Počká rekonštrukcia terasy Milana Marečka až na budúceho starostu?

Ján Žatko

Pred viac ako dvomi rokmi, na druhom pracovnom zasadnutí súčasného miestneho zastupiteľstva 12. 2. 2019, sa hovorilo aj o už takmer večnej téme v Devínskej Novej Vsi – nevyhovujúcom stave terasy na Ulici Milana Marečka. Terasu už v minulosti mestská časť viackrát opravovala, napriek tomu je v posledných rokoch jej stav alarmujúci. Žiaľ, za dva roky súčasná samospráva neurobila žiaden viditeľný krok na zlepšenie kritického stavu terasy. Počká rekonštrukcia terasy Milana Marečka až na budúceho starostu?

píše: Ján Žatko

400 tisíc eur na rekonštrukciu terasy v roku 2020

Miestne zastupiteľstvo DNV na svojom zasadnutí dňa 11. 12. 2019 schválilo  rozpočet mestskej časti na rok 2020. V rozpočte sa zjavila už ako obyčajne aj kolónka „Rekonštrukcia terasy Milana Marečka“, tentoraz so sumou 400 tisíc eur. V textovej časti boli uvedené nasledujúce vety:

MČ BA-DNV už dlhodobo plánuje zásadnú rekonštrukciu nebytového objektu „Terasy na ulici Milana Marečka“, ktorého stav je nevyhovujúci a vyžaduje si rekonštrukciu. Našim cieľom je realizácia dlhodobo plánovanej rekonštrukcie.

O tom, koľko sa z tejto sumy v skutočnosti  v roku 2020 vyčerpalo, sa dozvieme až zo záverečného účtu mestskej časti za rok 2020. Veľa toho určite nebude.

rekonštrukcia terasy milana marečka

Komisia výstavby a životného prostredia 22. 1. 2020

Naposledy sa na Komisii výstavby a životného prostredia hovorilo o terase na Ulici Milana Marečka 22. 1. 2020. Táto komisia bola zvolaná v dosť nešťastnom termíne. Zúčastnili sa jej iba štyria z dvanástich členov a tak bola logicky neuznášaniaschopná. Ja som sa jej tiež nezúčastnil, bol som v tom čase na lyžovačke. Zo zápisnice z komisie som sa dozvedel, že v bode Rôzne sa diskutovalo aj o pripravovaných projektoch mestskej časti, vrátane terasy na Ulici Milana Marečka s nasledujúcim záverom:

Prítomní členovia komisie požiadali gestora komisie o predloženie projektovej dokumentácie pripravovaných projektov k nahliadnutiu na budúce zasadnutie komisie.

To bolo naposledy, čo bola témou Komisie výstavby a životného prostredia rekonštrukcia terasy Milana Marečka. Počas celého roku 2020 nebol na komisiu predložený projekt rekonštrukcie terasy, dokonca ani zmenená vizualizácia bez parkovacích miest a dokonca ani zdôvodnenie, prečo sa vlastne rekonštrukcia v roku 2020 neuskutočnila. Ani kto o zastavení rekonštrukcie vlastne rozhodol.

rekonštrukcia terasy milana marečka

Miestne zastupiteľstvo 10. 6. 2020

Tomáš Komorník

Na zasadnutí miestneho zastupiteľstva v júni 2020 sa spomínala rekonštrukcia terasy Milana Marečka na podnet občana Devínskej Novej Vsi  Tomáša Komorníka. Diskusia na túto tému bola naozaj veľmi dlhá a búrlivá a tak z nej vyberám iba to najpodstatnejšie. Tomášovi Komorníkovi vadilo hlavne to, prečo od septembra 2019 nemali majitelia bytov nad terasou absolútne žiadne informácie o tom, v akom stave vlastne rekonštrukcia terasy Milana Marečka je, hoci on písomne žiadal o informácie o projekte miestny úrad. A tak jeho otázka znela:

Chcem sa opýtať, že kam sme sa vlastne za ten skoro rok posunuli.

Tomáš Komorník na miestnom zastupiteľstve 10. 6. 2020.

