Volebný program

Volebný program kandidáta na starostu a na poslancov mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves za koalíciu Sme rodina, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a Umiernení, Spolu – občianska demokracia

Úvod

Ostatné roky v nás posilnili dojem, že Devínska má čo ponúknuť. Most slobody, vyhliadková veža na Devínskej Kobyle, kultúrne podujatia po covide. Rozhodne máme návštevníkov čím zaujať. A čo spokojnejší život obyvateľov Devínskej?  Začneme sa venovať územnému plánovaniu skôr ako budú zastavané všetky ďalšie plochy tisíckami bytov s tisíckami áut?  Čo s parkovaním na sídlisku? Je mestská časť pripravená na rastúci počet ľudí na hranici biedy pod tlakom súčasnej situácie?

Možno aj vy máte pocit, že Devínska uviazla na plytčine vylepšení pre efekt. Nestačí pár metrov trávnika premeniť na parkovacie miesta, ale je potrebné stavať parkovacie domy. Nestačí opraviť pár ciest a chodníkov, ale je potrebný bezpečnejší a lepší prístup do Devínskej rovnako pre ľudí v motorových vozidlách ako aj na bicykli. Je výborné sa zabávať na podujatiach, ale musíme aj pracovať s výhľadom do budúcnosti.

Sme pripravení pracovať pre väčšiu spokojnosť vás a vašich blízkych. Vytvorili sme širokú koalíciu, ktorá má šancu uspieť v komunálnych voľbách a presadiť potrebné zmeny. Náš program nadväzuje na jeden zo sloganov kampane – Devínskonovovešťania, zaslúžite si viac. Aby Devínsku bolo radosť nielen navštíviť, ale aj v nej žiť.

Doprava

Bezplatné rezidentské parkovanie v DNV a parkovací dom

Zavedieme bezplatné rezidentské parkovanie v Devínskej a v spolupráci s magistrátom vybudujeme parkovací dom. Náš mestský poslanec bude v mestskom zastupiteľstve presadzovať filozofiu kandidáta na primátora Rudolfa Kusého, ktorý si myslí, že Bratislavčania by nemali za parkovanie prvého auta v domácnosti platiť, s výnimkou centra mesta.

Príprava novej cesty do Devínskej

V spolupráci s magistrátom Bratislavy začneme práce na príprave nového cestného prepojenia z DNV na diaľnicu. Už dnes sa vytvárajú na prístupových cestách pravidelné zápchy. Situácia sa bude ešte viac zhoršovať plánovanou masívnou výstavbou nových obytných celkov. Ak sa nemá Devínska udusiť vo vlastnej šťave, musí samospráva začať okamžite konať. Je doslova 5 minút po dvanástej.

Zlepšenie MHD

Náš zástupca v mestskom zastupiteľstve Bratislavy bude presadzovať zlepšenie kultúry cestovania v MHD. Tak, aby Devínskonovovešťania v lete netrávili takmer hodinu v autobusovej saune. Bude presadzovať zrušenie obratiska 21-ky Na hriadkach a opätovné presmerovanie každej 21-ky ku Volkswagenu. Nemá význam, aby chodili prázdne autobusy Na hriadky, kým obyvatelia starej časti a Kolónie majú dvojnásobne dlhé časové intervaly 21-ky. Náš zástupca v mestskom zastupiteľstve bude podporovať víziu kandidáta na primátora Rudolfa Kusého na bezplatnú dopravu pre seniorov a rodičov na rodičovskej dovolenke a tak isto návrat 15-minútového cestovného lístka.

Železničná zastávka na sídlisku

Budeme presadzovať vybudovanie železničnej zastávky pri obchodnom centre Glavica. Na hlavnú stanicu sa z tejto zastávky bude možné dostať pohodlne za 16 minút. Veríme, že po dobudovaní tejto zastávky množstvo ľudí vymení osobné autá za pohodlnú dopravu po železnici. Projekt je už dávno hotový. Ide o projekt Terminálov integrovanej osobnej dopravy (TIOP). Chýba iba dostatočná aktivita devínskonovoveskej samosprávy na to, aby Železnice SR zastávku č. 1 v rámci tohto projektu aj vybudovali.

Rekonštrukcia chodníkov a ciest

Budeme pokračovať v rekonštrukcii chodníkov a ciest, chceme to však robiť v spolupráci s občanmi. Po diskusii s vami vypracujeme záväzný plán rekonštrukcií, ktorý sa bude dodržiavať. Dnes to tak žiaľ nefunguje. Na chodníkoch sa bude používať najmä dlažba. Jej typ bude vhodný aj na jazdenie po nej na kolieskových korčuliach, odrážadlách a bude vhodná aj pre kolieska kufrov.

