Adrián Jankovič žiada Rastislava Tešoviča o odstúpenie z funkcií

Ján Žatko

Záver online miestneho zastupiteľstva Devínskej Novej Vsi 23. júna 2021 bol veľmi emotívny. Postaral sa o to poslanec Adrián Jankovič, ktorý požiadal svojho kolegu Rastislava Tešoviča, aby sa vzdal funkcie predsedu finančnej komisie miestneho zastupiteľstva DNV a členstva v miestnej rade. Dôvodom bola informácia zverejnená Trasparency International Slovensko, že štyria bratislavskí mestskí poslanci Rastislav Tešovič, Tomáš Korček, Rastislav Olekšák a Soňa Svoreňová čerpali koronadotácie z Ministerstva hospodárstva v celkovej výške 137 tisíc eur veľmi podozrivým spôsobom.

píše: Ján Žatko

Rastislav Tešovič má problém

Zverejnenie tejto informácie malo dohru na mestskom zastupiteľstve Bratislavy. Všetci uvedení „hriešnici“ boli prinútení vzdať sa všetkých funkcií, do ktorých ich nominovalo mestské zastupiteľstvo Bratislavy. Konkrétne Rastislav Tešovič sa vzdal členstva v poslaneckom klube Team Vallo, členstva v jednotlivých dozorných radách bratislavských mestských podnikov a vzdal sa aj funkcie predsedu mestskej finančnej komisie. Bližšie informácie sú uvedené v článku „Rastislav Tešovič má problém„.

rastislava tešoviča

Postavenie Rastislava Tešoviča v miestnom zastupiteľstve

Rastislav Tešovič je poslancom nielen mestského zastupiteľstva Bratislavy, ale aj poslancom miestneho zastupiteľstva Devínska Nová Ves. Zároveň je v dvanásťčlennom miestnom zastupiteľstve predsedom najsilnejšieho poslaneckého klubu „Devínska Inak a nezávislý“, ktorý má päť členov. Bez spolupráce s týmto klubom by sa starostovi Dáriusovi Krajčírovi nepodarilo v zastupiteľstve nič presadiť, keďže jeho vlastný poslanecký klub „SaS, Sme rodina, Nova“ má iba štyroch členov. Rastislava Tešoviča zvolilo miestne zastupiteľstvo za člena miestnej rady a za predsedu finančnej komisie (úplný názov Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly). Týchto funkcií sa Rastislav Tešovič doteraz nevzdal.

rastislava tešoviča

Čo navrhol Adrián Jankovič

Na záver miestneho zastupiteľstva sa poslanec Adrián Jankovič opýtal Rastislava Tešoviča, či nechce pre zamedzenie strát na dôveryhodnosti a imidžu mestskej časti  do doby vyšetrenia podozrení odstúpiť minimálne z postov o ktorých hlasuje miestne zastupiteľstvo. Teda z funkcie člena miestnej rady a predsedu finančnej komisie. Doslovný prepis vystúpenia Adriána Jankoviča je uvedený na záver článku.

Reakcia Rastislava Tešoviča

Reakcia Rastislava Tešoviča na túto otázku bola veľmi emotívna. Kategoricky poprel akékoľvek svoje pochybenie pri čerpaní dotácií. Všetky obvinenia svoj osoby označil za bludy, nezmysly, výmysly a hlúposti. Pohrozil Adriánovi Jankovičovi žalobou, ak na nich bude trvať. Na záver odporučil Adriánovi Jankovičovi trochu pokory. V súvislosti so situáciou v mestskom zastupiteľstve naznačil, že sa ho mestskí poslanci chystajú rehabilitovať slovami, citujem:

Dneska zisťujú kolegovia, že zajtra ma chcú ísť voliť naspäť do finančnej komisie, lebo zistili, že naozaj je to založené celé na vode.

Doslovný prepis vystúpenia Rastislava Tešoviča je uvedený na záver článku.