Dárius Krajčír (SaS, Sme rodina, Nova)

Starosta Dárius Krajčír vysvetlil, že projekt je veľmi komplikovaný, preto sa už toľké roky naťahuje. Dodal:

My sme nezostali stáť na jednom mieste, ideme ďalej, pracuje sa na tom.

Dárius Krajčír na miestnom zastupiteľstve 10. 6. 2020.

Tomáš Komorník naďalej žiadal o informovanosť občanov:

Na záver by som chcel verejne apelovať na to, keď tie kroky sa dejú, čo teda tvrdíte, že sa dejú, ja vám nemám dôvod neveriť. Len prosím poďme v zmysle dohôd z toho stretnutia v septembri 2019. Zdieľajme informácie na zástupcov občanov, ktorí si to už medzi sebou rozhodia. Lebo naozaj sme, za tri mesiace je tomu rok, a nedostala sa nám žiadna nová informácia od toho stretnutia.

Beata Janatová (SaS, Sme rodina, Nova)

Zástupkyňa starostu Beata Janatová uistila pána Komorníka, že v rámci stavebného konania sa k projektu bude môcť vyjadriť:

Ja sa neustále interesujem o tú terasu a stále sa na nej robí. Tam je každý týždeň niečo nové, každý mesiac sa niečo iné vyvrbí. To je prvá vec. A druhá vec. Keď ste občanom terasy aj vaši zástupcovia akonáhle sa spustí stavebné konanie, už po dokončení projektovej dokumentácie,  každý jeden budete účastník konania. Každý jeden dostanete oznámenie, kde budete môcť prísť nahliadnuť do spisu. Čiže, že by ste nemali prístup k informáciám, nie je pravda.

Beata Janatová na miestnom zastupiteľstve 10. 6. 2020.

Slovný ping-pong medzi Tomášom Komorníkom a Dáriusom Krajčírom

Tomáš Komorník s odpoveďou nebol príliš spokojný:

Ešte raz to poviem. My len nechceme byť účastní v tom momente, keď už sa spustí celá rekonštrukcia. Momentálne nevieme, aký je momentálny návrh dizajnu.

Dárius Krajčír mu oponoval:

Jediná pripomienka najväčšia bola, aby tam neparkovali autá. Podľa toho sa to upravilo… Čiže vizuál podľa mňa bol odkomunikovaný.

Tomáš Komorník nesúhlasil:

Ja teda hovorím že asi nebol. Teraz nemyslím len konkrétne na mňa, ale zástupca vlastníkov mi  do dnešného dňa neposlal finálny vizuál. Čiže to je len taká rada. Skúste to odkomunikovať ešte raz, alebo spraviť k jednému dňu odpočet toho čo je a čo sa má ďalej očakávať.

Dárius Krajčír pripustil také riešenie:

Toto aj plánujeme. Keď došlo k nejakému nepochopeniu, alebo niečo bolo málo odprezentované, tak to mile radi nahradíme, vymeníme, urobíme, spracujeme.

rekonštrukcia terasy milana marečka

Rastislav Tešovič (Devínska Inak)

Poslanec Rastislav Tešovič vysvetlil, že problém je aj v tom, že kvôli koronakríze nastal výpadok v príjmoch mesta:

Ja tu badám určitú atmosféru nedôvery. Asi najlepšie čo sa môže stať pre budovanie dôvery je hovoriť si veci na rovinu a možno aj včas…  My sme ešte v apríli tohto roku riešili a hľadali peniaze na to aby vôbec dopravný podnik jazdil. Dopravný podnik nemal na výplaty. O pár týždňov by to celé zavreli a my sme na meste museli riešiť aby vôbec premávali autobusy A toto všetko sa prejaví aj v Devínskej Novej Vsi, pretože my zase máme peniaze od toho magistrátu. Tie transfery chodia každý mesiac. Čiže my sme v podstate radi, že žijeme, dýchame, kúrime, svietime, ale zároveň sme nezastavili rozvoj Devínskej a ten rozvoj ide ďalej… Pred dvomi týždňami sme boli s pánom starostom na magistráte, aj pred týždňom sme boli na magistráte, pretože nám povedali že o koľko peňazí Devínska prišla. My sme sa s tým nezmierili a chodíme, lobujeme, vybavujeme, riešime. Výsledkom toho je, že peniaze na tú terasu budú a to je základ. Ja som za to vďačný, len naozaj žiadam o chvíľku trpezlivosti. Myslím si, že na jeseň bude všetko jasnejšie.