Cyklistická doprava

 Spracujeme s odborníkmi koncepciu rozvoja cyklistickej dopravy na vytvorenie vhodných podmienok pre cyklodopravu v Devínskej. Vyvinieme maximálne úsilie na kúpu pozemkov pod jestvujúcimi aj navrhovanými cyklotrasami tak, aby bolo možné rekonštruovať jestvujúce a vybudovať nové trasy pre cyklistov. Zavedieme systém zdieľaných bicyklov v spolupráci so súkromným poskytovateľom a osadíme stojany na bicykle pri všetkých významných cieľoch cesty. Náš zástupca v mestskom zastupiteľstve bude presadzovať opravu cyklochodníka v katastri mestskej časti Devín z rozpočtu mesta Bratislavy.

Ukľudňovanie dopravy

 Po diskusii s občanmi zavedieme mimo hlavných ťahov zóny s max. povolenou rýchlosťou 30 km/h. Dodržiavanie rýchlosti bude vynucované dizajnom ulíc – spomaľovačmi, priechodmi pre chodcov vyvýšenými na úroveň chodníkov a vyvýšenými križovatkami.

Otvorená samospráva

Rozumné vynakladanie finančných prostriedkov a efektívnejší, transparentnejší a kvalitnejší miestny úrad

Zefektívnime chod miestneho úradu tak, aby dokázal lepšie slúžiť svojim občanom. Tak, aby každý dostal odpoveď na svoj podnet a tak, aby odpoveď nebola iba formálna. Zabezpečíme, aby sa na kľúčové pozície na miestnom úrade dostali skutoční odborníci. Nie je predsa normálne, aby na miestnom úrade, ktorý disponuje s rozpočtom viac ako 22 miliónov eur, nebol už viac ako dva roky vedúci ekonomického oddelenia.

Kvalitu práce volených zástupcov v samosprávach dokážu občania posúdiť len vtedy, ak sa kľúčové rozhodnutia nerobia skryté za dverami nedostupných kancelárií, ale pred očami verejnosti

Zvýšime transparentnosť našej samosprávy tak, aby sa Devínska dostala v rebríčku otvorenosti miest organizácie Transparency International minimálne nad celoslovenský priemer. V súčasnosti je až na 66. mieste zo 100 hodnotených miest a je najmenej transparentnou samosprávou zo všetkých hodnotených bratislavských mestských častí.

Pravidelné stretnutia starostu a poslancov s občanmi

Budeme organizovať pravidelné stretnutia starostu a všetkých poslancov s občanmi minimálne raz ročne.  Aby sa mohli obyvatelia spolupodieľať na rozhodnutiach samosprávy, je dôležitá vzájomná diskusia.

Participatívny rozpočet

 Zavedieme participatívny rozpočet. Je to jeden z najefektívnejších demokratických nástrojov, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovania o prerozdelení časti financií, ktoré mestská časť na tento účel vyčlení.

 „Otvorené údaje“ – automatizované zverejňovanie informácií

Na zvýšenie transparentnosti a na uľahčenie života občanov zavedieme automatizované zverejňovanie informácií („open data“, strojovo čitateľné dáta). Budeme postupne publikovať ďalšie oblasti údajov užitočných pre obyvateľov. Patria k nim napríklad údaje o hospodárení, zmluvách, neplatičoch, mapové zobrazenia s rôznymi vrstvami informácií, nové stavebné a územné konania, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, strategické dokumenty a podobne.

Obecné médiá už nebudú hlásnou trúbou starostu

Obecné média Devex a Devínskonovoveská televízia nesmú slúžiť ako hlasné trúby propagandy miestnych politikov pri moci. Zabezpečíme, aby sa v médiách vo väčšej miere zjavili aj názory občanov a poskytneme priestor aj na konštruktívnu kritiku. Zavedieme opatrenia v prospech ich objektívnosti, budeme informovať vopred o chystaných rozhodnutiach. Zvýšime dôveryhodnosť miestnych novín. V súčasnosti sa Devex ocitol na katastrofálnom 63. mieste z 84 hodnotených médií v rebríčku dôveryhodnosti obecných médií vydanom Transparency International.

Územné plánovanie a výstavba

Vybudovanie centrálneho námestia

Devínska Nová Ves je jedným z mála slovenských miest, ktoré nemajú vlastné námestie. Je najvyšší čas tento nedostatok napraviť. Vybudujeme zelené centrálne námestie s kaviarničkou a cukrárňou, ktoré sa stane obľúbeným miestom stretávania Devínskonovovešťanov.

