Milan Jambor, nehanbíte sa pozerať Devínskonovovešťanom do očí?

Ján Žatko

Tak je to predsa len pravda. Pýtali sa ma viacerí ľudia: „Naozaj je Milan Jambor v správnej rade Senecia?“ S hanbou som vždy musel priznať že neviem. Napriek tomu, že Senecio je organizácia založená mestskou časťou, za celý rok od zloženia poslaneckých sľubov o nej v miestnom zastupiteľstve nepadlo ani slovo. Na novembrovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva som preto interpeloval starostu. Minulý týždeň som dostal oficiálnu odpoveď. Tá ma úprimne šokovala.

píše: Ján Žatko

Kriminálnik Milan Jambor na čele správnej rady Senecia

Na čele správnej rady neziskovej organizácie Dom sociálnych služieb  Senecio je kriminálnik Milan Jambor! Človek, ktorý bol pred rokom právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, ktorú spáchal vo funkcii starostu mestskej časti Devínska Nová Ves. A to ešte ani zďaleka nie je všetko. Milan Jambor si to totiž ešte pred odchodom zariadil tak, aby mala správna rada pod jeho vedením nad Seneciom neobmedzenú právomoc, do ktorej mu nemôže zasahovať ani nový starosta, ani nové zastupiteľstvo. Po slovensky povedané, o tom čo sa deje teraz v Seneciu, neziskovej organizácii založenej mestskou časťou Devínska Nová Ves,  nerozhoduje ani Dárius Krajčír, ani súčasné miestne zastupiteľstvo, ale kriminálnik Milan Jambor. Bolo tých škandálov, ktoré spôsobil tento človek ešte málo?

milan jambor
Milan Jambor ešte vo funkcii starostu.

Senecio je na miestnom zastupiteľstve tabu

Ale poďme pekne po poriadku. O tom, že Milan Jambor zastupuje mestskú časť v Seneciu sa po Devínskej šušká už dávno. Priznám sa, že som sa cítil veľmi trápne keď sa ma ľudia na to pýtali. Ja som im nevedel odpovedať, hoci ako poslanec miestneho zastupiteľstva by som mal mať o Seneciu najlepšie informácie. Z neznámeho dôvodu však téma Senecia bola v miestnom zastupiteľstve doteraz tabu. Za celý rok o tejto nami založenej organizácii nepadla na zastupiteľstve ani zmienka. Preto som na novembrovom zastupiteľstve interpeloval starostu Dáriusa Krajčíra, aby ma informoval o zložení správnej rady a dozornej rady Senecia.

Výňatok zo zápisnice zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva dňa 13. 11. 2019.
Poslanec Ján Žatko (KDH, OĽaNO) na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 13. 11. 2019.

Odpoveď Dáriusa Krajčíra na interpeláciu

Odpoveď od starostu Dáriusa Krajčíra som dostal minulý týždeň. Naozaj ma šokovala. Nielenže sa potvrdila tá šuškanda, že Milan Jambor je v správnej rade, on je dokonca jej predsedom! Tu je teda aktuálne zloženie správnej rady Senecia:

  • Milan Jambor, predseda
  • Peter Krug, člen
  • Lívia Baumannová, členka
  • Róbert Bardač, člen
  • Jozef Tittel, člen.
Odpoveď na interpeláciu poslanca Jána Žatka.

Čítajte ďalej, šoky ešte nekončia

Keď som sa podrobnejšie pozrel na štatút neziskovej organizácie Dom sociálnych služieb Senecio, zažil som ďalší šok. Dočítal som sa v ňom, že správna rada je najvyšším orgánom tejto neziskovej organizácie. Správna rada rozhoduje o všetkých najdôležitejších skutočnostiach v Seneciu. Napríklad volí a odvoláva riaditeľa a určuje jeho plat, schvaľuje rozpočet a ročnú účtovnú závierku. Dokonca rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení tejto neziskovej organizácie a schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku! A teraz sa držte: Správna rada volí a odvoláva členov správnej rady. Čítate dobre. Správna rada volí samu seba. Už ste takto vymyslený paškvil niekde videli? Pýtate sa aké má právomoci starosta Dárius Krajčír a poslanci miestneho zastupiteľstva? Podľa tohto štatútu žiadne.

Výňatok zo Štatútu neziskovej organizácie Dom sociálnych služieb Senecio.
Dom sociálnych služieb Senecio.

Ďalší kostlivec v starostovej skrini

Nuž toto je ďalší z množstva „darčekov“, ktorý zanechal Milan Jambor svojmu nástupcovi. Úprimne sa čudujem poslancom zastupiteľstva v minulom volebnom období, ktorí Milanovi Jamborovi na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 28. 6. 2016 uznesením číslo UMZ 49/6/2016 tento nehorázny a nemorálny paškvil schválili. Jednohlasne. Okrem poslanca Miroslava Encingera, ktorý bol neprítomný, zahlasovali za návrh štatútu všetci.

Výpis z uznesení miestneho zastupiteľstva zo dňa 28. 6. 2016.