Stanovisko starostu Dáriusa Krajčíra

Dárius Krajčír sa vo svojom rozsiahlom vystúpení jednoznačne postavil na stranu Rastislava Tešoviča. Koniec koncov, nič iné mu nezostáva. Bez podpory poslaneckého klubu „Devínska Inak a nezávislý“, ktorý vedie Rastislav Tešovič, by bol pán starosta úplne stratený. Opäť, už po niekoľkýkrát, dal najavo svoj názor, že mu vadí, keď sa problémy otvorene riešia na verejnosti. On to nazýva útočením a pálením na seba. Pán starosta preferuje riešenie konfliktov medzi štyrmi očami za zatvorenými dverami. Doslovný prepis vystúpenia Dáriusa Krajčíra je uvedený na záver článku.

Stanovisko klubu „Devínska Inak a nezávislý“

Najviac ma na diskusii na túto tému na miestnom zastupiteľstvo prekvapilo, že sa svojho predsedu Rastislava Tešoviča nezastal ani jeden jediný člen jeho vlastného poslaneckého klubu „Devínska Inak a nezávislý“. Spokojne nechali túto úlohu na pána starostu. Ja som sa tiež v diskusii nevyjadril. Nevyjadril som sa preto, lebo ešte stále dávam kolegovi Tešovičovi šancu, že sa predsa len sám rozhodne urobiť správny krok. Vo svojom vystúpení síce naznačil, že už nemá svoje ideály a predsavzatia, ktoré mal v mladosti, ale ja predsa len verím, že niečo z tých ideálov v ňom predsa len zostalo.

Ako to dopadlo na mestskom zastupiteľstve Bratislavy

Rastislav Tešovič vo svojom vystúpení naznačil, že jeho kolegovia v mestskom zastupiteľstve Bratislavy už zistili, že mu je ubližované. Preto už zajtra (teda 24. júna) ho budú voliť späť do finančnej komisie. Opakujem ešte raz jeho vyjadrenie:

Dneska zisťujú kolegovia, že zajtra ma chcú ísť voliť naspäť do finančnej komisie, lebo zistili, že naozaj je to založené celé na vode.

Myslel tým obvinenia z neoprávneného čerpania dotácií. Nuž, ono to je celé trochu inak. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva Bratislavy dňa 24. júna 2021 poslanci uznesením č. 881/2021 naozaj zvolili Rastislava Tešoviča za člena finančnej komisie (úplný názov Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta). Tým istým uznesením však zároveň vzali na vedomie, že sa Rastislav Tešovič vzdal funkcie predsedu tejto komisie ku dňu 26. 05. 2021 a za predsedu finančnej komisie zvolili jej doterajšieho člena Romana Lamoša. V odôvodnení materiálu k uvedenému bodu stojí aj čierne na bielom uvedený dôvod, prečo bol Rastislav Tešovič zvolený za člena finančnej komisie (nie opäť, pretože predtým bol zvolený za predsedu).

Zvolením Ing. Romana Lamoša, člena finančnej komisie za predsedu finančnej komisie na návrh poslaneckých klubov mestského zastupiteľstva, by prišlo k zníženiu o 1 člena oproti pôvodnému počtu 11 členov predmetnej komisie. Preto by bolo potrebné dorovnať ich počet tak, v akom bola zvolená uznesením mestského zastupiteľstva č. 10/2018 časť A zo dňa 19. 12. 2018. Na základe tejto skutočnosti by mala byť finančná komisia doplnená o jedného člena, poslanca mestského zastupiteľstva tak, ako je uvedené v navrhnutom uznesení.

Takže vonkoncom nie rehabilitácia pána Tešoviča, ako to on sám naznačoval. Len jednoduché dorovnanie členov komisie na stanovený počet.

O čo je Devínska horšia ako Bratislava?