 Územné plány zón

Územné plány zón sú dôležité kvôli tomu, aby sa zamedzilo nekontrolovateľnej masívnej výstavbe, ktorá zhorší životné podmienky súčasných obyvateľov Devínskej. Začneme ich obstarávať v lokalitách, kde sa očakáva nová výstavba. Pomôžu, aby nové štvrte boli kvalitnejšie a v súlade s udržateľným rozvojom. Prispejú ku koncepčnosti, funkčnosti a nadväznosti štvrtí.

Prečo nevieme postaviť to, čo si naplánujeme

Devínska Nová Ves má dostatok financií na vlastné investičné projekty. Nie je však schopná kvôli zlému manažmentu tieto projekty aj zrealizovať. Aj kvôli tomu je dôležité profesionalizovať miestny úrad. Namiesto kamarátov prijmeme na miestny úrad odborníkov, ktorí budú schopní investície mestskej časti aj zrealizovať a dohliadnuť na to, aby boli vyhotovené v najvyššej kvalite.

Životné prostredie

Zelená Devínska Nová Ves

Devínska Nová Ves má to šťastie, že je obklopená nádhernou zelenou prírodou. Budeme sa však zasadzovať o to, aby sme boli obklopení zeleňou aj v intraviláne. Budeme vysádzať nové stromy a kríky a dohliadneme na to, aby bolo o nich aj náležite postarané, aby nám počas leta nevyschli. Obnovíme mobiliár a vysadíme lokálne dreviny v Dendroparku.

Čo s odpadom

Devínska Nová Ves má dobre fungujúci zberný dvor a dobre fungujúcu organizáciu starajúcu sa o čistotu v mestskej časti. Budeme vytvárať podmienky, aby bolo o čistotu v Devínskej postarané ešte lepšie. Náš zástupca v mestskom zastupiteľstve sa zasadí o to, aby bola vypracovaná objektívna analýza systému vrecového zberu separovaného odpadu a podľa výsledkov tejto analýzy sa rozhodlo, či sa bude v tomto systéme pokračovať.

Revitalizácia verejných priestranstiev

V Devínskej Novej Vsi je ešte stále príliš veľa miest, kde ako keby zastala doba. Zrevitalizujeme verejné priestranstvá v Devínskej tak, aby sa v nich ľudia dobre cítili. Pridáme nové pitné fontány. Zrekonštruujeme detské ihriská tak, aby vyhovovali súčasným technickým normám.

Minimalizovanie vizuálneho smogu

Znížime počet billboardov tam, kde na to budeme mať vplyv. Mestská časť bude využívať najmä menej invazívne druhy vonkajšej reklamy.

Bezpečnosť

Viac mestských policajtov v uliciach

Budeme sa zasadzovať o to, aby sa v Devínskej Novej Vsi vybudovala plnohodnotná stanica mestskej polície s nepretržitou prevádzkou. Budeme žiadať, aby sa zvýšil počet mestských policajtov pôsobiacich na uliciach Devínskej.

Napojenie kamerového systému na mestskú políciu

V aktuálnom volebnom období bol v Devínskej vybudovaný kamerový systém so značným množstvom kamier na verejných priestranstvách. Zabezpečíme priame napojenie tohto systému na mestskú políciu tak, aby bol aj skutočne efektívny a umožnil mestským policajtom okamžitý zásah.

Identifikácia miest častých dopravných nehôd

Budeme pracovať na identifikovaní miest častých dopravných nehôd a v spolupráci s magistrátom zrealizujeme opatrenia na ich eliminovanie. Na problémové miesta umiestnime merače rýchlosti.

Lepšie osvetlenie

Niektoré miesta sú v noci zle osvetlené alebo sa na nich zhromažďujú podivné indivíduá. Urobíme opatrenia na zmapovanie a zlepšenie situácie v týchto lokalitách.

Školstvo a mládež

Rozšírenie kapacít základných a materských škôl a investície do skvalitnenia výučby

Devínska Nová Ves patrí medzi najmladšie mestské časti Bratislavy. Aj preto u nás školy a škôlky praskajú vo švíkoch a budú praskať ešte viac. Preto potrebujeme nutne nové kapacity. Dokončíme nadstavbu a prístavbu ZŠ I. Bukovčana. Vybudujeme nové priestory pre materskú školu, ktorá je v súčasnosti umiestnená na ZŠ P. Horova tak, aby sa tam rozšírili priestory pre základnú školu.  Novú výstavbu obytných súborov budeme podmieňovať výstavbou základných a materských škôl na náklady investorov. Budeme pokračovať v skvalitňovaní jestvujúcich školských objektov tak, aby mali naše deti zodpovedajúce podmienky na vzdelávanie.

