Moje rozpočtové priority

Ján Žatko

V stredu 8. decembra bude miestne zastupiteľstvo naposledy v súčasnom zložení schvaľovať rozpočet mestskej časti. Bude to teda volebný rozpočet. Starosta Dárius Krajčír predkladá návrh vyrovnaného rozpočtu. Na bežné výdavky chce minúť zaokrúhlene 10,8 milióna eur a na kapitálové výdavky 11,9 milióna eur. Aké sú moje rozpočtové priority?

píše: Ján Žatko

Investičné rozpočtové priority

Obchvat Volkswagenu: 5,1 milióna eur

Najvýznamnejším a finančne najnáročnejším projektom v návrhu rozpočtu Devínskej Novej Vsi na rok 2022 je zabezpečenie financovania prípravy a realizácie ,,Úpravy okružnej križovatky s pripojením na diaľnicu D4 a pozemná komunikácia na zokruhovanie sprístupnenia zóny Devínska Nová Ves“. Ide vlastne o vybudovanie severného obchvatu Volkswagenu, ktorý by zokruhoval komunikáciu okolo tejto automobilky.

Severný obchvat Volkswagenu.

V rozpočte na rok 2022 je na tento účel rezervovaných 5,1 milióna eur. Na vybudovanie tohto obchvatu sa zaviazal ešte v roku 2018 bývalý starosta Milan Jambor. Ministerstvo dopravy sa zaviazalo poskytnúť na tento účel Devínskej Novej Vsi 24,9 milióna eur. Podľa pôvodného harmonogramu prác uvedeného v zmluve sa mala komunikácia kolaudovať v júni 2022. Dodnes sa však výstavba ešte nezačala. O svojich pochybnostiach o účelnosti tejto investície písal ešte v roku 2018 vtedajší kandidát a terajší poslanec Adrián Jankovič v článku „24,9 mil. € na cestu pre Volkswagen sa dá využiť lepšie na mnoho potrebných projektov„.

Prístavba a nadstavba ZŠ I. Bukovčana: 2,4 milióna eur

Že Devínska Nová Ves potrebuje pre školákov nové triedy, sa vie už dávnejšie. S rozšírením kapacity ZŠ Ivana Bukovčana 3 rátal už rozpočet mestskej časti na rok 2020.  Náklady na investíciu vtedy miestny úrad odhadol na 500 tisíc eur. Tú istú sumu aj poslanci schválili v rozpočte.

Žiaľ, v roku 2020 sa miestnemu úradu nepodarilo prístavbu zrealizovať a tak sa táto investícia presunula do rozpočtu na rok 2021. Odhadovaná suma sa za ten rok zdvojnásobila na 1 milión eur. Ešte v auguste 2020 som v článku „Nové triedy v ZŠ Ivana Bukovčana pribudnú na budúci rok“ optimisticky ohlasoval otvorenie nových tried v septembri 2021.

Žiaľ , rok 2021 už končí a nové triedy sa nezačali ešte ani stavať. A tak sa potrebná akcia opäť presúva, tentoraz do návrhu rozpočtu na rok 2022. Odhadovaná suma sa tentoraz vyšplhala až na 2,4 milióna eur. Na túto investíciu požiadala mestská časť o nenávratný finančný príspevok z eurofondov vo výške 95% z celkových oprávnených výdavkov. Podarí sa pánovi starostovi konečne tieto triedy vybudovať?

rozpočtové priority
Základná škola Ivana Bukovčana3.

Rekonštrukcia terasy na ulici Milana Marečka: 450 tisíc eur

Stav terasy na ulici Milana Marečka aj súčasní poslanci označujú za hanbu Devínskej. Ja som na tento problém upozorňoval v niekoľkých blogoch. Napríklad v roku 2018 v článku „Zakliata terasa na ulici Milana Marečka„. Veronika Veslárová dokonca upozornila na jej katastrofálny stav ešte v roku 2014 v článku „Terasu na Milana Marečka treba konečne opraviť„. Odvtedy poslanci pravidelne každý rok schvaľujú v rozpočte peniaze na rekonštrukciu terasy a starostovia, aj Milan Jambor aj Dárius Krajčír,  pravidelne odkladajú stavebné práce na ďalší a ďalší rok. Napríklad naposledy schválili poslanci v rozpočte na rok 2021 na rekonštrukciu terasy 350 tisíc eur. Neminuli sa. Ušetrili sme. A tak sa táto akcia opäť posúva na budúci rok. Tentoraz so sumou 450 tisíc eur. Dárius Krajčír má poslednú šancu splniť svoj predvolebný sľub a zrekonštruovať zakliatu terasu. Alebo táto úloha zostane až na nového starostu? Aj o tom som písal v článku „Počká rekonštrukcia terasy Milana Marečka až na budúceho starostu?

rozpočtové priority
Takto to vyzerá pod terasou Milana Marečka.

