Devínska nechce ďalšiu ubytovňu

ubytovňu
Ján Žatko

V pondelok 4. 3. 2019 sa v Istra Centre uskutočnilo stretnutie poslanca miestneho zastupiteľstva Devínska Nová Ves Jána Žatka (KDH, OĽaNO) s občanmi na tému pripravovaného investičného zámeru firmy RETEP Slovakia, s.r.o. „Pri rybníku – bytový dom, športová hala a ubytovacie zariadenie“. V rámci neho plánuje investor postaviť vedľa rybníka bytovku so 45 bytmi, ubytovňu pre 154 ľudí a športovú halu. Na stretnutí sa zúčastnilo asi 50 ľudí a atmosféra bola miestami naozaj dosť hustá. Zo stretnutia vyplýva jednoznačný záver. Devínska nechce ďalšiu ubytovňu.

píše: Ján Žatko

Pripravovaný investičný zámer

Na stretnutí sa okrem organizátora Jána Žatka zúčastnili aj členovia Komisie výstavby a životného prostredia Michal Gašparík, Vladimír Kočvara a Fridrich Pokorný. Na úvod Ján Žatko oboznámil prítomných o tom, v akom štádiu je pripravovaný investičný zámer. Bližšie informácie nájdete v článku Prvý kostlivec vylieza zo skrine. Napriek tomu, že predchádzajúci starosta Milan Jambor vydal investorovi súhlasné stanovisko mestskej časti k navrhovanej výstavbe, je v silách mestskej časti ale aj občanov nedovoliť investorovi pri rybníku postaviť bytový dom a ubytovňu.

ubytovňu
Pripravovaný investičný zámer.

Námietky vznesené v rámci EIA

O prvej možnosti, čo môžu občania, ktorí nesúhlasia s navrhovanou výstavbou urobiť, informovala Eva Vargová. Bližšie sa s jej stanoviskom k výstavbe môžete zoznámiť v článku Zo života pásomníc. Uvedený projekt je práve v štádiu posudzovania vplyvu na životné prostredie, tzv. EIA. V rámci tohto procesu môžu občania aj individuálne vzniesť námietky voči navrhovanej výstavbe. Svoje námietky môžu oprieť o to, že navrhovaný investičný zámer je v zjavnom rozpore s územným plánom. Pani Vargová vypracovala aj vzor námietok, ktorý mohli prítomní použiť. Pán Žatko sa ponúkol, že je ochotný námietky hromadne odovzdať nasledujúci deň na Okresnom úrade Bratislava. Ak ste sa nezúčastnili na spomínanom stretnutí a chceli by ste námietky podať aj vy, máte tak možnosť urobiť ešte do pondelka 11. 3. 2019. Vzor námietok nájdete v článku Rozbieha sa petícia proti výstavbe pri rybníku.

ubytovňu

Petícia proti plánovanej výstavbe

O druhej možnosti protestu občanov neschvaľujúcich v Devínskej ďalšiu ubytovňu informovala prítomných Jozefína Daničová. Petičný výbor tvorený zástupcami Urbáru Devínska Nová Ves vypracoval petíciu. Občania sa v nej obracajú na vedenie mestskej časti, teda starostu a poslancov miestneho zastupiteľstva s požiadavkou, aby nesúhlasili s realizáciou uvedeného zámeru. V prípade, že máte záujem uvedenú petíciu podpísať a nezúčastnili ste sa na stretnutí, môžete tak urobiť vo výdajni zdravotníckych pomôcok Barlando na Novoveskej 3.

ubytovňu

Devínska nechce ďalšiu ubytovňu

Organizátor poslanec Ján Žatko pozval na stretnutie odporcov aj zástancov projektu bez rozdielu. Žiadny zástanca sa však nedostavil, alebo aspoň neprejavil v diskusii. Tá sa niesla úplne jednoznačne v znamení odmietnutia projektu. Závažnú informáciu predniesol člen Komisie výstavby a životného prostredia Vladimír Kočvara. Informoval prítomných, že oslovil spracovateľa územného plánu tvorcu projektu, ktorý mu sám potvrdil priznal, že projekt je v rozpore s územným plánom.

ubytovňu

Podnet na prokuratúru

V rámci diskusie vyslovil predchodca Milana Jambora v kresle starostu Vladimír Mráz názor, že ak je kladné stanovisko mestskej časti k výstavbe podpísané bývalým starostom Milanom Jamborom v rozpore s územným plánom, môže ho zrušiť prokuratúra z dôvodu nezákonnosti. Vyhlásil, že je ochotný sám takýto podnet podať. Na stretnutí sa zúčastnili aj členovia občianskeho združenia Devínsky Dvor, ktorí informovali o svojich aktivitách, ktoré podnikli proti zámeru výstavby kontajnerovej ubytovne na Kolónii. V súčasnosti ešte stále nie je jasné, ako tento ďalší investičný zámer dopadne. Naposledy som o tomto projekte informoval v decembri v článku Kontajnerová ubytovňa čaká na rozhodnutie Dáriusa Krajčíra.

úbytovňu

Post scriptum

Hneď nasledujúci deň po stretnutí skutočne Vladimír Mráz podal podnet na prokuratúru na zrušenie súhlasného stanoviska mestskej časti k navrhovanému investičnému zámeru. Ján Žatko zároveň podal na Okresnom úrade Bratislava 33 individuálnych pripomienok občanov k navrhovanému investičnému zámeru. Pani na podateľni bola veľmi milá. O stanovisku Komisie výstavby a životného prostredia k plánovanej výstavbe aj o výsledku EIA vás budem včas informovať.

ubytovňu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.