Parkovisko na terase M. Marečka je nezmysel

Ján Žatko

Nešťastná terasa na ulici Milana Marečka trápi obyvateľov Devínskej Novej Vsi už roky, ba až desaťročia. Keď bola situácia najhoršia, tak sa zaplátali najväčšie diery, ale koncepčné riešenie sa stále doteraz odkladalo. Až v tomto volebnom období konečne svitá na lepšie časy. Rekonštrukciu terasy považujú za svoju prioritu nielen poslanci ale aj starosta. Kameňom úrazu sa stal návrh, aby bolo na terase vybudované parkovisko.

píše: Ján Žatko

Pôvodný návrh Milana Jambora

Komisia výstavby a životného prostredia sa prvýkrát zaoberala návrhom na rekonštrukciu terasy 30. 5. 2019. Členom komisie bola predložená vizualizácia návrhu pretláčaného ešte minulým starostom Milanom Jamborom. Jeho zámerom bolo premeniť terasu na parkovisko osobných áut s pozdĺžnym aj kolmým parkovaním. Návrh predpokladal vytvoriť na terase cca 50 parkovacích miest. S týmto návrhom komisia nesúhlasila a žiadala ho prepracovať.

parkovisko
Vizualizácia návrhu na rekonštrukciu terasy preložená na rokovanie komisie 30. 5. 2019.

Prepracovaný návrh predložený na komisiu

Na rokovanie komisie dňa 4. 9. 2019 bola predložená vizualizácia prepracovanej verzie. Starosta Dárius Krajčír, ktorý sa osobne zúčastnil na zasadnutí komisie, prepracovaný návrh obhajoval slovami, že projekt sa zjemnil a znížil sa počet parkovacích miest. To je pravda. V novej vizualizácii sa už objavila drobná architektúra a počet parkovacích miest sa znížil zhruba na polovicu. Predsedníčka komisie Beata Janatová prepracovaný objekt tak isto obhajovala slovami, ktorými sa obrátila na prítomných občanov:

Sami sa sťažujete, že nemáte kde parkovať. Tento projekt je celkom solídny.

 

parkovisko
Prepracovaná vizualizácia terasy predložená na komisiu dňa 4. 9. 2019.

Status Adriána Jankoviča

Zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia bolo mimoriadne búrlivé aj zásluhou poslanca miestneho zastupiteľstva Adriána Jankoviča (Team Vallo). Ten vo svojom statuse na Facebooku informoval verejnosť o svojom nesúhlase s tým, aby sa na terase vybudovalo parkovisko. Zároveň protestoval proti tomu, že návrh predložený na rokovanie jej komisie nerešpektuje pripomienky komisie z mája tohto roku. Tento jeho status zburcoval verejnosť natoľko, že na zasadnutie komisie prišlo kvôli terase niekoľko desiatok ľudí. Viacerí z nich sa vyjadrili k predloženému návrhu a všetci jednomyseľne odmietli víziu Milana Jambora vytvoriť na terase parkovisko. Bez ohľadu na to, či tam bude parkovať 50 alebo „iba“ 25 áut.

parkovisko
Verejnosť zúčastnená na rokovaní komisie.

Aký je môj názor

Môj názor je jednoznačný. Premeniť terasu na ulici Milana Marečka na parkovisko je nezmysel. Je to len pokračovanie vízie Milana Jambora zlikvidovať a zabetónovať všetky zelené plochy v Devínskej Novej Vsi. Parkovanie v Devínskej Novej Vsi je potrebné vyriešiť iným spôsobom, nie likvidáciou zelene a nie likvidáciou priestorov vhodných na vytvorenie pešej zóny s kvalitnou drobnou architektúrou. Preto som rád, že komisia pôvodný návrh v máji 2019 neodobrila. A súhlasím s Adriánom Jankovičom, ktorý tvrdí, že upravený návrh nerešpektuje stanovisko komisie. V zápisnici Komisie výstavby a životného prostredia zo dňa 30. 5. 2019 je totiž uvedené čierne na bielom:

Komisia navrhuje vypracovať variantné riešenie využitia terasy na parkovanie, resp. na posedenie a oddych najmä obyvateľov BD M. Marečka.

Variant využitia terasy na parkovanie bol komisii predložený. Ten druhý však nie. Nikto z členov komisie sa pána starostu ani pani predsedníčky komisie Beaty Janatovej neopýtal prečo. Ani ja nie.

parkovisko

Bude sa na terase parkovať, alebo nie?

Po diskusii s prítomnými občanmi prijala komisia uznesenie, ktorým odporučila starostovi mestskej časti ponechať rozhodnutie o tom, či sa na terase vybuduje parkovisko alebo nie na majiteľov bytov a nebytových priestorov v prislúchajúcom objekte. Miestny úrad za tým účelom zorganizuje anketu, ktorou sa zistí ich názor. V prípade, že majitelia prislúchajúcich bytov vybudovanie parkoviska na terase odmietnu, bude sa s nimi, ale aj s ostatnými občanmi Devínskej Novej Vsi diskutovať o tom, čo by sa na terase malo umiestniť.

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.