Ďalšie investičné akcie v návrhu rozpočtu

  • cesty: 1,18 milióna eur
  • rekonštrukcia kuchyne ZŠ Ivana Bukovčana1: 330 tisíc eur
  • rekonštrukcia budovy Klubu dôchodcov: 300 tisíc eur
  • chodníky: 275 tisíc eur
  • odstránenie budovy bývalej kotolne: 250 tisíc eur
  • areál zberného dvora a DHZO: 210 tisíc eur
  • rekonštrukcia budovy bývalého kina Devín: 200 tisíc eur
  • revitalizácia vodnej nádrže: 100 tisíc eur
  • skatepark: 100 tisíc eur
  • projektová dokumentácia: 200 tisíc eur.

Moje rozpočtové priority

Moje rozpočtové priority na rok 2022 sú veľmi skromné. Podarilo sa mi presvedčiť členov Komisie športu a kultúry, aby naša komisia navrhla zvýšenie príspevkov pre občianske združenia a spolky pôsobiace v Devínskej Novej Vsi v oblasti športu a kultúry o 30 tisíc eur oproti doterajšiemu rozpočtu. Konkrétne ide o navýšenie pre športové kluby z doterajších 60 tisíc eur na 80 tisíc eur a o navýšenie pre subjekty, ktoré sa angažujú v kultúrnej oblasti z doterajších 20 tisíc eur na 30 tisíc eur.

Podpora športových aktivít

Mestská časť poskytuje už dlhé roky finančné príspevky na činnosť desiatok športových klubov, v ktorých sa realizujú stovky našich detí. Sú to napríklad futbalisti vo Futbalovom klube mládeže, FC Lokomotíva alebo FC Internacionál. Hokejbalisti v GoodSports International Slovensko. Boxeri v Best Boxing Clube. Hokejbalisti v HBC Iepurii.  Tenisti v TK Rebeli alebo ŠK Albatros. Šachisti v ŠK Strelec. Tanečníci v TK Eleganza. Cvičenci vo Workout Academy. Dobrovoľní hasiči v DHZ DNV.  Športujúce dospievajúce dievčatá v Benitim. To sú športové kluby, ktoré mestská časť finančne podporila v roku 2021 spolu čiastkou 60 tisíc eur. A bola to veľmi dobrá investícia. Pretože je určite lepšie vidieť deti na športoviskách ako na ulici.

rozpočtové priority
Nádejní boxeri z Devínskej Novej Vsi.

Podpora kultúrnych aktivít

Chorvátske spevy a tance môžu deti objavovať v súbore Grbarčiata, slovenské v Kobylke. Hudobne sa deti zdokonaľujú v súbore FOR BA-Art. Základné krajčírske zručnosti sa naučia v OZ Šijeme pre radosť.  Zachovaniu chorvátskeho kultúrneho dedičstva sa venuje Chorvátsky kultúrny spolok a slovenského kultúrneho dedičstva Miestny odbor Matice slovenskej. Mestská časť v tomto roku finančne podporila subjekty zaoberajúce sa kultúrou sumou 20 tisíc eur.

rozpočtové priority
Festival slovenskej národnej piesne – aktivita Devínskonovoveských matičiarov.

Prečo je týchto smiešnych 30 tisíc eur takých dôležitých?

Áno, navýšenie finančného príspevku o 30 tisíc eur pre športové kluby a subjekty zaoberajúce sa kultúrou, je pri takmer 22-miliónovom rozpočte kvapka v mori. Pre tieto organizácie to však znamená nové lopty, nové dresy, nové kroje a možno aj letné sústredenie. A pre nás Devínskonovovešťanov to znamená, že viac našich detí sa bude venovať športu a kultúre a nebudú sa potulovať po uliciach. Nestojí nám to za to?

Ako to nakoniec dopadne?

Komisia športu a kultúry finančnú podporu  športových klubov môj návrh na zvýšenie finančnej podpory športových klubov a subjektov zaoberajúcich sa kultúrou o 30 tisíc eur pochopila a jednohlasne ho podporila. Žiaľ, rozpočtové priority pána starostu sú zrejme iné. V návrhu rozpočtu na rok 2022 síce zvyšuje tieto finančné príspevky, ale iba čiastočne. Na podporu športových klubov navrhuje sumu 70 tisíc eur a na podporu kultúrnych spolkov 25 tisíc eur. Návrh komisie okresal na polovicu. Rozhodne sa dnes na miestnom zastupiteľstve. Budem sa ho snažiť presvedčiť, že naše deti stoja za tých smiešnych 15 tisíc eur, ktoré sa v rozpočte pre ne nenašli. Držte mi pri tom palce.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.