Milan Jambor už nie je v správnej rade Senecia

Ján Žatko,

Je to už viac ako rok, odkedy som sa dozvedel, že bývalý starosta Milan Jambor bol predsedom správnej rady neziskovej organizácie Senecio.  Považoval som to a stále považujem za škandál. Človek, právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, rozhoduje o neziskovej organizácii, ktorú založila mestská časť Devínska Nová Ves. Vyzval som starostu Dáriusa Krajčíra, aby túto absurdnú situáciu riešil a vyzval som Milana Jambora, aby z tejto funkcie odstúpil. V auguste minulého roku sa tak konečne stalo.  Milan Jambor už nie je v správnej rade Senecia.

píše: Ján Žatko

Výzva poslanca Jána Žatka

Hneď potom, ako som sa dozvedel tú absurdnú informáciu, že Milan Jambor šéfuje Seneciu, som na zasadnutí miestneho zastupiteľstva v decembri 2019 požiadal starostu mestskej časti Dáriusa Krajčíra, aby situáciu riešil. Okrem iného som vtedy povedal:

Žiadam vás pán starosta, aby ste v tejto veci čo najskôr urobili nejaké účinné kroky. Považujem za neprípustné, aby na čele organizácie, ktorú zriadila mestská časť, bol človek, ktorý bol právoplatne odsúdený za trestný čin podplácania. Ak by ste pritom potrebovali moju pomoc, rád ju ponúkam.

Videozáznam DTV z rokovania miestneho zastupiteľstva 11. 12. 2019

Rokovanie samosprávy DNV s vedením Senecia

Na tento môj podnet zvolal  starosta mestskej časti Dárius Krajčír začiatkom januára stretnutie predstaviteľov samosprávy s vedením Domu sociálnych služieb Senecio. Na tomto stretnutí som otvorene vyzval Milana Jambora, aby odstúpil zo správnej rady Senecia. Jeho odpoveď bola taká, že to množstvo práce, ktoré spravil pre Devínsku Novú Ves, mu dáva morálne právo sa komukoľvek pozrieť do očí a nemá sa za čo hanbiť. Preto nevidí dôvod, aby mojej výzve vyhovel. Povedal mi:

Pán poslanec, ak spravíte desatinu pre Devínsku z toho čo ja, potom by ste možno mohli niečo písať. Myslím si, že v Devínskej Novej Vsi je málo ľudí, ktorí pre ňu spravili to, čo ja.

Starosta Dárius Krajčír podporil moju výzvu, aby Milan Jambor odstúpil zo svojej funkcie, nasledujúcimi slovami:

Ja si myslím, že by bolo na tvojom mieste vhodné zvážiť členstvo v správnej rade aj v tvojom záujme. Minimálne teda miesto predsedu správnej rady, ale toto nechám na teba. Podľa mňa nie dobré takýmto postom zbytočne traumatizovať ľudí.

správnej rade senecia
Milan Jambor

Diskusia o správnej rade Senecia na miestnom zastupiteľstve vo februári 2020

K spomenutému rokovaniu som sa vyjadril aj na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 12. 2. 2020. Zdôraznil som, že starosta Dárius Krajčír by mal trvať na tom, aby sa Milan Jambor vzdal nielen postu predsedu, ale nemal by  pôsobiť v správnej rade Senecia ani ako člen:

Chcem oceniť pán starosta, že ste to rokovanie zvolali a chcem oceniť aj váš prístup na tom rokovaní. Vyzvali ste správnu radu aby zmenila štatút v tom zmysle, aby miestne zastupiteľstvo malo dosah na voľbu nových členov správnej rady aj dozornej rady. Tak isto ste vyzvali predsedu správnej rady Milana Jambora aby zvážil svoje postavenie a možnosť odstúpenia z funkcie. Chcem vás ale požiadať, vzhľadom k tomu, že to tam skončilo tak nejasne. Ja si myslím, že by ste mali trvať na tom, aby Milan Jambor odišiel úplne zo správnej rady. Nielen aby sa vymenili posty tým, že sa vzdá funkcie predsedu a zostane členom a niekto iný zo súčasných členov bude predsedom. Podľa môjho názoru by Milan Jambor vôbec nemal byť členom správnej rady.

správnej rade senecia
Ján Žatko

Starosta Dárius Krajčír potvrdil, že aj podľa jeho názoru by sa mal Milan Jambor vzdať nielen funkcie predsedu správnej rady, ale mal by zo správnej rady úplne odstúpiť :

Áno, bolo to tak myslené, aj som sa snažil to tak povedať. Verím že sa pohneme dopredu. Ja mám aktuálnu informáciu, že správna rada mala zasadať do konca mesiaca január avšak sa tak neudialo z dôvodov, že jeden z členov bol na operácii. Ostatní sa v tom termíne nemohli zúčastniť. Nie je tu pán poslanec Tittel, rád by som počul aj jeho stanovisko. Deklaroval, že v rámci mesiaca február, niekedy po zastupiteľstve, sa má správna rada zísť a verím že požiadavky mestskej časti nebudú opomenuté. My sme samozrejme medzitým nedriemali ale s kolegyňami z právneho sme pripravovali všetky podklady, aby sme aj inú vzniknutú situáciu mohli riešiť. Verím že nenastane a verím že sa tá situácia pohne dopredu v prospech mestskej časti a požiadavky budú vypočuté a bude na ne reagované tak, ako sme požadovali.

Videozáznam DTV z rokovania miestneho zastupiteľstva 12. 2. 2020

Oznámenie o uvoľnenej funkcii člena správnej rady

Na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 16. 9. 2020 starosta Dárius Krajčír informoval poslancov, že mu bol doručený list od predsedu správnej rady Senecia Róberta Bardača o tom, že člen správnej rady Milan Jambor oznámením zo dňa 21. augusta 2020 odstúpil z funkcie člena správnej rady.  List pokračuje:

Z uvedeného dôvodu správna rada vykoná na najbližšom zasadnutí (pravdepodobne v priebehu októbra 2020) voľbu nového člena správnej rady na uvedenú uvoľnenú funkciu.  V nadväznosti na uvedené si Vás preto dovoľujem požiadať o prípadný návrh kandidáta alebo kandidátov na uvoľnenú funkciu člena správnej rady.

správnej rade senecia
Oznámenie o uvoľnení funkcie člena správnej rady.

Miestne zastupiteľstvo navrhlo Veroniku Veslárovú

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Devínska Nová Ves na svojom zasadnutí dňa 16. 9. 2020 svojim uznesením odporučilo starostovi Dáriusovi Krajčírovi, aby predložil správnej rade Senecia návrh na kandidátku Veroniku Veslárovú (Devínska Inak), predsedníčku Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej, na uvoľnenú funkciu člena správnej rady. O tom, či ju správna rada Senecia zvolila za členku správnej rady Senecia, miestne zastupiteľstvo doteraz nebolo informované.

Miestne zastupiteľstvo Devínska Nová Ves dňa 16. 9. 2020.

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.