Šetrenie na investíciách sa nám vráti ako bumerang

Ján Žatko

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO spomedzi všetkých mestských častí Bratislavy a Košíc zhodnotil najlepší stav financií a dobrého nakladania s verejnými prostriedkami práve v našej Devínskej Novej Vsi. Je to vynikajúca správa. Je tu však jedno veľké ALE.

píše: Ján Žatko
autor kandiduje na starostu DNV

Rebríček finančného zdravia

INEKO zverejnilo rebríček odzrkadľujúci finančné zdravie za mestá, obce a VÚC za rok 2021, ako aj podrobné údaje o rozpočtoch a hospodárení ich podriadených organizácií 12. októbra na tejto stránke. Devínska Nová Ves dosiahla najvyššie možné hodnotenie 6 a umiestnila sa tak na čele všetkých mestských častí Bratislavy a Košíc.

Podrobná analýza „finančného zdravia“ Devínskej Novej Vsi je uvedená tu. Analýza bola vypracovaná za rok 2021 podľa nasledujúcich kritérií:

  • celkový dlh
  • dlhová služba
  • bilancia bežného účtu
  • záväzky po splatnosti k príjmom
  • záväzky aspoň 60 dní po splatnosti.

Znamená to, že Devínska Nová Ves nebola minulý rok zadlžená, všetky záväzky si riadne platila a bilancia bežného účtu bola tiež O.K. A to je vynikajúca správa.

Čo je finančné zdravie

Ale je tu aj to veľké ALE z úvodu článku. INEKO uvádza, že finančné zdravie vypovedá o tom, do akej miery hospodári samospráva udržateľne. Nehodnotí jej efektívnosť, teda či bolo každé euro využité najlepším možným spôsobom, ale či jej hospodárenie môže teraz alebo v budúcnosti spôsobovať problémy pri výkone správy. A to je práve to veľké ALE. Ešte raz citujem INEKO:

Finančné zdravie nehodnotí efektívnosť, teda či bolo každé euro využité najlepším možným spôsobom, ale či jej hospodárenie môže teraz alebo v budúcnosti spôsobovať problémy pri výkone správy.

V tom je práve ten najväčší problém. Devínska Nová Ves nemá dlhy, pretože dlhodobo nedokáže zrealizovať schválené investície. Stačí sa pozrieť do záverečných účtov mestskej časti za toto volebné obdobie. Takto sa podarilo súčasnému starostovi za posledné tri roky čerpať peniaze z rozpočtu na investičné akcie:

K neschopnosti súčasného starostu preinvestovať v prospech Devínskej schválené peniaze v rozpočte sa vyjadril aj poslanec Adrián Jankovič vo svojom statuse na sociálnej sieti. Priložil k nemu aj graf, ktorý názorne ukazuje ako sa v Devínskej Novej Vsi šetrí na nesprávnom mieste. Pretože čo sme nedokázali postaviť v súčasnom volebnom období, hoci peniaze v rozpočte na to boli, to nás bude v nasledujúcom volebnom období stáť možno dvojnásobne viac.

Čerpanie kapitálových výdavkov DNV za rok 2021 (zdroj: záverečný účet).

Môžem uviesť aj dva konkrétne príklady. Prvým je dostavba a nadstavba ZŠ Ivana Bukovčana 3.

Dostavba a nadstavba ZŠ Ivana Bukovčana 3

Rozpočet na rok 2020

To, že Devínska Nová Ves potrebuje zvýšiť kapacitu základných škôl sa vedelo už na začiatku volebného obdobia. Preto miestne zastupiteľstvo schválilo na prístavbu a nadstavbu ZŠ Ivana Bukovčana 3 sumu 500 000  € už v rozpočte na rok 2020. Členovia Komisie výstavby a životného prostredia sa oboznámili s architektonickou štúdiou plánovanej investície na zasadnutí komisie 20. 5. 2020. Zároveň ich vedúca oddelenia výstavby, dopravy a životného prostredia miestneho úradu informovala, že z objektívnych dôvodov sa plánovaná investícia nestihne zrealizovať v tomto rozpočtovom roku. Rozšírenie školy sa presúva na letné mesiace nasledujúceho roku tak, aby už na začiatku školského roka 2021/2022 mohli žiaci využívať nové triedy.

Rozpočet na rok 2021

Keďže sa „z objektívnych dôvodov plánovaná investícia nestihla zrealizovať v roku 2020„, tak miestne zastupiteľstvo opätovne schválilo peniaze na prístavbu a nadstavbu ZŠ Ivana Bukovčana 3 v rozpočte na rok 2021. Potrebná suma sa medzitým zdvojnásobila na 1 milión eur.

