Čo som zmenil

V komunálnych voľbách 2018 som bol z nášho tímu zvolený za poslanca iba ja. Väčšinu v miestnom zastupiteľstve vytvorili poslanecké kluby Sme rodina, SaS, Nova a Devínska inak a nezávislí. Na začiatku volebného obdobia mali tieto dva kluby 9 poslancov z 12, po odchode Zoroslava Smolinského až 10 poslancov. Ja som sa spolu s poslancom Adriánom Jankovičom ocitol v opozícii a presadzovať v tejto pozícii v miestnom zastupiteľstve bolo mimoriadne náročné. Bližšie informácie o tomto mojom boji s veternými mlynmi nájdete v sekcii Zrkadlo Devínskej. Aj preto vyhodnotenie volebného programu 2018 dopadlo nasledovne:

Nedostatok parkovacích miest

Kritickú situáciu s parkovaním zlepšia iba tieto tri opatrenia: výstavba parkovacieho domu, regulácia parkovania nákladných áut a autobusov a rezidenčné parkovanie. Nesplnené.

Výstavba centrálneho námestia

Žiadny developer, žiadny nový bytový dom v jestvujúcej zástavbe. Centrálne námestie musí byť financované z rozpočtu mestskej časti. Treba tam vybudovať lavičky, fontány, drobnú zeleň, malú kaviarničku, detské ihrisko. Jednoducho priestor, na ktorom sa budú Devínskonovovešťania radi stretávať. Nesplnené.

Rekonštrukcia terasy na ulici Milana Marečka

Nie sme takí bohatí, aby sme si mohli dovoliť lacné veci. Terasa na ulici Milana Marečka potrebuje radikálnu rekonštrukciu. Odbornú. Takú, ktorá vydrží desiatky rokov. Splnené.

Bezpečnosť

Ako okamžité riešenie treba nevyhnutne zvýšiť počet mestských policajtov v DNV. V dlhodobom horizonte sa budeme snažiť o to, aby sa do DNV opäť vrátila stanica mestskej polície a aby tu boli mestskí policajti 24 hodín denne. Vieme, že je to kompetencia mesta, ale my tú stanicu mestskej polície nevyhnutne potrebujeme. Čiastočne splnené – podpísaná nájomná zmluva s mestskou políciou na vytvorenie stanice.

Výsadba stromov a obnova zelene

Namiesto pílenia stromov budeme stromy sadiť. O trávnaté plochy sa budeme starať tak, aby si ľudia nebáli na ne sadnúť a urobiť si piknik. Tak ako to funguje vo všetkých vyspelých veľkomestách sveta. Splnené.

Revitalizácia rybníka

Myslíme si, že schválená kúpna cena je príliš vysoká, ale budeme ju rešpektovať. Rybník treba ale v každom prípade revitalizovať a budeme presadzovať, aby práve tu vzniklo dlhodobo sľubované a nikdy nevybudované kúpalisko. Trebárs na spôsob biobazénu ako na Kamennom Mlyne. Čiastočne splnené, revitalizácia prebehla ale nie je dokončená.

Transparentná samospráva

Budeme s vami diskutovať o riešení vašich problémov. Nielen teraz pred voľbami, ale neustále. Budeme vás informovať o našich zámeroch a budeme sa vás pýtať na váš názor na ich realizáciu. Sme si vedomí, že nie je možné vyhovieť vždy všetkým. Ale budeme robiť všetko pre to, aby sme s vami všetky alternatívne riešenia prediskutovali. Presadíme, aby Devínskonovoveská televízia odrážala skutočné názory obyvateľov DNV a aby prestala byť hlásnou trúbou starostu. Zasadíme sa o to, aby v DNV začali vychádzať noviny, ktoré budú reflektovať názory všetkých obyvateľov a nielen úzkej skupiny ľudí tak, ako je to v súčasnosti. Čiastočne splnené.

Podpora športu

Nebudeme vyhadzovať peniaze z rozpočtu mestskej časti na nezmyselné PR akcie ale radšej ich nasmerujeme priamo na podporu športových organizácií v našej mestskej časti s dôrazom na športové aktivity mládeže. Čiastočne splnené.