Rastislav Tešovič na miestnom zastupiteľstve 10. 6. 2020.

Dárius Krajčír

Diskusiu uzavrel starosta Dárius Krajčír. Vysvetlil, že aj napriek korone miestny úrad pod jeho vedením veľmi tvrdo pracoval:

Ja nehovorím, že sme bez viny. Každý máme možnosť robiť aj chyby, aj keď si myslím, že toto z našej strany nie je chyba. Možno to odkomunikovanie lepšie, že viac sa naviazať na to, povedať ľuďom: začala korona kríza, teraz nebudeme riešiť tieto veci, lebo nemôžeme.

Záznam DTV z diskusie k tomuto bodu

Ján Žatko (KDH, OĽaNO)

Ešte na tom istom zasadnutí miestneho zastupiteľstva tému rekonštrukcia terasy Milana Marečka otvoril v bode Rôzne poslanec Ján Žatko. Vo svojom vystúpení kritizoval skutočnosť, že rekonštrukcia terasy bola pozastavená bez vedomia poslancov miestneho zastupiteľstva a Komisie výstavby a životného prostredia. Odvolal sa pritom na oficiálnu informáciu zverejnenú v Denníku N.  Povedal:

Prvá vec o ktorej chcem hovoriť sa týka vystúpenia pána Komorníka. 22. mája som sa z Denníka N dozvedel nasledujúcu informáciu ako odpoveď na otázku Denníka N, ktoré plánované projekty ste museli pre koronakrízu odložiť. Odpoveď z Devínskej Novej Vsi bola:

„Napriek tomu, že sme jedna z najlepšie hospodáriacich mestských častí v Bratislave, museli sme dospieť k tomu, aby sme vykonali audit a posúdili tak jednotlivé projekty a výdavky. Pri rozhodovaní, ktoré projekty pozastavíme, zrušíme alebo v ktorých budeme pokračovať, sme vychádzali z ich hodnoty za peniaze a nevyhnutnosti. Pre očakávaný výpadok príjmov predpokladáme šetrenie pri rekonštrukciách ciest a chodníkov v MČ, ktoré nie sú nevyhnutné. Z dlhodobých projektov je ohrozená rekonštrukcia terasy na Ulici Milana Marečka. Vyhodnocujeme, do akej miery a rozsahu bude môcť byť realizovaná.“

Priznám sa, že ma táto informácia dosť prekvapila, keďže sa ani na miestnom zastupiteľstve, ktoré bolo v máji o tejto problematike nič nehovorilo, ani na poslednej stavebnej komisii a preto navrhujem nasledujúce uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Devínska Nová Ves žiada starostu mestskej časti, aby zaradil na najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva ako samostatný bod informáciu o stave príprav a realizácii investičných akcií z rozpočtu mestskej časti.

Tento návrh uznesenia podporili všetci prítomní poslanci.

Záznam DTV z vystúpenia poslanca Jána Žatka k terase

Miestne zastupiteľstvo 16. 9. 2020

Na základe požiadavky poslanca Jána Žatka starosta Dárius Krajčír na zasadnutie miestneho zastupiteľstva skutočne predložil informačný materiál o stave príprav a realizácii investičných akcií z rozpočtu mestskej časti. Materiál je zverejnený na webe mestskej časti. Žiaľ, o rekonštrukcii terasy na Ulici Milana Marečka v ňom nenájdete ani jedinú vetu. Našťastie, vedúca oddelenia výstavby, dopravy a životného prostredia Ing. Katarína Macáková predložila priamo na rokovaní miestneho zastupiteľstva doplňujúci materiál a tak sa konečne poslanci mohli dozvedieť v akom stave je príprava rekonštrukcie terasy. Tento doplňujúci materiál žiaľ na webe mestskej časti nenájdete. K stave prípravy rekonštrukcie terasy na Ulici Milana Marečka boli v citovanom materiáli uvedené nasledujúce údaje:

