Nové vedenie Matice slovenskej v DNV

Ján Žatko

25. júna 2022 sa uskutočnilo valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej v Devínskej Novej Vsi. Bolo na ňom zvolené nové vedenie a schválený plán činnosti na najbližšie obdobie. Staronovým predsedom sa stal Ján Žatko.

píše: Ján Žatko

Rok odkazu štúrovcov

Valné zhromaždenie otvoril doterajší predseda Juraj Strempek. Vyzdvihol fakt, že rok 2022 je Maticou slovenskou vyhlásený za rok odkazu štúrovcov. V  roku 2022 si pripomíname aj dvojsté výročie narodenia Janka Kráľa, Jána Francisciho, Jána Kalinčiaka, Štefana Marka Daxnera, Samuela Dobroslava Štefanoviča a Samuela Galandu.

matice slovenskej
Účastníci valného zhromaždenia.

Poďakovanie za spoluprácu

Predseda MO MS Juraj Strempek uviedol, že mu počas obdobia pandémie uplynulo druhé funkčné obdobie na poste predsedu Miestneho odboru Matice slovenskej v Devínskej Novej Vsi a preto odovzdá funkciu MO MS valným zhromaždením novo zvolenému predsedovi. V závere svojho príhovoru predseda MO MS všetkým poďakoval za aktívnu činnosť a pomoc pre Maticu slovenskú a jej Miestny odbor v Devínskej Novej Vsi. Osobitne sa predseda MO MS poďakoval členom výboru MO MS, ktorí sa pravidelne podieľali na príprave našich podujatí. Veľké poďakovanie patrí aj ostatným aktívnym matičiarom z nášho alebo ostatných miestnych, vedeckých a záujmových odborov, ktorí s našim Miestnym odborom v minulom období aktívne spolupracovali.

matice slovenskej
Doterajší predseda Juraj Strempek.

Pamätné listy predsedu Matice slovenskej

V mene predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera boli ku dňu Valného zhromaždenia MO MS DNV udelené Pamätné listy predsedu Matice slovenskej:

 • Doc. PhDr. Ivanovi Mrvovi, CSc.
 • Ing. Jurajovi Strempekovi
 • Ing. Jánovi Žatkovi

matice slovenskej

Minúta ticha

Na záver úvodnej časti Valného zhromaždenia MO MS si prítomní uctili minútou ticha zosnulých členov MO MS, predovšetkým:

 • podpredsedu MO MS: Petra Kruga
 • bývalú predsedníčku MO MS: Anastáziu Veberovú
 • člena Dozorného výboru MO MS Jaroslava Kalmana

ako aj všetkých ostatných členov MO MS, ktorí nás navždy opustili.

Zhodnotenie doterajšej činnosti

Doterajší predseda Juraj Strempek zhodnotil činnosť miestneho odboru od posledného volebného valného zhromaždenia , ktoré sa uskutočnilo v roku 2017. Spomenul aktivity, ktoré za toto obdobie Matica slovenská v DNV zorganizovala. Činnosť miestneho odboru v poslednom období negatívne ovplyvnili hlavne pandemické opatrenia, napriek tomu aktivity matičiarov v DNV neustali.

Plán činnosti na ďalšie obdobie

Plán činnosti na ďalšie obdobie ráta s usporiadaním tradičných aktivít devínskonovoveských matičiarov ako je Festival slovenskej národnej piesne, spomienka na generála Milana Rastislava Štefánika a Rudolfa Slobodu, poznávací zájazd po Slovensku a ďalšie podujatia. Najbližšie sa môžete s matičiarmi stretnúť už 1. septembra. Pri príležitosti dňa ústavy môžete prísť ochutnať tradičný Matičný guláš do Tarzanie.

matice slovenskej

Nové vedenie miestneho odboru

Predseda

 • Ján Žatko

Členovia výboru

 • Margita Ebringerová
 • Lýdia Havlová
 • Irena Košírelová
 • Jozefína Lenerová
 • Daniel Ozdín
 • Martina Rajkovičová
 • Mária Slovincová
 • Mária Wolfová

Predsedníčka dozorného výboru

 • Irena Olgyayová

Členky dozorného výboru

 • Vlasta Mikletičová
 • Irena Mikušová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.