Na celom probléme nerozumiem hlavne jednej veci. Netvrdím, že je Rastislav Tešovič vinný z toho, že neoprávnene čerpal korona dotácie.  To musia prešetriť orgány činné v trestnom konaní. V tom má kolega Tešovič pravdu. Nerozumiem však tomu, prečo sa pre to isté previnenie v jednom prípade vzdal členstva v poslaneckom klube Team Vallo, členstva v jednotlivých dozorných radách bratislavských mestských podnikov a vzdal sa aj funkcie predsedu mestskej finančnej komisie, ale prečo ten istý princíp v prípade Devínskej Novej Vsi neplatí. O čo je Devínska Nová Ves horšia ako Bratislava? Alebo majú pravdu tí, ktorí tvrdia, že keby z uvedených funkcií v mestskom zastupiteľstve neodstúpil dobrovoľne, tak by ho z nich odvolali? Vie, že v Devínskej sa to nemôže stať. Zatiaľ sa spolieha na to, že ho jeho vlastný poslanecký klub podrží a to isté platí aj o poslaneckom klube pána starostu „SaS, Sme rodina, Nova“. Keďže oba tieto kluby majú spolu 9 z 12 poslancov miestneho zastupiteľstva, vie, že mu doma odvolanie nehrozí. Prečo by teda dobrovoľne odstupoval? Aj preto si môže dovoliť na svojho kolegu Jankoviča reagovať tak, ako reagoval. Aj keď ja si myslím, že ten odkaz, ktorý adresoval na záver svojho vystúpenia Adriánovi Jankovičovi by mal smerovať skôr k sebe. Trošku pokory by ti Rasťo naozaj nezaškodilo.

Súvisiaci článok

Prepis diskusie na uvedenú tému

Adrián Jankovič (Team Vallo)

Boli zverejnené informácie ohľadom čerpania dotácií na úhradu nájomného počas sťaženého užívania ministerstvom hospodárstva, podľa ktorých pán poslanec Tešovič žiadal o dotácie za podozrivo vysoké nájmy ako predseda občianskeho združenia Devínska Inak alebo ako konateľ alebo spoločník v spoločnostiach. Žiadal o dotácie  ako predseda združenia zloženého z miestnych poslancov aj v prípadoch, kde po prepočte nájmu za rok by dalo občianske združenie na nájmy viac ako 190 tisíc eur. Je to aj v Novom Meste za nehnuteľnosť za nebytový priestor pri Račianskej ulici, by to bolo v prepočte približne 150 tisíc eur. Tieto prípady dostatočne nevysvetlil. Tiež nevysvetlil, keď bol vlastne prenajímateľ aj nájomca zároveň, žiadosti, keď ako prenajímateľ bol spoločníkom vo firme a ak zároveň žiadal ako nájomca dotáciu ako predseda občianskeho združenia čo považujem nie za etické. Tiež to nebolo presvedčivo vysvetlené. Chcel by som sa pána poslanca opýtať, či nechce pre zamedzenie strát na dôveryhodnosti a imidžu mestskej časti  do doby vyšetrenia podozrení odstúpiť minimálne z postov o ktorých hlasuje miestne zastupiteľstvo. Dupľom, keď od jeho poslaneckého klubu závisí väčšina v zastupiteľstve pána starostu, tak aby predišiel ďalším podozreniam. Bolo by pokrytecké, aby sa tých mandátov vzdal iba v mestskom zastupiteľstve a v príbuzných orgánoch, ale v miestnom zastupiteľstve nie. Pričom aj tam sa vzdal postov až potom, čo zistil že aj ostatní poslanci ho budú chcieť odvolať.

Rastislav Tešovič (Devínska Inak)

Ďakujem veľmi pekne pán kolega. Ja dúfam, že si užívate ten posledný zvyšok vášho mandátu. Je to ešte možno rok. Pán primátor sa intenzívne o vás zaujímal. Občas vás dal pozdraviť, dneska sa už na vás nepýta, lebo dlhodobo hlasujete proti jeho veciam, jeho zámerom. Čo sa týka toho čo ste sa pýtali na mňa. Ja som bol tiež dakedy mladý, možno aj hlúpy. Dneska som už neni mladý. Či som hlúpy neviem, uvidíme. Ja vám poviem k tomu len toľko. Všetky tieto veci ktoré hovoríte sú bludy, za ktoré, keď budete v tom pokračovať,  vás budem žalovať. Pretože sú to nezmysly, sú to výmysly, sú to hlúposti. Sú to veci, ktoré sa naozaj nezakladajú na pravde. 190 tisíc, akože preboha, to ste kde zobrali. Akože majte súdnosť. Naozaj, ja sa už budem brániť proti takýmto nezmyslom. To čo ste produkovali na facebooku, ja som si povedal, že je to vaša mladíckosť, nerozvážnosť. Ste narodený v roku 95. Ja som mal vtedy možno už nejakých 17-18 rokov. Tiež som mal vtedy svoje ideály, predsavzatia.  Myslel som si, že mám celý rozum v hlave. Nemal som, ale toto je naozaj už cez čiaru.  Ja som sa v zastupiteľstve vzdal členstva v dozorných radách, vo finančnej komisii. Dneska zisťujú kolegovia, že zajtra ma chcú ísť voliť naspäť do finančnej komisie, lebo zistili, že naozaj je to založené celé na vode. Už ako to vyhodnotíte vy, je to na vás. Ja nebudem čakať na odsúdenie niekde, že by som tu čakal. Ja som momentálne obvinený nejakým blogom, nejakým novinovým článkom z niečoho, čo som nespáchal. V prípade, pokiaľ by nejaká kontrola proste dokázala, že som niečo nedajbože odcudzil, tak ja sa samozrejme zariadim a odídem. Ale o tom nebudete rozhodovať vy pán Jankovič. O tom nebude rozhodovať ulica, o tom budú rozhodovať dôkazy.  Toto je asi to, čo som chcel k tomu povedať. Naozaj, to je tak asi všetko. To je všetko. O tom nebudete rozhodovať vy pán Jankovič. Vôbec nie. Ďakujem.