Príspevok na stravu

Obnovíme vyplácanie príspevku na školskú stravu pre sociálne odkázané deti.

Zvýšenie miery angažovania sa mladých ľudí v lokálnej politike

Záujem občanov o angažovanie sa v lokálnej politike neustále klesá. Budeme počúvať názory mladých ľudí, pretože oni nie sú iba naša budúcnosť, ale aj  súčasnosť. Budeme prezentovať prácu lokálnych politikov v školách, v prípade záujmu o angažovanie sa im vytvoríme vhodné podmienky.

Podpora občianskych združení venujúcich sa problémovej mládeži

V Devínskej Novej Vsi pôsobia aj občianske združenia, venujúce sa mládeži z problémových a sociálne odkázaných rodín. Budeme všestranne podporovať ich aktivity a to zvýšenou finančnou, ale aj materiálnou podporou.

Sociálne služby

Poradenské centrum pre seniorov a ľudí v ťažkých životných situáciách

Podporíme poradenstvo a adresnú pomoc pre ľudí a rodiny, ktorí sa dostali do zložitej situácie. Finančná a sociálna situácia obyvateľov sa výrazne zhoršuje pod vplyvom inflácie a rastu cien energií. Potrebujú pomoc, aby neubližovali sebe alebo svojmu okoliu. Finančný príspevok alebo darované potraviny nestačia. Budeme úzko spolupracovať s neziskovými organizáciami pôsobiacimi v sociálnej oblasti tak, aby bolo čo najviac odborníkov v teréne, ktorí vedia vypočuť a nasmerovať ľudí na psychologickú, sociálnu a právnu pomoc.

Podpora aktívneho života seniorov

Budeme podporovať aktivity seniorov v Devínskej Novej Vsi finančne aj materiálne tak, aby mohli plnohodnotne prežívať svoju jeseň života. Budeme pri tom opäť spolupracovať s neziskovými organizáciami a zvýšime ich finančnú podporu.

Senior taxi

Zavedieme Senior taxi – službu pre seniorov, ZŤP a sociálne odkázaných preto, aby sa mohli dostať za zvýhodnenú cenu na návštevu lekárov a zdravotníckych zariadení, ale aj na vybavenie úradných záležitostí. Táto služba už veľmi úspešne funguje v susednej Záhorskej Bystrici. Tak prečo nie u nás?

Príspevok na stravu

Zmeníme kritériá na prispievanie na stravu tak, aby sme čo najväčšiemu počtu seniorov mohli finančne prispieť na stravu v jedálňach v Devínskej.

Kultúra

Podpora občianskych združení a kultúrnych spolkov

V kultúrnej oblasti sa budeme prioritne zameriavať na zvýšenie finančnej podpory občianskych združení pôsobiacich v oblasti kultúry. Tieto združenia pravidelne pracujú s množstvom našich detí. Myslíme si, že vždy je lepšia prevencia ako liečba. Je lepšie, keď naše deti spievajú a tancujú, ako keby sa „poflakovali“ po uliciach. Tak isto zvýšime podporu spolkov, ktoré sa starajú o udržiavanie unikátneho kultúrneho dedičstva chorvátskej menšiny, ale aj väčšinového slovenského národa.

Podpora tradičných kultúrnych podujatí

Budeme podporovať organizovanie tradičných kultúrnych podujatí, ktoré si už našli miesto v srdciach Devínskonovovešťanov. Ide najmä o Festival chorvátskej kultúry, Festival slovenskej národnej piesne, hody a Vianočnú uličku. Nemyslíme si však, že je nutné na tieto podujatia pozývať megahviezdy, ktoré dostanú honorár vyšší ako je ročná dotácie pre všetky kultúrne spolky dokopy. Myslíme si, že je možné sa zabaviť aj pri vystúpeniach menej známych ale zároveň kvalitných interpretov.

Kultúrne podujatia budeme zameriavať na všetky vekové kategórie

Budeme naďalej podporovať aktivity Istra Centra na usporiadanie kvalitných kultúrnych podujatí pre obyvateľov Devínskej Novej Vsi. V súčasnosti pociťujeme absenciu kultúrnych podujatí pre mládež a ľudí v produktívnom veku. Tu vidíme priestor na zlepšenie.