Ako sa dostal Milan Jambor do správnej rady Senecia?

Z verejne dostupných zdrojov sa dá iba odhadovať, kedy a kto zvolil Milana Jambora za člena a predsedu správnej rady Senecia. Posledná zverejnená výročná správa Senecia je za rok 2017. Vtedy Milan Jambor v správnej rade ešte nebol.

Výňatok z výročnej správy Senecia za rok 2017.

Výročná správa Senecia za rok 2018 nie je zverejnená. Na webe finstat.sk je však zverejnená účtovná závierka Senecia za rok 2018. V nej je už uvedený ako predseda správnej rady Milan Jambor. Okrem neho pribudol do správnej rady aj Róbert Bardač.

Výňatok z účtovnej závierky Senecia za rok 2018.

Z uvedených údajov vyplýva, že niekedy v priebehu roku 2018 prestali byť členmi správnej rady Ignác Olexík a Martin Čorej. Zvyšok správnej rady zvolil za nových členov Milana Jambora a Róberta Bardača.

milan jambor
Milan Jambor a jeho advokát Róbert Bardač v roku 2018 na Špecializovanom súde, ktorý schválil dohodu o vine a treste medzi prokurátorom a Milanom Jamborom.

Prečo nikomu nevadí, že na čele správnej rady Senecia je kriminálnik?

Pýtal som sa súčasného starostu Dáriusa Krajčíra, prečo s týmto absurdným stavom doteraz nič nerobil. Odpovedal mi, že právničky miestneho úradu mu tvrdili, že sa s tým nič urobiť nedá. Podľa nich sa Milan Jambor tak dokonale zabetónoval v Seneciu, že mestská časť nemá šancu získať opäť nad svojou vlastnou organizáciou vplyv. Ja si to nemyslím. Tie právničky už na miestnom úrade nepracujú. Verím, že ich nástupkyne budú mať na to iný názor.

Milan Jambor, vzdajte sa členstva v správnej rade Senecia!

Milan Jambor, nehanbíte sa pozerať Devínskovovovešťanom do očí? Vyzývam vás, ak máte ešte aspoň trošku cti v tele, okamžite sa vzdajte členstva v správnej rade neziskovej rade Senecio a informujte o tomto kroku starostu Dáriusa Krajčíra najneskôr do konania miestneho zastupiteľstva 11. 12. 2019! Už ste urobili Devínskej Novej Vsi dosť hanby. Stačilo.

milan jambor

Zábudlivosť Róberta Bardača

V tejto súvislosti je zaujímavá skutočnosť, že už dva dni po voľbách, 12. 10. 2018, zaslal bývalý poslanec Róbert Bardač starostovi mestskej časti Devínska Nová Ves list v ktorom sa vzdal funkcie predsedu a člena dozornej rady DTV, s.r.o., člena dozornej rady DNV ŠPORT, s.r.o., a člena rady školy ZŠ P. Horova a MŠ P. Horova s takýmto odôvodnením:

So zreteľom na výsledok volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10. 10. 2018 nepovažujem naďalej za vhodné, aby som reprezentoval mestskú časť Bratislava – Devínska Nová Ves v orgánoch, do ktorých som bol zvolený.

Vtedy som tento krok Róberta Bardača ocenil ako veľmi korektný postup. Je však zvláštne, že pán exposlanec pri tom zabudol, že zastupuje mestskú časť Devínska Nová Ves aj v správnej rade Senecia.

milan jambor

Reakcia Róberta Bardača

Po zverejnení článku ma požiadal o opravu/doplnenie informácie týkajúcej sa jeho zvolenia do správnej rady Senecia pán Róbert Bardač. Jeho reakciu uvádzam v plnom znení:

Dobrý deň, p. Žatko,

prečítal som si na Vašom webe článok s názvom „Milan Jambor, nehanbíte sa pozerať Devínskonovovešťanom do očí?“.

V článku uvádzate, že „Z uvedených údajov vyplýva, že niekedy v priebehu roku 2018 prestali byť členmi správnej rady Ignác Olexík a Martin Čorej. Zvyšok správnej rady zvolil za nových členov Milana Jambora a Róberta Bardača.“, ako aj: „Je však zvláštne, že pán exposlanec pri tom zabudol, že zastupuje mestskú časť Devínska Nová Ves aj v správnej rade Senecia.“.

Ide o nepravdivý údaj. Členom správnej rady predmetnej organizácie som sa stal (bol zvolený) až v roku 2019 a to 17. 1. 2019 po tom, čo som súhlasil s voľbou. Do uvedenej funkcie som nikdy nebol zvolený ako poslanec mestskej časti. Inými slovami, nezabudol (ani nemohol) som sa po voľbách v roku 2018 uvedenej funkcie vzdať, pretože som v tejto funkcii nebol.

Dovoľujem si Vás preto požiadať o opravu/doplnenie uvedenej informácie.

S pozdravom, Róbert Bardač.

Súvisiaci článok

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.