Dárius Krajčír (SaS, Sme rodina, Nova)

Mňa mrzí, že sa takýmto spôsobom otvárajú témy, keď na začiatku sme si povedali, že ten materiál, ktorý bol zaslaný a ktorý obsahoval aj to čo bolo spomenuté, budeme riešiť, pretože žiaľ situácia nám to až tak nedovoľuje. Myslím si, že osobne by bolo vhodné si to prejsť, ale v reakcii aj pán poslanec Tešovič v podstate povedal svoj stav aj svoj názor. Bol by som nerád, ak by záujmy mestskej časti boli hodené do koša kvôli emócii. Ja tiež dávam priestor na to, aby boli jasné dôkazy, informácie aby mal každý, priestor sa vyjadriť. Či už je to tá strana, blog a podobne a informácie, ktoré máte. Preferujem osobnú komunikáciu. Mne sa tiež nepáči, keď niektoré veci nie sú povedané slušne do očí, ale cez prepojenia, ktoré vznikajú na sociálnych sieťach. Ja som tiež spájaný s vecami, s ktorými absolútne nič nemám. Príde mi to veľmi, veľmi scestné a tiež som komunikoval s pánom primátorom, práve pán Jankovič, že máte za svojim menom aj na vyjadreniach máte označenie združenia a konkrétne meno pána primátora a pýtal som sa, či tento názor je aj jeho názorom, keďže hovoríte v tom mene. Tak ako ja vážim slová, keďže mám pod svojim menom a priezviskom napísané mestská časť Devínska Nová Ves, tak si veľmi dávam pozor. A keď sa mi stane, tak sa viem aj slušne ospravedlniť  a čo poviem. Vy a predpokladám, že aj v očiach verejnosti zastupujete určité združenie. Zastupujete tím, v ktorom ste a nerobí to dobre ani mestu ani mestskej časti. A keď ste tú tému otvorili písomne mailom, navrhli ste, kolegovia to akceptujú, predpokladám že každý z nás chce počuť vysvetlenie a vidieť veci osobne a riešiť veci osobne, tak aby sme mohli zaujať stanovisko. My nie sme súd. Môžeme mať svoj názor, rešpektujeme názor, aký každý má, ale myslím si, že miestne zastupiteľstvo nie je o tom, aby sme odsúdili a vyzývali človeka, ktoréhokoľvek z nás a ktoréhokoľvek v Devínskej k niečomu, na čo aj potrebujeme mať čas a racionálne argumenty a zaujať stanovisko. Čiže to je za mňa. Kolegovia, zatiaľ sme boli väčšinou konštruktívni. Tiež chápem, že sa blíži obdobie kedy sa treba zviditeľniť, kedy treba riešiť veci. Možno pre niekoho, ja tú potrebu nemám, viem že väčšina z vás nie. Práve skorej sa chcete zviditeľniť na reálnych projektoch a nie na tom, ako budeme na seba vzájomne útočiť. Nie je to o tom. Ste chlapi jeden aj druhý. Myslím si, že by ste si to veľmi rýchlo vedeli vyriešiť osobne. Myslím v rámci komunikácie, aby ste ma nepochopili zle. Čakajú nás výzvy, ktoré majú byť založené tak ako aj doteraz na analýzach, číslach a na reálnych dátach. Nie preto by bolo vhodné, aby sme takto na seba útočili a pálili. Takže ja vás len prosím,  ak nie je iná cesta, tak asi každý to pochopí, že pôjdeme štýlom a la bývalý pán premiér, ale ja si myslím, že na miestnej úrovni a v rámci samosprávy to nie je potrebné a doslova si myslím, že to nie je ani vhodné.

