto, aby sme jednali zdržanlivo a takýto návrh uznesenia neprijali. Chcem povedať, že pán Milan Jambor má osobne moju plnú podporu a myslím, že by sme mali hlasovať proti tomuto uzneseniu.

Milan JamborMiroslav Encinger (Lepšia štvrť): Tu sa jedná o princíp a morálku. Preto som nepoužil ani jeden paragraf vo svojom príhovore ale hovoril som o tom prečo by mal normálny človek abdikovať na funkciu, keď v tejto funkcii nemôže vykonávať veci, ktoré sú v rozpore so slušnými mravmi. Je to nemravné a nemorálne.

 Milan JamborRastislav Tešovič (Devínska Inak): Ja si ctím a vážim aj názor kolegov, ktorí obhajujú pána starostu, aj kolegov čo hovoria, že by mal odísť. Ale čo ma úplne udivuje, to je postoj pána zástupcu starostu Kruga, ktorý tu dnes nepovedal ani jedno jediné slovo. Ja by som nechcel robiť zástupcu starostovi obvinenému z korupcie. Hneď po tom, ako by odzneli slová policajného prezidenta po tlačovej besede, tak by som sa z tejto pozície porúčal.

Peter Krug (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD): Robím si poznámky, samozrejme, že ako obyčajne zverejňujem svoje názory v Devexe. Z tých niekoľko viet, čo tu mám, zvýraznené mám že ,,obvinený z podozrenia“. To mi ešte zatiaľ nič nehovorí. A vydržte tak, ako ja čakám, ako to dopadne. Vzdám sa vtedy, keď budem mať pocit, že som nič nespravil doteraz ani pre obec, ale ani pre túto vec.

Neodstúpim

Záverečné slová Milana Jambora (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD) boli jednoznačné:

Vyjadrím sa aj ja k týmto veciam, ktoré tu odzneli. Či odstúpim, alebo neodstúpim. Viem k tomu povedať iba jednu vetu. Cítim sa byť nevinný a neodstúpim z funkcie starostu.

Milan Jambor

Reportáž DTV z mimoriadneho zastupiteľstva

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.