Rozpočet na rok 2022

Ale ani v roku 2021 nebol miestny úrad schopný prístavbu a nadstavbu školy zrealizovať, hoci peniaze boli v rozpočte schválené. A tak znovu poslanci schválili v rozpočte na rok 2022 peniaze na tú istú investičnú akciu, teda prístavbu a nadstavbu ZŠ Ivana Bukovčana 3. Tentoraz sa už suma vyšplhala na neuveriteľných 2 398 078,20 €. Takmer päťnásobok pôvodne odhadovanej sumy. Ja viem. Ak všetko dobre pôjde, tak väčšinu z tejto sumy, konkrétne 2 278 174,29 € nám preplatí Európska únia. Lenže ak by sme túto prístavbu a nadstavbu zrealizovali v roku 2020, tak ako bolo pôvodne plánované, tak sme mohli tieto peniaze použiť na zvýšenie kapacít na ZŠ Pavla Horova. Lebo aj tam máme problém s priestormi a nie malý.

investície
Rozostavaná nadstavba a prístavba ZŠ Ivana Bukovčana 3 v rannej hmle.

Parkovací dom

Druhý príklad. Nedostatočný počet parkovacích miest je jeden z najväčších problémov Devínskej Novej Vsi. Uvedomuje si to aj súčasný starosta, preto si dal pred štyrmi rokmi výstavbu parkovacieho domu do svojho volebného programu.

Výňatok z volebného programu Dáriusa Krajčíra z roku 2018.

Výstavbu parkovacieho domu som mal pred štyrmi rokmi vo volebnom programe aj ja.

investície
Výňatok z volebného programu Dáriusa Krajčíra z roku 2018.

Ako sa podarilo za štyri roky tieto plány zrealizovať?

Rozpočet na rok 2020

V rozpočte na rok 2020 bola na prípravu projektovej dokumentácie schválená suma 150 000 €. V rámci tohto balíka sa mal vypracovať aj projekt parkovacieho domu. Nepodarilo sa.

Rozpočet na rok 2021

V rozpočte na rok 2021 schválilo miestne zastupiteľstvo na prípravu projektovej dokumentácie sumu 250 000 €. Opäť sa v rámci tohto balíka mal vypracovať aj projekt parkovacieho domu. Opäť sa z neznámeho dôvodu projekt parkovacieho domu nepodarilo nakresliť, hoci peniaze boli tak ako rok predtým k dispozícii.

Rozpočet na rok 2022

V rozpočte na rok 2022 schválili poslanci na prípravu projektovej dokumentácie sumu 200 000 €. A už po tretíkrát sa v rámci tohto balíka mal vypracovať aj projekt parkovacieho domu. Ak sa to podarí, tak „výstavba parkovacieho domu je reálna v rokoch 2023 a 2024„. To je citácia z rozpočtu. Ale iba ak sa to na tretíkrát podarí.

investície
Plánovaný parkovací dom v mestskej časti Nové Mesto.

V čom je problém

Okrem toho, že Devínskonovovešťania musia vždy večer zúfalo obiehať svoje bydlisko, kým nájdu miesto na parkovanie, je najväčší problém v raste cien. Keby všetko fungovalo tak, ako to má fungovať, tak v roku 2020 mala byť vypracovaná projektová dokumentácia a v roku 2021 mal parkovací dom stáť. Teraz bude stáť v optimistickom odhade v roku 2024. Možno za dvojnásobnú cenu, ako keby sa ho podarilo postaviť v roku 2021.

Šetrenie na investíciách sa nám vráti ako bumerang

Oblúkom sa môžeme vrátiť k úvodu nášho článku. Je super, že Devínska Nová  Ves sa umiestnila na čele všetkých mestských častí Bratislavy a Košíc v hodnotení finančného zdravia. Už menej úžasný je fakt, že je to na úkor toho, že za uplynulé tri roky sa podarilo vyčerpať iba 18 percent financií v rozpočte schválených na investície. Pretože tie projekty, ktoré sa neurobili doteraz, bude potrebné urobiť v nasledujúcom volebnom období. Ale bude to už za podstatne vyššie ceny. Opakujem konštatovanie INEKO:

Finančné zdravie nehodnotí efektívnosť, teda či bolo každé euro využité najlepším možným spôsobom.

Čo s tým?

Riešenie je pomerne jednoduché, uvádzam ho vo svojom volebnom programe. Riešením je efektívnejší, transparentnejší a kvalitnejší miestny úrad. Nie je predsa možné realizovať investície vo výške 10 miliónov eur ročne, keď na miestnom úrade nie je zamestnaný špecialista na investičnú výstavbu. Preto jedna z prvých vecí, ktorú urobím po zložení sľubu starostu, bude rozhovor s vedúcou oddelenia výstavby, dopravy a životného prostredia miestneho úradu. Budem sa jej pýtať, čo potrebuje na to, aby sa jej oddeleniu podarilo rozpočtované peniaze preinvestovať a podľa jej odpovede sa zariadim. Tak, aby moje predvolebné sľuby neostali iba na papieri, ako sa to stalo môjmu protikandidátovi, súčasnému starostovi.

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.