Adrián Jankovič

Vy prosím neriešte, že koho ja zastupujem. To nemá s tým nič spoločné. Chcel by som povedať, že neviem čo je tam klamstvo. Lebo keď si zoberieme tie jednotlivé dotácie, napríklad dotácia 22 tisíc za tri a pol mesiaca, je v prepočte potom na rok, to už vychádza. Prenajímateľ tam bol Tomáš Korček, čiže to bude okolo tých 150 tisíc, keďže dotácia je 50 % z nájmu na mesiac a potom s tými ďalšími drobnejšími dotáciami ako 3 tisíc, približne tisíc, kde bol prenajímateľ 1. oddlžovacia, tak to vychádza, tá suma čo som povedal. Neviem v čom by ste ma chceli žalovať , veď to sú proste fakty. A pán starosta nečakám, že teraz budete útočiť, veď v tomto ste aj v konflikte záujmov. Ja som povedal, že toto nie je nič osobné, ale je treba na to upozorniť . Aj za minulého starostu, tak ho vyzývali odstúpiť, tiež pán Tešovič. Tak to mi príde teraz trochu pokrytecké.

Rastislav Tešovič

Jaj pán kolega. Keď som ja vyzýval pána Jambora k odstúpeniu, tak on už bol obžalovaný z trestného činu. O mne niekto napísal škaredý blog. To môžem kľudne napísať o vás ja zajtra. To je asi tak všetko, čo môžem k tomu povedať. Viete, vy tu spájate nespojiteľné. Ja vám garantujem, že Devínska Inak neprijala jedno jediné euro z dotácie. Neprijala. To, čo potom už pán Šipoš riešil, to bolo už dávno potom, čo boli už nejaké zmluvy zrušené a tak ďalej. S pánom Korčekom, preboha, veď tam bola spravená chyba, ktorá sa ešte dávno predtým, než ten blog bol riešený, nejakým spôsobom napravila. Ja som nečerpal dotácie preboha. Viete o čom je dotácia na nájomné? Je to o tom, že ministerstvo hospodárstva zaplatí polovičku nájmu človeku, ktorý vám niečo prenajíma. Ja som si prenajímal v dvoch prípadoch nejakú nehnuteľnosť a ja som nedostal peniaze preboha. Dostal ich ten prenajímateľ. To je celé. Ale ja to nechcem ďalej rozvádzať. Ja som sa rozprával s ľuďmi z nášho klubu, rozprával som sa s pánom starostom. Budem sa rozprávať určite aj s ľuďmi aj s ďalšími kolegyňami a kolegami zo zastupiteľstva. Ja som povedal, že áno, očakávam nejakú kontrolu. Pokiaľ to bude nejakým spôsobom pre mňa nepriaznivé, ja viem čo je slušnosť. Nemám s tým problém. Ale veď mňa nikto nekontaktoval. Ja nemám ani len žiadosť o predloženie dokladov. Ministerstvo má všetky veci, ktoré má mať. Pokiaľ ma požiada, ja im to všetko predložím. Keď mi niečo vytknú, tak podľa toho že aký bude charakter toho vytknutia, tak ja sa k tomu postavím a zariadim čelom. Ale proste preboha po jednom blogu, ako vy tuná toto nacvičujete. Ja som bol tiež mladý a myslel som si, že mám celý svet v rukách, ale nemal som. Dneska vidím, že svet niekedy funguje aj podľa niektorých konzervatívnejších pravidiel a trošku pokory, to vám odporúčam.

Videozáznam DTV z diskusie na uvedenú tému

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.