  • Projektant projektovej dokumentácie pre územné konanie – Ing. Medvecký.
  • Projektant projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie – KubisArchitekti s.r.o.
  • Stav v príprave stavby – vydané územné rozhodnutie v roku 2018.
  • Podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia v roku 2019.
  • Riešenie projektovej dokumentácie – rekonštrukcia terasy bez umiestnenia parkovacích miest (na základe prejavenej vôle väčšiny obyvateľov BD M. Marečka nad terasou).
  • Prebieha inžinierska činnosť spojená s vybavovaním stanovísk dotknutých orgánov a organizácií, dopracovanie projektovej dokumentácie – jej časti v zmysle pripomienok oslovených dotknutých orgánov.

Ján Žatko

Poslanec Ján Žatko vyzval starostu Dáriusa Krajčíra, aby informoval poslancov miestneho zastupiteľstva o stave investičných akcií pravidelne:

Mám taký návrh pán starosta. Ja si myslím, že by bolo veľmi vhodné a užitočné, keby sa materiál takéhoto typu predkladal na miestne zastupiteľstvo pravidelne. S akým časovým rozsahom to už nechám na vás, ale myslím si, že je to veľmi užitočný materiál pre nás všetkých poslancov. A potom mám jednu požiadavku. Nenavrhujem žiadne uznesenie, ale chcel by som vás požiadať, aby ste všetky investičné akcie a projekty, ktoré sa riešia, predkladali do Komisie výstavby a životného prostredia.

Ján Žatko na miestnom zastupiteľstve 16. 9. 2020.

Dárius Krajčír

Starosta Dárius Krajčír odpovedal:

Čo sa týka informovania, ja ďakujem za spracovanie podkladov vedúcej oddelenia pani Ing. Macákovej. Tak dôkladne spracovaný materiál som rád videl a rád ho teda posuniem na príslušné komisie. Som rád, že môžeme túto informáciu ďalej zdielať s tým, že je to pracovný materiál, na ktorom budeme ďalej stavať. To znamená, tie projekty, ktoré sú v stave rozpracovanosti a ktoré sú v príprave, tak rád odkomunikujem. Či už na komisii, alebo na stretnutí s poslancami. Tiež by som rád informoval, netrúfam si teraz povedať v akom časovom horizonte, ale dával to teda na miestne zastupiteľstvo ako materiál, aby ste mali lepší prehľad a informovanosť. Tá súčasná situácia, ktorá na Slovensku a vo svete je, nás kvalitne vyhodila z rytmu. Asi by sme sa bavili o iných veciach a iným štýlom, keby sme žili ten pôvodný svet a pôvodný život bez pandémie a bez rôznych nepríjemných opatrení, ktoré zastavili u niektorých projektov ich spracovanie. Niekde sa len pozastavili, niekde sa úplne zastavili, ale reálne si málokto uvedomuje, že nás to obralo o hodný kus času. Takže budeme sa snažiť rozbehnúť ten vlak tak, ako sme ho rozbiehali na začiatku. V ideálnom svete by veci, ktoré si dohodneme, fungovali bez problémov. Ale ten ideálny svet má každý iný a inú predstavu. Ja by som možno len zhrnul pri tomto bode, že keď som mal viacero pracovných stretnutí a porád k investičným projektom, tak to čo sme si naložili my, tak to je málokde. A ja by som vás hlavne teda poslancov poprosil, aby ste viac kolegov z úradu podporovali, našli aj tie dobré veci. Keď robíme, robíme aj chyby, už to tu zaznelo, ale nie mňa, ani zástupkyňu ani pani prednostku, ale konkrétne tých ľudí, ktorí pracujú, či už na investičných alebo iných projektoch, kľudne jedným mailom, jednou vetou povzbudili a dali im vedieť, že to robia dobre. Ja to tiež nestíham. Síce dobre vám teraz radím, ale tiež to veľakrát nestíham. Využívam túto príležitosť na to poďakovať sa za spracovanie a za tú energiu, ktorú dávajú ľudia, ktorí tu nežijú napríklad, ktorí v DNV nemajú trvalý pobyt, ale pracujú na miestnom úrade a snažia sa urobiť Devínsku Novú Ves lepšou. Práve týmito projektami, ktoré vychádzajú od vás, z komisií aj z úradu, ktoré už dávno boli rozpracované. Tí ľudia aj dobrovoľníci potrebujú počuť to ďakujem a ja vás prosím, aby ste keď budete ten materiál študovať dôkladnejšie, aby ste si uvedomili koľko je za tým hodín, dní, mesiacov aj rokov práce. Takže samozrejme konštruktívna kritika je na mieste, nech sa posunieme dopredu.