Zníženie negatívnych vplyvov kultúrnych podujatí na občanov

Pri usporiadaní kultúrnych akcií na verejnosti budeme dbať na to, aby občania neboli obťažovaní nadmerným hlukom, tak ako je tomu v súčasnosti.

Rekonštrukcia budovy Kina Devín

Bývalé kino Devín je hanbou nielen súčasného, ale aj predchádzajúcich vedení Devínskej Novej Vsi. Túto chátrajúcu budovu zrekonštruujeme a budeme ju využívať na kultúrne a komunitné aktivity občanov Devínskej.

Historické pamiatky

Devínska Nová Ves je bohatá na historické pamiatky. Nachádza sa tu významné slovansko-avarské pohrebisko, zbytky slovanského hradiska pri Sandbergu, zbytky pôvodného mosta Márie Terézie pod Cyklomostom slobody, ale aj pripomienka na novodobú históriu a „Železnú oponu“, ktorá prechádzala chotárom Devínskej. Zasadíme sa o to, aby sa tieto, ale aj ďalšie pamiatky zrekonštruovali a dostali sa do povedomia širokej verejnosti.

Šport

Podpora občianskych združení v oblasti športu

V Devínskej Novej Vsi pôsobí množstvo občianskych združení, prostredníctvom ktorých naše deti pravidelne športujú. Sú to desiatky subjektov a sú to stovky detí. Preto tak ako v kultúrnej oblasti, aj v oblasti športu budeme presadzovať zvýšenie finančnej ale aj materiálnej podpory týchto subjektov. Aj tu platí už spomínaná veta, že je lepšia prevencia ako liečba. Je lepšie, keď naše deti športujú, ako keby sa „poflakovali“ po uliciach.

Viacúčelová hala pre šport a kultúru

Postavíme halu v lokalite Kolónia s hracou plochou oficiálnych rozmerov pre halové športy, ktorá tu absentuje. Bude pripravená aj na organizáciu kultúrnych podujatí.

Rekonštrukcia jestvujúcich a výstavba nových športovísk

Vybudujeme skatepark a pumptrack. Preto, aby deti a mládež nemuseli chodiť za svojou záľubou do iných mestských častí. Vybudujeme moderný športový areál v areáli ZŠ I. Bukovčana. Zrekonštruujeme súčasné športoviská tak, aby zodpovedali súčasným technickým normám.

Na záver

Vážení spoluobčania,

veríme, že vývoj Devínskej Novej Vsi za ostatné roky vnímate ako potvrdenie správnosti svojho rozhodnutia prežiť tu časť svojho života rovnako ako my. Zároveň dúfame, že vám náš volebný program ukázal, že naša mestská časť môže fungovať podstatne lepšie vo váš prospech a pre vašu spokojnosť ako doteraz.

V predchádzajúcich troch volebných obdobiach sa urobilo viacero čiastkových zlepšení a viacero „imidžových“ akcií, ale mestská časť nebola schopná ani len vyčerpať tie peniaze, ktoré mala k dispozícii. Dopravná situácia, parkovanie, väčšia otvorenosť pri rozhodovaní, bezpečnosť, lepšie verejné a komunitné priestory, lepšia kontrola nad výstavbou, väčšie možnosti pre deti, seniorov aj dospelých, reálna pomoc v ťažkých situáciách. To všetko sú oblasti, v ktorých sa nemusíte uspokojiť so slovami „však nejako bude“, ale máte právo očakávať viac.

Dávame vám verejný prísľub, že budete mať možnosť sledovať pokrok v jeho uskutočňovaní, ako aj budete mať možnosť diskutovať o konkrétnych krokoch na pravidelných stretnutiach starostu a poslancov s občanmi. Ako prvý krok vás pozývame

na stretnutie s našimi kandidátmi dňa 25. 10. 2022 o 18.00 v Istra Centre.

Dovoľujeme si vám navrhnúť, aby ste

vo voľbách dňa 29. 10. 2022 od 7.00 do 20.00

podporili kandidáta na starostu Jána Žatka, ako aj celý jeho tím:

4. Elena Fabová
5. Lubomír Frolek
13. Adrián Jankovič
14. Ivan Jankovič
18. Tomáš Lencz
25. Robert Ondrejkovič
27. Peter Rajkovič
36. Ján Žatko

Tým prispejete k tomu, aby v ďalšom volebnom období v Miestnom zastupiteľstve Devínskej Novej Vsi hladko prechádzali návrhy tohto volebného programu. Tešíme sa na spoluprácu s vami, aby sme všetci mali šancu na spokojnejší život v Devínskej.