Záznam DTV z diskusie k tomuto bodu

300 tisíc eur na rekonštrukciu terasy v roku 2021

Miestne zastupiteľstvo DNV na svojom zasadnutí dňa 9. 12. 2020 schválilo  rozpočet mestskej časti na rok 2021. V rozpočte sa zjavila už ako obyčajne aj kolónka „Rekonštrukcia terasy Milana Marečka“, tentoraz so sumou 300 tisíc eur. Textová časť sa oproti rozpočtu na rok 2020 prakticky nezmenila:

MČ BA-DNV už dlhodobo plánuje rekonštrukciu stavby „Terasa na ulici Milana Marečka 8-12 a 2-6“, ktorej stav je nevyhovujúci a vyžaduje si rozsiahlu rekonštrukciu. Našim cieľom je realizovať dlhodobo plánovanú rekonštrukciu.

Pozitívnou informáciou je skutočnosť, že v rozpočte sa ráta aj s dotáciou na rekonštrukciu terasy od mesta Bratislavy vo výške 350 tisíc eur. Na druhej strane prekvapujúcou informáciou je, že mestská časť ráta s výdavkom vo výške 300 tisíc eur na rekonštrukciu terasy aj v roku 2022 a aj v roku 2023. Znamená to, že mestská časť už dnes predpokladá, že rekonštrukcia terasy bude stáť minimálne 900 tisíc eur, čo je viac ako dvojnásobok doterajších odhadov a že pásku na nej bude strihať až budúci starosta, keďže komunálne voľby budú už koncom roku 2022. Rád by som vám napísal bližšie podrobnosti, prečo to tak je, žiaľ  bližšie podrobnosti nepoznám. Ako som už spomínal, na Komisiu výstavby a životného prostredia tento zmenený projekt pán starosta nepovažoval za potrebné predložiť. 

Aký je záver

Aký je teda záver? Napriek sľubom starostu Dáriusa Krajčíra na miestnom zastupiteľstve 16. 9. 2020 sa v doterajšej praxi nič nezmenilo. Napriek jeho sľubu, že rozpracované projekty rád s poslancami a odbornými komisiami odkomunikuje, doteraz sa tak nestalo. Hoci od jeho sľubu ubehlo už pol roka. Komisia výstavby a životného prostredia nebola doteraz  oboznámená s tým, prečo rozpočet na rekonštrukciu terasy vzrástol viac ako dvojnásobne a prečo sa dokončenie rekonštrukcie posúva až do roku 2023. Dokonca nebola oboznámená ani s materiálom prerokovaným na miestnom zastupiteľstve 16. 9. 2020 o stave investičných akcií. Stačilo ten hotový materiál iba preposlať jednotlivým členom komisie. Za pol roka to žiaľ pán starosta nestihol. Ja viem, má veľa starostí s Covidom. Ale to predsa nie je ospravedlnenie na to, že rezignuje na spoluprácu s poslancami a odbornými komisiami. Lebo samospráva, to nie je iba o jednom človeku. To je o vzájomnej spolupráci mnohých ľudí. V Devínskej Novej Vsi tá spolupráca bohužiaľ nefunguje.

rekonštrukcia terasy milana marečka

Súvisiace články

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.